Seçim sonrası da ümit vermiyor

Seçim sonrası da ümit vermiyor

TÜRKONFED’in aylık ekonomi raporunda, yüksek enflasyon, yüksek dış açık ve düşük büyümenin, yerel seçimlerden sonra değişeceğine ilişkin bir emare gözükmediği belirtildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hazırlanan Aylık Ekonomik Görünüm Raporu-Mart 2014 kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin girdiği yüksek enflasyon, yüksek dış açık, düşük büyüme döneminin sürdüğü, ufukta bu konjonktürün yerel seçimlerden sonra da değişeceğine ilişkin herhangi bir emare gözükmediği belirtildi. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, iş çevrelerine kendi kontrollerindeki riskleri mümkün olduğunca aşağı çekmeleri önerisinde bulundu.

 

TABLO PARLAK DEĞİL

Doç. Dr. Ümit İzmen, Zuhal Özbay Daş ve Yasemin Özbal tarafından hazırlanan TÜRKONFED raporunun giriş bölümünde şu ifadelere yer verildi: “İç talepteki yavaşlama, uluslararası likiditenin azalmasından kaynaklanan ilave riskler, 17 Aralık soruşturmalarının yarattığı şaşkınlık, ses kayıtlarının neden olduğu hükümet sıkıntısı, önümüzdeki seçimlerin taşıdığı belirsizlikler, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin yol açabileceği enerji fiyatlarındaki artış ve bölgesel dengeler üzerindeki olası etkileri, öngörülebilir gelecek için senaryo alternatiflerini çok genişletmiş durumda. Ukrayna’daki gelişmelerin Türkiye’nin jeo- stratejik önemine muhtemel olumlu etkileri bir tarafa bırakıldığında, diğer senaryolar geleceğe ilişkin çok da parlak bir tablo ortaya koymuyor.”

 

"BEKLE-GÖR" POLİTİKASI

Son ayda açıklanan verilerin, olumsuz risklerin ekonomik konjonktüre yansımamış olduğunu gösterdiği belirtilen raporda, dış ticaret açığının düzeldiği, kamu maliyesinin sağlam olduğu, ekonominin üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğine işaret edildi.

Raporda, seçim sonrasına ilişkin olarak da şu vurgu yapıldı: “30 Mart’tan sonra siyasette suların durulacağı buna bağlı olarak da piyasaların normalleşeceği beklentisiyle şimdilik “bekle-gör” politikasını tercih edenlerin seçim sonrası dönemde bu beklentilerinin karşılanmaması ve kararlarını gözden geçirmeleri, üretim artışının yavaşlamasına ve buna bağlı olarak istihdam yaratma kapasitesinin zayıflamasına yol açabilecektir.”

 

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça raporla ilgili açıklamasında üretimde yavaşlama yaşanmamasının, seçim sürecinde kamu maliyesinde bozulma eğiliminde olmamasının sevindirdiğini belirterek, “Ekonomik verilerde tablolar iç açıcı değil. Böylesi bir durumda risklere dikkat ederken moral bozmadan verimliliği artıracak hamlelerle yolumuza devam etmek zorundayız” diye konuştu.

 

Editöre Not:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

“TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge  ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu,    Türkiye    Seramik     Federasyonu     ve     Yapı     Ürünleri     Üreticileri     Federasyonu    bulunmaktadır. www.turkonfed.org

 

Detaylı bilgi için: Communication Partner

 

Serpil Çakar 0 530 303 38 31 / serpilcakar@cpartner.com.tr

Handan Şahin  0507 695 73 30 / handansahin@cpartner.com.tr

Paylaş: