TÜRKONFED ve UN Women İş Birliğini Güçlendiriyor!

TÜRKONFED ve UN Women İş Birliğini Güçlendiriyor!

TÜRKONFED ve UN Women, Avrupa ve Orta Asya'da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedariki (GRP) ilerletmeye ve teşvik etmeye odaklanan işbirliğini güçlendirmek için bir protokol imzaladı. İşbirliğinin parçası olarak girişimci kadınlar için hazırlanacak GRP kılavuzunun hem ülkemizde hem de uluslararası alanda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstanbul, 11 Temmuz 2023 – Türkiye’nin bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan ve ulusal ekonomi politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan TÜRKONFED, bünyesindeki İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) aracılığıyla sanayi ve hizmet sektörlerinde hem girişimci hem de çalışan kadın sayısını artırmak, kadının ekonomideki yerini güçlendirmek, bu alandaki yasal düzenleme ve uygulamaları takip ederek iyi uygulamaları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamdaki çalışmalarına uluslararası işbirlikleri çerçevesinde de devam eden TÜRKONFED, UN Women ile bir işbirliği protokolü imzaladı. İmza töreni TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ve TÜRKONFED Genel Sekreteri & Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu katılımıyla gerçekleşti. Kadın girişimciler için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik (GRP) kılavuzunun geliştirilmesi, kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması, bölgesel düzeyde daha fazla işbirliği fırsatlarının geliştirilmesini kapsayan işbirliği ile Sürdürülebilir Kalkınma’nın 5. Amacı olan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine hem ulusal hem uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Süleyman Sönmez: “Kadın erkek hayatı hep birlikte dönüştürme gücüne sahibiz.”

İmza töreninde girişimcilik kültürünü geliştirmek ve girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için hem entelektüel hem de sosyal sermayenin bir araya getirilmesi gerektiğine vurgu yapan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “Kadınların girişimcilik alanında gelişimini sağlayacak bilgiler ve araçlarla donatılmaları için çok paydaşlı, ortak akla dayalı bir seferberlik ortamı oluşturmamız kritik önem taşıyor. Girişimci kadınlar, birçok yeni fikre ve yaklaşıma da öncülük edecek. Nihai olarak kazanan ise ülkemizin girişimcilik kültürü ve bu kültür içerisinde kendisine bir kariyer ve yaşam olanağı yaratmak isteyen tüm kadınlar olacak. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm odağında; bir yandan karbon ayak izimizi azaltmaya çalışırken, bir yandan da girişimcilik dünyasında kadınların sayısının artması, güçlenmesi ve gelişerek yayılmasını hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte bu ortak vizyonu ülke çapında bir seferberliğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği protokolü ile Sürdürülebilir Kalkınma’nın 5. amacı olan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine hem ulusal hem uluslararası düzeyde katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi TÜRKONFED olarak kadın ve erkeğin hayatını birlikte dönüştürme gücüne sahibiz” dedi.

Alia El-Yassir: “TÜRKONFED ile çalışmaya başlamamızdan yaklaşık bir yıl sonra, şimdiden somut sonuçlar elde ettik.”

İmza töreninde konuşan UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, “TÜRKONFED ile çalıştığımız birden fazla eğitim girişimci kadınlar bir GRP kılavuzu başlatmamıza olanak sağladı. Bugün, bu protokolün işbirliğimizi artırmamıza, eğitimler vermeye devam etmemize ve daha fazla girişimci kadının becerilerini geliştirmesine yardımcı olmamıza izin vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, girişimci kadınlar için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla yalnızca Türkiye’de değil Avrupa ve Orta Asya ve Avrupa'daki diğer ülkelerde de birlikte çalışmanın yollarını keşfedeceğiz.” Dedi.

Bu işbirliği anlaşmasının, SDG5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak ve Tüm Kadınları ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek doğrultusunda BM Kadın 2022-2025 Strateji Belgesinde altı tematik alandan biri olarak altı çizilen kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.


Paylaş: