Süleyman Onatça'nın Silivri KAGİDER "İş Dünyasında Kadının Rolü" Toplantısı Konuşması

Süleyman Onatça'nın Silivri KAGİDER "İş Dünyasında Kadının Rolü" Toplantısı Konuşması

Sayın Belediye Başkanım, Değerli Başkan, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi şahsım ve TÜRKONFED adına saygıyla selamlıyorum.

Federasyonumuzun ve İş Dünyası Kadın Komisyonumuzun en aktif üye dernekleri arasında yer alan Silivri KAGİDER’in bu önemli etkinliğinde yer almaktan çok mutluyum. Bu etkinlik nedeniyle şu an burada olan herkese ‘Hoş geldiniz’ diyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’de gündem baş döndüren bir hızla değişiyor. Böylesi bir dönemde TÜRKONFED, daha gelişmiş ekonomi ve daha gelişmiş bir demokrasi yani özetle daha gelişmiş bir Türkiye için üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor.

Hazırladığı raporlarla daha yaşanabilir bir Türkiye için yapılması gerekenleri ilgili mercilerin ve kamuoyunun gündemine taşımaya özen gösteriyor.

Önceki gün Ankara’daydık. TÜRKONFED olarak hazırladığımız ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?’ raporumuzun ikinci cildini Cumhurbaşkanımız ve Ana Muhalefet Liderimizle paylaştık. Her iki görüşmede de üzerinde önemle durduğumuz iki konu şuydu:

1)    Türkiye, eğitim yıl ortalamasını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmalı.

2)    Türkiye, uzun süredir ihmal ettiği kadını iş yaşamına kazandırma çabalarına hız vermeli.

Her iki önerimiz devletin zirvesinde ve ana muhalefetin ekonomi kurmayları nezdinde ses getirdi.

Bundan 6 yıl önce, TÜRKONFED, “İş Dünyasında Kadın" adlı bir rapor yayınladı. Bu pencereden Türkiye’nin verilerini gözler önüne serdik.

Türk iş dünyası kadınıyla el ele yürümediği sürece gerçek başarıya asla ulaşamayacağımızı o gün de söyledik bu gün de tekrarlıyoruz.

Bu çerçevede “İş Dünyasında Kadın" adlı raporumuzu güncel verilerle revize ederek kamuoyuyla en kısa zamanda paylaşmayı planladığımızın da müjdesini vermek istiyorum.

Bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiş olsa da kadının iş hayatına katılımında ciddi  sıkıntılarımız devam ediyor. Türkiye’de 22 milyon çalışanın 7 milyonu kadın… Parlamentomuzun kadın milletvekili oranı yüzde 14.2…. 26 bakanlı kabinemizin sadece biri kadın… 81 valimizin sadece biri, 103 rektörümüzün 5’i… 2 bin 924 belediye başkanının 26’sı kadın… Özellikle yaşam kalitemizin yükselmesini, ekonomimizin büyümesini sağlayacak kadın girişimciliği oranımızın yüzde 6,5’lerde kalması düşündürücüdür.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye, birçok alanda mesafe kat etti. Ancak, bulunduğumuz konumun bize yakıştığını hiçbir zaman söyleyemedik. Kaynaklarımız, coğrafi konumumuz, iklimimiz, kültürümüz, tarihimiz, genç nüfusumuz, cesaretimiz, hoşgörümüz bizi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapamadı.

 

İtiraf edelim. Toplum olarak hep yarım kaldık. Ne ekonomide, ne siyasette, ne sosyal  yaşamda kadınlarımızla yani sizlerle yeterince kol kola yürüyemedik.

O yüzden büyüme rakamlarımız mutlu etmedi. O yüzden gelişmiş ülkeler ligine terfi edemedik.

Çünkü dünyayla rekabette diğer yarımız yoktu. Mücadeleyi kadınlarımızla birlikte yapamadık.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili, yeni bir hamleye ihtiyacı bulunduğunu  düşünüyoruz. Örneğin bu çerçevede Başbakanımızın açıkladığı demokrasi paketinde eş başkanlık sisteminin gündeme gelmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. TÜRKONFED olarak eş başkanlardan birinin kadın partililer arasından seçilmesini önemsiyor ve öneriyoruz.

Kadınların işgücüne katılım oranındaki yükseliş trendinin güçlenerek devam etmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla öncelikli olarak Avrupa Birliği mevzuatıyla paralellik sağlanarak kadın ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu önlemler arasında abartılı sürelerde olmayan doğum izinlerinin belirlenmesi, kreş, çocuk, yaşlı, hasta bakımevlerinin yaygınlaştırılması, aile yükümlülüğü olan kadın ve erkekler için kısmi zamanlı, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi yasal dayanakları olan modellerin geliştirilmesi ve bu modellerin uygulanmasının önündeki sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.

Kadınlarımızın siyasete, ekonomiye, toplumsal hayata eşit katılımlarını sağlayacak sözler değil, artık rasyonel adımlar beklediğimizin bilinmesini istiyoruz.

2014 yerel seçim sürecinde Türkiye’deki birçok STÖ’nün oluşturduğu Haklı Kadın Platformu’nun siyasi partilerimize yaptığı çağrıya imza koyduğumuzu da hatırlatmakta yarar görüyorum.

Değerli konuklar,

Böylesine güzel bir etkinlikte bir araya gelmemizi sağlayan Silivri KAGİDER Başkanı Aynur Süleymanoğlu’na ve yönetimini hatta her bir üyesini gönülden kutluyorum.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Paylaş: