FILA v EILO: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Çatışan Markaların Görsel Yönlerinin Küresel Olarak Değerlendirilmesini Gerçekleştiriyor

FILA v EILO: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Çatışan Markaların Görsel Yönlerinin Küresel Olarak Değerlendirilmesini Gerçekleştiriyor

FILA Luxemburg SARL, daha önce iyi bilinen FILA markalarına dayanarak EILO figüratif markasının tesciline karşı çıktı

Markalar Dairesi itirazı reddederken, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu itiraz lehine karar verdi

Kurul, başvurunun genel görünümü açısından FILA markalarına benzer olduğu sonucuna vardı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, geçtiğimiz günlerde tanınmış bir markanın stilize edilmiş kelime unsuruna (logosuna) benzeyen marka başvurusunu reddetmişti.

Arka plan

22 Ekim 2020 tarihinde, gerçek kişi olan başvuru sahibi, EILO figüratif ticari markasının (aşağıda gösterilmektedir) Sınıf 18'e kaydedilmesi için başvuruda bulunmuştur:


 Başvurunun Resmi Ticari Marka Bülteni'nde yayınlanmasının ardından , tanınmış FILA markalarının (aşağıda gösterilmektedir) sahibi FILA Luxemburg SARL, FILA markalarıyla karıştırılma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle başvuruya itiraz etti:


 Rakip, FILA markalarının iyi bilinen statüsünün, kafa karışıklığı ve kötü niyet riskini artıran bir faktör olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Patent ve Marka Ofisi Markalar Dairesi, 23 Kasım 2022'de başvurunun FILA markalarına benzemediği ve bu nedenle kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti. Ticari Markalar Dairesi ayrıca, başvuranın kötü niyetini gösteren hiçbir somut delil sunulmadığı gerekçesiyle, davacının kötü niyetli iddiasını da reddetmiştir.

Rakip, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na itirazda bulundu.

Karar

23 Kasım 2023'te kurul itirazı kabul etti. Rakibin lehine karar verirken kurul, FILA markalarının tanınmasını dikkate aldı; başvurunun genel görünümü itibariyle FILA markalarına benzer olduğu ve dolayısıyla bir dizi FILA markasının parçası olarak algılanabileceği sonucuna varmıştır. Ayrıca markaların aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsadığını tespit eden kurul, karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve başvurunun reddedilmesi gerektiğini tespit etti.

Öte yandan kurul, kötü niyetli iddiaların incelenmesine gerek olmadığı, başvurunun tamamıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, bunların temyiz sonucuna herhangi bir etkisinin olmayacağı kanaatine vardı. FILA işaretleri.

Yorum

Karar, benzerlik incelemesinde markaların görsel yönünün küresel düzeyde takdir edilmesine bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca marka sahiplerine, haklarını tam olarak kullanabilmeleri için markalarını gerçekte kullanıldıkları şekliyle tescil ettirmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatır.

PDF indir-----


Fikri Mülkiyet, Markalar ve Tasarımlar, Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri

Uğur Aktekin & Selin Bilik

Paylaş: