TÜRKONFED, Ekonomi Yönetimi ile Buluştu

TÜRKONFED, Ekonomi Yönetimi ile Buluştu
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve beraberindeki heyet, Ankara’da iki gün süren yoğun temaslar gerçekleştirdi.  Türkiye ekonomisine yön veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile görüşen heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB-Türkiye Dekagasyon Başkanı Hansjörg Haber ile de bir araya geldi.
 
Fotografları galeri sayfalarından indirebilirsiniz:
 
 
İlgili basın bültenini farklı formatlarda indirebilirsiniz:
 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan TÜRKONFED Heyeti, geçtiğimiz hafta (11-12 Ocak 2016) Ankara’da, iki gün süren yoğun temaslar gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine yön veren bakanlar ile görüşen heyet, TOBB Başkanı ve AB-Türkiye Delagasyonu Başkanı’nı da ziyaret etti.  Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş tarafından ağırlanan TÜRKONFED Heyeti, yoğun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi. TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu ve heyet, ikinci gün görüşmelerine önce Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek başladı. 
 
Ekonomi yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelere TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Prof. Dr. Yasemin Açık, M. Sefa Targıt, İbrahim Yılmaz, Hasan Kamil Hayali, Ahmet Kurt, Şeyhmus Akbaş, Aydın Bandırma, Ali Tekin Çelik, Dr. Metin Yılmaz, Faruk Ekinci, M. Şefik Tüzün katıldı., TÜRKONFED heyeti, Ankara temaslarında konfederasyonun etkinliği ve gücü ile ilgili kısa bir tanıtım yaptı. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, yatırım teşvik sisteminden asgari ücrete, KOBİ’lerin imtiyazlı bir vergi sistemine geçirilmesinden vergi aflarlarına ve kayıt dışı ile mücadeleye kadar çok önemli konularda TÜRKONFED’in görüşlerini aktardı.
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile gerçekleştirilen görüşmede, yatırım teşvik sisteminde yapılan sınıflandırmanın bazı iller ve bölgelerde yeterli görülmediğini, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının dikkate alınarak yeniden bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirten Kadooğlu, şunları söyledi: “Bu konuya istinaden dikkat çekmek istediğimiz bir husus asgari ücretin vergilendirilmesi konusudur. Asgari ücretin vergilendirmesinde bölgesel farklılaşma hayata geçirilebilirse, düşük gelir tuzağında yer alan illerdeki işverenler için kolaylık sağlanacak böylece bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunulacaktır. KOBİ’lere imtiyazlı bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. TÜRKONFED olarak hazırladığımız bölgesel kalkınma raporlarından elde ettiğimiz önemli bir bulgu, ülke bazında rekabet edebilecek ölçek ekonomisine erişilememesinin KOBİ ve girişimcilerde sıkıntılara yol açmasıdır.” 
 
“KAYIT DIŞI İLE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”
TÜRKONFED Heyeti’nin görüş ve önerilerini dinleyen Maliye Bakanı Ağbal da, kayıt dışı ile birlikte mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Vergisini zamanında ödeyen mükellefler ile ödeme güçlüğü çeken ya da kredi kullanan mükelleflerin zor durumda kalmaması için bazı düzenlemeler yapacaklarını dile getiren Bakan Ağbal, iki, üç yılda af çıkartılmasının yanlış olduğunu bunun yerine tecil ya da erteleme gibi bir uygulamayı devreye alacaklarını kaydetti. Bakan Ağbal, “Af değil, dürüst mükellefe destek olmalıyız” dedi.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret eden TÜRKONFED heyeti bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede bakanlığın görev alanına giren ve iş dünyasının ekonomi de sorunlu alan olarak gördüğü konularda konfederasyonun görüşlerini aktardı. Verimlilik, teknoloji, kalite odaklı politikaların büyük firma ve KOBİ’ler olarak ayrışması gerektiğinin altını çizen Kadooğlu, “Türkiye’de sanayi üretiminin yapısındaki en önemli yapı taşlarından biri olan KOBİ’lerin; verimlilik, teknoloji ve kalite odaklı politikalar hazırlanırken büyük firmalardan ayrıştırılması gerekiyor. İşletmelerin üretim ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve böylelikle üretimin katma değerinin yükseltilmesinin hedeflenmesidir. Sanayide katma değeri artıracak teknolojiye erişimin sağlanması KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak en önemli adımdır” diye konuştu.
 
TÜRKONFED Heyeti’nin görüş ve önerilerini dinleyen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da, markalaşma ve kurumsallaşmaya çok önem verdiklerini, bu konularda getirilecek her türlü projeyi desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. “KOBİ’lere proje kültürü kazandırmak istiyoruz diyen Bakan Işık, “KOBİ’lerimiz proje denince kaçıyor. Hem sanayi odaları hem de ticaret odaları bünyesinde bir proje ekibi oluşturulmalı. Bakanlık olarak bunu yapacak bir altyapı kurmamız mümkün değil. Ancak odalar ve iş dünyası örgütleri böyle bir birim kurduklarında gerekli eğitimler noktasında destek olabiliriz. Sanayi envanteri ile ilgili de bakanlık web sitesinde Girişimci Bilgi Sistemi’ni (GBS) hayata geçirdik. Bu sistem üzerinden girişimcilerimiz bir çok veriye ulaşabilir.”
 
Ankara’daki son görüşmesini Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile gerçekleştiren Tarkan Kadooğlu’nun başkanlığındaki TÜRKONFED heyeti, ekonomi alanında bir çözüm ve gelişim süreci başlatılması gerektiğini ifade ederken,  64. Hükümet’in “Ekonomik Dönüşüm Programı”nı desteklediğini de belirtti. İş dünyası olarak, dışa bağımlılığın azaltılması, taşımacılıktan lojistiğe geçiş, sağlık turizmi, ihracatın ithalatı karşılama oranı  vb. gibi 25 dönüşüm programının her birinde gerekli reformların bir an önce başlatılmasını beklediklerini Bakan Elitaş’a aktaran Kadooğlu, şöyle devam etti: “TÜRKONFED olarak 64. Hükümetimizin ekonomik reformlar noktasında atacağı adımları destekliyoruz. Bir an önce ekonomik reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Eylem Planı ile ortaya konan stratejiyi de desteklediğimizi ve uygulamaların yakından takipçisi olacağımızı söylüyoruz.” 
 
Ekonomi yönetimi ile yapılan görüşmelere katılan TÜRKONFED heyetinde yer alan başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de teşvik sisteminden kadın girişimci sayısının artırılmasına, bölgelerin ekonomik yapılarına uygun sektörlerin desteklenmesinden yeni ihracat rotalarına kadar bir çok başlıkta görüş ve önerilerini Bakan Elitaş ile paylaştı. Ekonomi Bakanı Elitaş da, gerekli hazırlıkların ve önerilerin bakanlık ile paylaşılması halinde birlikte sorunları çözmek istediklerini dile getirdi.
 
“TÜRKONFED VE TOBB BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETEBİLİR”
Ağırlıklı olarak ekonomik ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaretinde TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED ve TOBB’un ekonomik ve toplumsal alanlarda birlikte çözüm üretebileceklerini söyledi. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu’nda yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyleyen TÜRKONFED Başkanı, konfederasyon olarak tüm sivil toplum örgütlerinin ve farklı yaklaşımlarına bakılmaksızın siyaset dünyasının birlikte hareket etmesi gerekliliğine değindi. TÜRKONFED olarak sadece siyasi çözüm süreci değil, bölgede ekonomide çözüm sürecinin de başlatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kadooğlu, TÜRKONFED olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.
 
Dünya ekonomisini ve FED’in faiz artırma kararının Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, “FED’in aldığı karar Türk iş dünyasını negatif etkiliyor. Faizin yükselmesinin bedelini Türk iş dünyası ödeyecek” dedi. Ukrayna’dan Rusya’ya, Mısır’dan İran ve Suriye’ye kadar bölgemizin sıkıntılar içinde olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, son 20 ayda dört seçim yaşandığını, ekonominin durduğunu ve faturanın iş insanlarına çıktığını belirtti. Demokrasinin kalitesi düştükçe, ekonominin patinaj yaptığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısına TÜRKONFED’in de davet edilmesi gerektiğini ve bu konuda gerekli çalışmayı yapacaklarını vurguladı. 
 
“AB İLE AMAÇ VE HEDEF TAM ÜYELİKTİR”
TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu ve TÜRKOFED Heyeti, Ankara’da AB-Türkiye Delagasyon Başkanı Hansjörg Haber’i de ziyaret ederek Türkiye-AB ilişkilerini görüştü. AB-Türkiye Delegasyonu ile önemli işbirliği içinde olduklarını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan pek çok sorun katılım müzakerelerinin teknik düzeyde işletilememesinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle Türkiye, AB’ye tam üyelik noktasında müzakerelere başlamış bir ülkedir. Amaç ve hedef tam üyeliktir. Bu noktada AB üye ülkelerinin önemli sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır” dedi. AB ile ilişkilerin 1999 yılıda başlatıldığına dikkat çeken Kadooğlu, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerinin başlamasının üzerinden geçen 10 yılda 15 başlığın müzakerelere açıldığını, Bilim ve Araştırma faslı dışında 14 başlıkta siyasi blokajın olduğunu dile getirdi. Kıbrıs’taki süren müzakereler önemsediklerinin altını çizen Kadooğlu, iş dünyası olarak taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde geçiş sürecinde destek vermeye hazır oldukları mesajını AB-Türkiye Delagasyonu Başkanı Haber’e iletti.
 
TÜRKONFED ile temasta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren AB-Türkiye Delagasyon Başkanı Haber, kıyılara ve büyük şehirlere yayılan iş dünyası örgütlenmelerinin dışında TÜRKONFED’in tüm Türkiye’ye yayılan bir örgütlenme yapısının önemli olduğunu belirtti. “Birlikte önemli işbirlikleri içindeyiz” diyen Haber, katılım müzakererelerinin hızlı ilerleyememesi ile ilgili şunları söyledi: “‘Katılım süreci neden hızlı ilerlemiyor?’ sorusu gelebilir. Türkiye AB’ye kabul edildiğinde en büyük ülke konumuna gelecek. Türkiye’nin üyeliği, Slovakyanın üyeliği gibi bir durum değil. Türkiye, kültürel yapısıyla da özel bir ülke. AB’de sürecin açık uçlu tutulmasıyla ilgili tartışmalar yapılırken, tam üyelik için destek verenler de var, karşı çıkan kurumlarda... Türkiye’nin tam üyeliği ile daha geniş bir cografyada istikrar yaratacağını düşünenler kadar, yakın çevresinin çok tehlikeli olduğunu düşünenler de var.”
 
Kıbrıs sorunu ile 23 ve 24. Fasılların açılması noktasında TÜRKONFED Başkanı’nın dile getirdiği noktaları önemsediğini dile getiren Haber, bu fasılların en zor başlıklar olduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs’ın bloke ettiği fasıllar bunlar. AB’de oy birliği ile karar veren bir mekanizma var ve şimdilik hiöbir üye bundan vazgeçmek istemiyor. 2004 yılında yaşananlarda sorunun kimden kaynaklandığını biliyoruz. Bu Türkiye değildi. Umuyorum ki, bu baharda fasılların açılması mümkün olacaktır” dedi.
 
Bilgi Notu:
TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 
 
TÜRKONFED Kurumsal İletişim
Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı
0 542 732 73 34 / hbakis@turkonfed.org / www.turkonfed.org / info@turkonfed.org
 

Paylaş: