HSYK ile ilgili tıkanıklık, partilerin üzerinde anlaşacakları Anayasa değişikliği ile aşılmalıdır.

HSYK ile ilgili tıkanıklık, partilerin üzerinde anlaşacakları Anayasa değişikliği ile aşılmalıdır.

TÜRKONFED Basın Bülteni 14-01

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “2010 yılında referandum ile yapılan Anayasa değişikliği sonrasında tekrar HSYK ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa bunun partilerin üzerinde anlaşacakları bir Anayasa değişikliği ile yapılması gerekir. Partiler arasında uzlaşma ihtimali tüketilmeden hükümet tasarısı Genel Kurul'a getirilmemelidir” dedi. 

 BASIN BÜLTENİ

16 Ocak 2014

TURKon/BAS/14-01

HSYK ile ilgili tıkanıklık, partilerin üzerinde anlaşacakları Anayasa değişikliği ile aşılmalıdır.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “2010 yılında referandum ile yapılan Anayasa değişikliği sonrasında tekrar HSYK ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa bunun partilerin üzerinde anlaşacakları bir Anayasa değişikliği ile yapılması gerekir. Partiler arasında uzlaşma ihtimali tüketilmeden hükümet tasarısı Genel Kurul'a getirilmemelidir” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen HSYK’nın yapısıyla ilgili değişikliğin, yürütmenin yargı üzerindeki etkisini artıracağı endişelerine yol açtığının altını çizdi. Gündemdeki HSYK tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onatça, “Türkiye’nin güçlü ekonomiyle birlikte güçlü bir hukuk devletine sahip olması gerekiyor. Dünyanın en gelişmiş, en demokratik ülkelerinde olduğu gibi, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğünün korunduğu, bu konuda kimsenin tereddüt yaşamadığı bir Türkiye arzu ediyoruz” dedi.

Evrensel hukuk kurallarının işlediği çağdaş ülkelerde, siyasi mücadelenin hukuk alanına taşınmadığına dikkat çeken Onatça, “Erkler arasındaki güç mücadelesi, güven ortamının bozulması, bu ülkede yaşayan herkes gibi biz iş dünyası temsilcilerini de derinden endişelendiriyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyen, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin işleyişte olduğu bir ülke özlemimiz sürüyor. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından başlatılan girişimi çok önemsiyoruz. Siyasi partilerimizin uzlaşması sonucunda yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını gerçekten sağlayacak bir Anayasa değişikliğinin sağlanmasının içinde bulunduğumuz zor dönemde hepimize büyük bir moral sağlayacağını düşünüyoruz. Var olan sıkıntıları, demokrasimize güç kazandırarak aşmayı diliyoruz” diye konuştu.

Editöre Not:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

“TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org”

Detaylı bilgi için:

Communication Partner

Serpil Çakar 0 530 303 38 31 / serpilcakar@cpartner.com.tr

 

Paylaş: