OVP Hedeflerine Güvenilir Para Politikası ve Yapısal Reformlar İle Ulaşılabilir

OVP Hedeflerine Güvenilir Para Politikası ve Yapısal Reformlar İle Ulaşılabilir

Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED’in Anadolu’nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile bir araya geldiği ‘100. Yıl Buluşmaları’nın sekizinci durağı Çorum oldu. Türkiye’nin yeni yüzyıla taşıdığı kronik sorunlarının yüksek cari açık ile kur-faiz ve enflasyon sarmalı olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “OVP’de geçmiş programlara göre bu konularda daha gerçekçi hedefler konulmuş olsa da özellikle enflasyon, cari açık ve dış ticaret açığı hedefleri fazlasıyla iyimser kalıyor. Ancak buna rağmen güven veren bir para politikası ve hukukun üstünlüğünü temel alan yapısal reformlar ile hedeflere ulaşılabileceğine inanıyoruz” dedi. 


15 Eylül 2023 / ÇorumTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’ kapsamında Çorum’da bir dizi temasta bulundu. TÜRKONFED Heyeti; Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu’nun (ORKASİFED) katkılarıyla kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Sönmez: “İhracatta rekabetçiliğimizi korumak için büyük bir uğraş veriyoruz”

ORKASİFED ev sahipliğinde düzenlenen Çorum İş Dünyası Buluşması’nda “Hayalimizdeki Türkiye” temalı bir konuşma yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yeni yüzyıla taşıdığı kronik sorunlarının yüksek cari açık ile kur-faiz ve enflasyon sarmalı olduğunu söyleyen Sönmez, “Dünyada resesyon riski ile dış talepte olan daralmaya rağmen Türkiye olarak ihracatta rekabetçiliğimizi korumak için büyük bir uğraş veriyoruz. Bu noktada ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştıran ve KOBİ’lerimize kolaylık sağlayan döviz yükümlülüklerinden sadeleştirilmiş reeskont kredisi kararını da son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte OVP’de geçmiş programlara kıyasla daha gerçekçi hedeflerin ortaya konulmasını, dijital ve yeşil dönüşüm odağında yapısal bir dönüşüm hedefinin belirlenmesini ve enflasyonu tek haneye indirme hedefinin önceliklendirilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

“Enflasyon ve döviz kuru arasında kurulan denge fazlasıyla iyimser”

OVP’nin gerçekçi olmakla birlikte ‘fazlasıyla iyimser olduğunun altını çizen Sönmez, “Özellikle enflasyon ve döviz kuru arasında kurulan denge, fazlasıyla iyimser bir bakış açısı taşıyor. Ekonomistler bu yıl enflasyonun OVP’de açıklanan yüzde 65 bandının üstüne hatta yüzde 70’ler seviyesine çıkacağını öngörüyor. Kur ve faiz politikasında nasıl bir aksiyon alınacağı belirsizliğini koruduğu için önümüzdeki yıl için hedeflenen yüzde 33 enflasyon da iddialı bir hedef. İyimser bulduğumuz bir diğer hedef ise cari açık ve dış ticaret açığı ile ilgili öngörüler. 2024’te enflasyon düşerken cari açığın düşmesi ve büyümenin korunması üç bilinmeyenli bir denklem gibi duruyor. Öte yandan gelecek yıl bütçe gelirlerinin oldukça yüksek bir artışa sahne olacağı görülüyor. Bu süreçte de vergi adaletinin nasıl sağlanacağı çok büyük bir önem kazanıyor. Verginin tabana ve tavana adil ve eşit bir şekilde yansıması gerekiyor” diye konuştu.

“Yapısal reformların temelinde hukukun üstünlüğü var”

“Her ne kadar iyimser bir bakış açısı egemen olsa da OVP’de istenen hedeflere ulaşmak zor da değil” diyen Sönmez şöyle devam etti; “TL tasarruflara yönelik cazibenin artırılması ile güven veren bir para politikası dahilinde enflasyon-kur beklentilerinin normalleşmesini sağlamak ortak irade olmalı. İhtiyacımız olan esas yapısal reformların temelinin hukukun üstünlüğünün olması ve yargı bağımsızlığı çerçevesinde kurumlarımızın bağımsızlığı, şeffaflığı ve hesap verir bir yönetim anlayışının hakım kılınmasıyla hedeflerimize daha kısa vadede ulaşabiliriz.”

“Kadınlar ve gençler ‘Hayalimizdeki Türkiye’nin teminatıdır”

Hayallerindeki Türkiye’yi kadınlar ve gençlerin şekillendireceğini ifade eden TÜRKONFED Başkanı Sönmez, “Ortak hayalimizdeki ‘eşitlik’ vurgusu genel geçer bir temenniyi değil ülkemizin en önemli sorunlarından birini geride bırakmamız için gereken iradeyi temsil ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkma ülküsünü, esasında bu sorunun temelden çözümü için iki önemli adımı ilk yüzyılımızdan miras aldık. Cumhuriyet kadındır, Cumhuriyet gençliktir. Kadınlar ve gençlerin toplumsal refahtan eşit derecede pay almadığı ve eşit fırsatlara erişemediği bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması da mümkün değildir. Kadınlar ve gençler, Hayalimizdeki Türkiye’nin de ana teminatıdır” dedi.

Sönmez, şunları aktardı; “Gençler sadece bir ulusun geleceği değil aynı zamanda ilerleme ve yenilik rotasının mevcut itici gücüdür. Bu nedenle gençlerin eğitimlerine yatırım yapmak ve yeteneklerini beslemek tercihin ötesinde bir zorunluluktur. Bugün ülkemizin gerek genç işsizlik gerekse de beyin göçünde geldiği nokta, gençliğin enerjisini dönüştürmesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. Hem istihdamda hem de eğitimde olmayan gençler alanında OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek orana sahibiz. Gençlerin iş gücüne ve eğitime katılması, eğitimden işe geçişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Karma eğitim sistemini kaldırma tartışmaları yerine çocuklarımız ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayacak ve ülkemizi Orta Eğitim Tuzağı’ndan çıkartacak reformlara odaklanmalıyız.”

Kamu, STK, iş dünyası ve akademiyle fikir alışverişi yapıldı

TÜRKONFED Heyeti bu etkinliğin yanı sıra Çorum’da yoğun temaslar gerçekleştirdi. TÜRKONFED Heyeti’nde Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Başkan Yardımcısı-İDK Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi-ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Başkan Yardımcısı Semra Şahin, Genel Sekreter Ebru Çömüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut, Amasya İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kayalar ve Başkan Yardımcısı Bülent Arabacıoğlu, Tokat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ozan Gürgünoğlu ve Başkan Yardımcısı Sadi Gökçe yer aldı.

100. Yıl Buluşmaları kapsamında Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile bir araya gelen Heyet görüş alışverişinde bulundu.

Paylaş: