Türk İş Dünyası Rekabet Avantajını Korumayı Hedefliyor

Türk İş Dünyası Rekabet Avantajını Korumayı Hedefliyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) ve İntegral Yatırım öncülüğünde düzenlenen ‘Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nda yatırımda yeni alternatifler değerlendirilirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve fırsatlar ele alındı. Kocaeli’de düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, “Son iki yıldır devam eden, yüksek enflasyon nedeniyle maliyetleri artan iş dünyamız, fiyat politikası oluşturmakta zorlanıyor. Dış talepte yaşanan daralma ve ekonomimizdeki yapısal sorunlara rağmen Türk iş dünyası, rekabetçiliğini korumak için büyük bir uğraş veriyor.” değerlendirmesini yaptı. İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ise zamanla değişen ve gelişen iş yapma koşullarının yeni finansal riskleri doğru yönetebilme ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtirken, “Sermaye piyasası enstrümanlarının iş dünyasına sağlayabileceği imkanların daha yakından anlaşılabilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal finansman imkanlarının, finansal risklerin yönetimiyle ilgili araçların donanım olarak sağlayabilecekleri hakkında farkındalık oluşturulması çok değerli.” dedi. DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ise “KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, alabilecekleri her türlü yasal ve kurumsal desteğe ihtiyaçları var.” diye konuştu. 

15 Şubat 2024 / Kocaeli – Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) ile Kocaeli’de “Ekonomi ve Finans Buluşmaları”na imza attı. Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi başlığıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan yaptı. Kocaeli iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı organizasyonda, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda paneller düzenlenirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve gelecek dönemde öne çıkan fırsatlar ele alındı.

İŞ DÜNYASI REKABETÇİLİĞİNİ KORUMAK İÇİN BÜYÜK BİR UĞRAŞ VERİYOR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, “2024’ün ilk günlerinde görüyoruz ki iç ve dış etkenler nedeniyle, önceki senede devraldığımız ‘üretim maliyetleri ve tedarik’, ‘yüksek enflasyon ve satın alma gücü’, ‘savaşın ihracat pazarlarına etkisi’ ile ‘finansmana erişim ve kur artışı’ gibi dört temel sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bu sorunlar içinde en fazla öne çıkan, yalnızca KOBİ’lerimizin ve iş dünyamızın değil aynı zamanda ülkemizin de en önemli gündemi ve önceliği olan enflasyondur. Özellikle son iki yıldır devam eden, yüksek enflasyon nedeniyle maliyetleri artan iş dünyamız, fiyat politikası oluşturmakta zorlanıyor. Ancak dünya genelindeki resesyon riski nedeniyle, dış talepte yaşanan daralma ve ekonomimizdeki yapısal sorunlara rağmen, Türk iş dünyası, rekabetçiliğini korumak için büyük bir uğraş veriyor.” değerlendirmesini yaptı.

DEĞİŞEN KOŞULLAR YENİ RİSKLERİ YÖNETEBİLME İHTİYACI DOĞURDU

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ise zamanla değişen ve gelişen iş yapma koşullarının yeni finansal riskleri doğru yönetebilme ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtirken, “Sermaye piyasası enstrümanlarının iş dünyasına sağlayabileceği imkanların daha yakından anlaşılabilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal finansman imkanlarının, finansal risklerin yönetimiyle ilgili araçların donanım olarak sağlayabilecekleri hakkında farkındalık oluşturulması çok değerli. Etkinliğin aynı zamanda finansal ve ekonomik gelişmelere ilişkin fikir edinebilmemize de katkı sağlayacağını düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

KOBİ’LERİN YASAL VE KURUMSAL DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR

DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ise “KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, alabilecekleri her türlü yasal ve kurumsal desteğe ihtiyaçları var. Şirketlerimizin bilinçli bir şekilde yatırım yapması, yalnızca varlık portföylerini büyütmekle kalmayıp aynı zamanda işletme sahiplerine finansal bağımsızlıklarını sağlama konusunda da yardımcı olacaktır. Yatırım olanaklarının profesyonellerce anlatılması ve interaktif şekilde sunulması sonucunda yatırım alanlarının genişliği daha iyi anlaşılacaktır. Bu süreçte konunun vergi ve hukuksal yönden de ele alınması günümüz Türkiye’si için hayati öneme sahiptir.” değerlendirmesini yaptı.

AKADEMİSYENLER VE İŞ DÜNYASI YATIRIM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Etkinlik kapsamında ayrıca “Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli” ve “Risk Yönetimi Paneli” düzenlendi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, Ekonomist Serdar Pazı, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlker Savuran ve Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Soner Türküm “Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli”nin katılımcıları arasında yer aldı. “Risk Yönetimi Paneli”nin konuşmacıları ise İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik, Ünlü&Co Yönetici Direktörü Esra Korkmazarslan ve Ata Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz oldu.


Paylaş: