İyi Eğitilmiş İş Gücü İçin Eğitim Reformuna İhtiyacımız Var

İyi Eğitilmiş İş Gücü İçin  Eğitim Reformuna İhtiyacımız Var

Cumhuriyetin 100. yılında Anadolu’nun dört bir yanında gerçekleştirdiği toplantılarla ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu anlatan TÜRKONFED, bu yılın son buluşmasını Ankara’da gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyareti ile başlayan TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi’nde TÜRKONFED’in Ankara temsilciliğinin de açılışı yapıldı.

Cumhuriyetin kazanımlarına ve mirasına sahip çıkmayı kurumsal varlık ve devamlılık meselesi olarak gördüklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına miras olarak taşıdığımız orta gelir tuzağına ne yazık ki orta eğitim tuzağı da eşlik ediyor. İyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemek için özgürlükçü ve yenilikçi, teknolojiyle bütünleşik bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Biz de TÜRKONFED olarak 2024 yılı için ana çalışma alanlarımızdan birini orta eğitim tuzağı olarak belirledik” dedi.


10 Aralık 2023 / Ankara – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği 100. Yıl Buluşmaları kapsamında bu yılın son etkinliğini Ankara’da düzenlediği TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi ile gerçekleştirdi. İş dünyasını bir araya getiren zirve, TÜRKONFED Heyeti’nin Anıtkabir ziyareti ile başladı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Kurtuluş ruhu ve kuruluş iradesi temelinde kurduğunuz Cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılına aklın ve bilimin ışığında, demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke hayali ile taşımanın büyük sorumluluğunun farkındayız. Büyük kalkınma seferberliğinizden ilham alarak, temellerini ortak hayallerimizin, çatısını ortak refahımızın oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” yazdı. Zirve kapsamında ayrıca TÜRKONFED Ankara Temsilciliği’nin açılışı yapıldı.

Süleyman Sönmez: “Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak varlık sebebimizdir”

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Adana’da gerçekleştirdikleri zirve ile 100. Yıl Buluşmaları’nı başlattıklarını hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “TÜRKONFED olarak bizim için Cumhuriyetin kazanımlarına ve mirasına sahip çıkmak bir kurumsal varlık ve devamlılık meselesidir. Bu anlayışla yıl boyunca Anadolu’da 30’un üzerinde etkinlik, toplantı ve kongre düzenledik. Eğitimden kadına, KOBİ’lerimizden gençlere, ülkemizin ikinci yüzyıl kalkınmasına destek verecek ve değer yaratacak kapasite geliştirme programlarını, eğitimleri ve teknik destekleri yönlendirdik. Gittiğimiz her ilde, kamu ve yerel yönetimler, iş dünyası ve akademi temsilcileriyle bir araya gelerek, ortak akıl ve vizyon arayışımızı paylaştık” dedi.

“2024 yılında ana konumuz orta eğitim tuzağından çıkış olacak”

TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi’nin ana temasının ‘Bir Aydınlanma Devrimidir Cumhuriyet’ olduğunu ifade eden Sönmez, “Aydınlanma, en temel anlamıyla rotayı akla çevirmektir. Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına miras olarak taşıdığımız orta gelir tuzağına ne yazık ki orta eğitim tuzağı da eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2022 PISA araştırmasına göre ülkemiz matematik, fen ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Diğer taraftan 2003-2015 arasında sabit bir hatta devam eden beyin göçünde, 2015’ten sonra ciddi bir artış yaşadık. Beyin gücümüzü, beyin göçünde kaybetmemeliyiz. Ülkemizin ikinci yüzyılın gerektirdiği, teknoloji ve verimlilik temelli, yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek, iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemesi gerekiyor. Bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi, teknolojiyle bütünleşik bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Biz de TÜRKONFED olarak 2024 yılı için ana çalışma alanlarımızdan birini orta eğitim tuzağı olarak belirledik. Orta gelir tuzağı ve orta demokrasi tuzağından sonra orta eğitim tuzağı raporumuzu da hazırlayarak, 2024 yılı içinde kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

“Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dört elle sarılmalıyız”

“Jeopolitik gelişmeler, şiddetini her geçen gün artırarak devam eden savaşlar, ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesine dört elle sarılmamızı gerektiriyor” diyen Sönmez şöyle devam etti; “Milliyetçilik adı altında yükselen otoriter eğilimler, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün tehdit altında olabileceği bir geleceği işaret ediyor. Ancak tüm koşullara rağmen hedeflerimize ulaşacağımız yolu kısaltmamız sanıldığı kadar zor değil. Bunun yolu kurumlarımızın bağımsızlığından, şeffaflığından ve hesap verir bir yönetim anlayışını hakim kılmaktan; hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde şüphe uyandıran tüm unsur ve uygulamaları geride bırakmaktan; ifade ve düşünce özgürlüğünün anayasal güvence altında tutulduğu, toplumun her kesiminin yargıya ve adalete güven duyduğu bir atmosferi yaratmaktan geçiyor.”

Orhan Turan: “Eğitim ve istihdam arasındaki bağ zayıfladı”

Küresel rekabette ve toplumsal kalkınmada ileri gidebilen ülkelerin, nitelikli bir eğitime ve iyi işleyen bir eğitim sistemine sahip olduğuna dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Eğitim politikalarımızı ve müfredatımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek, bu konuda bilimsel, veriye dayalı reformlar ve bütüncül politikalarla ilerlemek önem taşıyor. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklerin, bununla beraber sosyo - duygusal beceriler gerektiren iletişim ve iş birliğinin giderek önem kazandığı bir dünyadayız. Dünya Ekonomi Forumu’nun “İşlerin Geleceği 2023” raporuna göre; sadece 5 yıl içerisinde her 4 işten 1’inin değişime uğrayacağı öngörülüyor. Gelecekte yaratıcı, özgür, farklılıklara saygı duyan bireylere hem toplumsal yaşamda, hem de iş yaşamında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağız” dedi.

Turan şöyle devam etti; “Ülkemizdeki istihdam dinamiklerine baktığımızda ise bir yandan nitelikli çalışan bulma ihtiyacı artarken diğer yandan üniversiteli işsizlerden bahsediyoruz. Bu da geleceğin işlerine hazırlıklı olmak için önemli bir dinamik olan eğitim ve istihdam arasındaki bağın zayıflamış olduğunu gösteriyor. TÜİK’e göre ne eğitimde ne de istihdamda olan yaklaşık 3 milyon gencimiz var. Bir yandan da beyin göçü nedeniyle yetişmiş ve nitelikli iş gücümüzü uluslararası rekabette olduğumuz gelişmiş ülkelere kaybediyoruz. Oysaki hedeflediğimiz sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için gerekli dönüşümü sağlayacak en büyük gücümüz, halen nispi olarak genç nüfusumuz. İnsanlarımıza fiziksel, ruhsal ve entelektüel anlamda kendilerini değerli ve faydalı hissedebilecekleri özgür ve yaratıcı bir ortam sunmalıyız. Onlara, ülkesine hizmet etme ve kendi topraklarında mutlu yaşama umudunu aşılayabilmeliyiz.”

Şükrü Ünlütürk: “Yeni nesillere parlak bir gelecek borçluyuz”

2023 yılını ‘unutulmaz’ olarak tanımlayan TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ise “Tarihimizin belki de en büyük insani felaketinin verdiği acıyı da Cumhuriyetimizin 100. yaşına tanıklık etmenin verdiği gururu da aynı yıl yaşadık. Siyasal, toplumsal, ekonomik ve konjonktürel boyutlarda birbirini takip eden yoğun bir belirsizlik iklimi de tüm bu yaşadıklarımıza eşlik etti. TÜRKONFED olarak bizler, tüm bu acı, gurur ve sevinçlerde bir arada; krizler ve belirsizlikler karşısında ise tek yürek olduk” şeklinde konuştu.

Sivil toplum gönüllüleri için geçmişin gururu kadar geleceğin hedeflerini paylaşmanın da önemli olduğuna vurgu yapan Ünlütürk şunları söyledi; “Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma vizyonunu miras almış iş dünyası liderleri olarak, atalarımıza minnet, yeni nesillere ise parlak bir gelecek borçluyuz. Minnet ve gelecek borcumuzu ödemek için yepyeni bir Türkiye hayalini toplumumuzun her bir katmanına yaygınlaştırmayı misyon edindik. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm vizyonumuzla Cumhuriyetimizin 100. yaşında bütüncül bir değer yarattık. Bu yıl olduğu gibi 101. yılımızda da demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir Türkiye hayalimizi anlatmaya devam edeceğiz.”

Açılışın ardından 66. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk özel konuşmacı olarak zirvede yer aldı. Cumhuriyet ve Aydınlanma Devrimi temalı bir sunum yapan Selçuk, eğitim ve inovasyon bilinci kazandırılmasının toplumların refahına ve ülkelerin kalkınmasına yaptığı katkıyı da veriler ile aktardı. TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi’nde ayrıca 2023 yılı boyunca 100. Yıl Buluşmaları’na ev sahipliği yapan ve önümüzdeki yıl da bu buluşmaları düzenleyecek olan TÜRKONFED’e bağlı bağlı bölgesel federasyonların başkanlarına plaket takdim edildi.

TÜRKONFED Yeni Dönem Yeni Ufuklar Vizyon Belgesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Paylaş: