Süleyman Onatça'nın BPW 1.Uluslararası Kadın Girişimiciler İşbirliği Konferansı Konuşma Metni

Süleyman Onatça'nın BPW 1.Uluslararası Kadın Girişimiciler İşbirliği Konferansı Konuşma Metni

Sayın Başkan, Kıymetli panelistler, Değerli konuklar,

Hepinizi TÜRKONFED adına saygıyla selamlıyorum. Kadın girişimciliği gibi Türkiye’nin son yıllarda dikkatini en yoğunlaştırması gereken bir konuda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptığımız için gururluyum. Bu gururu bize yaşatan BPW Türkiye Başkanı Sn. Özyol’a, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen girişimci kadınlarımıza ve ilgililere hoş geldiniz diyorum.

Panel konumuz ‘Kadın girişimciliğinde ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemi’

Bununla ilgili görüşlerimi paylaşmadan yararlı olacağını düşündüğüm en yeni ve en çarpıcı bazı bilgileri sizlerle paylaşmamda yarar var.

Türkiye’de girişimci sayımızın sadece yüzde 7’si kadın. Bu düşük oranın bir diğer yansıması da iş gücüne katılım tablomuzla ilgili. 2012 yılı itibariyle dünyada kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 51,1 iken bu oran Türkiye’de son yıllardaki olumlu gelişmelere rağmen yüzde 29,5 gibi oldukça düşük seviyede.

OECD ülkeleri içinde kadınlarda istihdam oranı grafikte görüldüğü üzere en düşük ülke Türkiye’dir. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler 1970 ve 80’li yıllarda bizim gibiyken dönem boyunca önemli gelişmelerle kadın istihdam oranını % 20’lerin biraz üzerinden % 40- 50’lere çıkarmıştır. OECD ülkelerinde ortalama kadın istihdam oranı bugün % 60’lara yaklaşmıştır.

Türk kadınının iş gücü piyasası dışında kalmasının sebepleri ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere üç grupta sınıflanabiliyor. Burada bu sebeplerin neler olduğu, nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili uzun uzun konuşabiliriz, ancak konumuz bu değil.

Savaşı kaybeden komutana sormuşlar ‘Neden?’ diye... “Üç sebepten” demiş komutan... “Birincisi  barutumuz  bitti”  demiş  ve  devam  ederken  “Diğerlerini  saymana  gerek  yok...” demişler. Ben şimdi size desem ki, daha çok kadınımızın iş hayatında olmamasının üç sebebi var, birincisi eğitim seviyesi ortalamamız 5 yıl desem... Sanırım siz de bana diğerlerini saymanıza gerek yok dersiniz...

Değerli Arkadaşlar,

Geçtiğimiz hafta Türkiye yerel seçimlerden çıktı. Toplam bin 395 belediye için 7483 erkek aday yarıştı. Kadın aday sayısı sadece 195’ti. Burada kadınlarımıza da büyük görev ve sorumluluk düştüğü görülmüyor mu? Daha çok başvuru sahibi kadın aday olması gerekmiyor mu? Ne yazık ki hak verilmiyor, alınıyor. O nedenle biz her zaman kadınların daha talepkar olması gerektiğini savunuyoruz.

Türkiye’de kadının iş hayatındaki durumu, sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili en kapsamlı çalışmalardan birini 2007 yılında TÜRKONFED yaptı. ‘İş Dünyası’nda Kadın Raporu’ adlı çalışmamızı bu yıl güncelliyoruz. Bunun için biri Diyarbakır’da diğeri geçtiğimiz hafta Samsun’da olmak üzere geniş katılımlı iki çalıştay yaptık. Akademisyenlerimizle, konunun ilgili tarafları ve biz iş dünyası temsilcileriyle güncel raporumuzu bu yılın 2’nci yarısında kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Bu müjdeyi de sizlerle paylaştıktan sonra panel konumuzla ilgili düşüncelerimi de aktarmak istiyorum.

“Kadın Girişimciliğinde İlgili Paydaşlar Arasındaki İşbirliğinin Önemi” alanında TÜRKONFED olarak üzerimize düşen görevi sadece kadın raporları hazırlayarak yerine getirmiyoruz. Her fırsatta kadın girişimciliğinin özendirilmesine, teşvik edilmesine yönelik söylemler ve eylemlerle de yetinmiyoruz. Bu alanda TÜRKONFED’in en etkin komisyonlarından biri “TÜRKONFED İş Dünyası’nda Kadın Komisyonu’dur. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın derneklerimizle bu alanda güçlü bir ağımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye genelinde 25 güçlü iş kadını derneğimiz, faaliyetlerini etkin bir  şekilde sürdürüyor. Yurt genelindeki bütün federasyonlarımıza iş kadını dernek üye sayılarını artırmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. İzmir’den Tunceli’ye, Antalya’dan Samsun’a iş kadını derneklerimiz hemcinslerinin iş hayatında daha fazla yer almasına yönelik çalışmalar gerçekleştirirken kendi kentlerinin gelişimine de önemli katkı sağlayan projeleri hayata geçiriyorlar.

Bu çerçevede iş kadını üye sayısıyla ülkemizin en etkin Konfederasyonlarından biri olarak Türkiye’deki ve tüm dünyadaki BPW üyeleriyle işbirliği ve güç birliği yapmaya hazır olduğumuzu vurgulamakta yarar görüyorum. Hatta bu çerçevede BPW Türkiye Federasyonunu eğer tüzük engellerimiz yoksa Konfederasyonumuz üyesi olarak görmekten mutlu olacağımızın bilinmesini istiyorum.

Bu yönde sizlerle paylaşacağım bir başka gelişme de TÜRKONFED’in UAPME üyeliği... Konfederasyonumuz, Avrupa’da 12 milyon işletmenin bağlı bulunduğu 80 federasyon ya da birliğin üyesi olduğu bir networkün bir parçası olma hakkını elde etti. Avrupa Esnaf ve KOBİ Birliği (UAPME) üyeliğimizle Türkiye iş insanını AB ülkeleri iş insanlarıyla yakınlaştırırken iş kadınlarımız için de yeni ve geniş bir pencere olacak. Kadın girişimcilerimizin iletişim  ağını genişlettikçe, güç birliğine yönelik projelere önem verdikçe işletmelerini dolayısıyla kentlerini ve bölgelerini hızlı ve sağlıklı büyüteceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygularla ilki gerçekleştirilen bu uluslararası konferansın her yıl güçlenerek gerçekleştirilmeni diliyor, iki günlük aktivitenin başarılı geçmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

Paylaş: