TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça: Doğudaki kalkınma batıyı da büyütüyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça: Doğudaki kalkınma batıyı da büyütüyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, ‘Dersim’de “Tunceli Modeli ve 2023 Senaryoları” tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’nin doğusu kalkındıkça batı bölgesindeki illerin ekonomilerinin de büyüdüğünü söyledi. Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, akademisyenler ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan iş insanlarının katıldığı toplantı sonrası Tunceli’nin yatırım imkanları değerlendirildi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler: Tunceli Modeli ve 2023 Senaryoları” raporu, Tunceli’de düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı. Başkan Onatça, toplantı konuşmasında “Tunceli’ye ağırlıklı olarak ‘Dersim’ demek istiyorum. Zira Tunceli demek ‘Dersim’ demek. Tunceli’ye ‘Dersim’ demek çözümden yanayım demek” cümleleriyle başlayan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, bölgelerin gelişmişlik düzeyinin birbirine etkisine dikkat çekti. Onatça, “Çözüm süreciyle doğuda kalkınmanın hızlanması, batıda da ekonomik büyümeyi hızlandırmakta” dedi.

 

ONATÇA: ASLINDA ULUSAL BİR MESELE

‘Bölgesel kalkınma’ kavramının aslında ulusal bir mesele olduğunu vurgulayan Onatça, bir bölgedeki gelişme ve kalkınmadan diğer bölgelerin de kazançlı çıktığının altını çizdi. Onatça, “Bu gerçeği, ‘Orta Gelir Tuzağı’ raporumuzda gösterdik. Doğuda oluşan pazar hacmi, batıda üretim yapan girişimci için de gelişme imkanı sağlıyor. Bölgesel  kalkınmayı hızlandırarak, bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltarak, ülkemizin sadece yüksek büyüme hızlarına değil, aynı zamanda dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme çizgisine de ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

 

TUNCELİ SİYASİ OLARAK ELE ALINMIŞ

TÜRKONFED olarak “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler” rapor serisiyle illerin ve bölgelerin ekonomik görünümlerinin haritasını çıkarıp bölgesel kalkınma politikalarına  katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Süleyman Onatça, “Çorum’un ardından yaptığımız Tunceli çalışması, bu haritanın çıkması aşamasında bizim için önemli bir yer tutuyor. Tunceli şimdiye kadar yapılan çalışmalarda esas olarak siyasi bağlam içerisinde ele alınmış, ekonomisi ikincil planda kalmıştır. Bu nedenle Tunceli (name-ı diğer Dersim), bölgesel kalkınma araştırmaları alanında ayrı bir yerde tutularak incelenmesi gereken özel bir ilimizdir” diye konuştu.

 

 

 

BARIŞ ORTAMININ DEĞERİ BÜYÜK

Onatça şöyle devam etti: “Bugün Tunceli’yi siyasi bağlamda değil, ekonomik bağlamda ele alabiliyorsak, bu durumda Türkiye’de artık barış ve huzur ortamının hakim olmasının değeri çok büyük. Bugün esen olumlu hava, bölgenin yatırım imkanlarının da konuşulabilmesini sağlıyor. Çalışmamızda şunu görüyoruz; Tunceli modelinin hayata geçmesi ve başarılı olması bazı koşullara bağlı. Bu koşulların başında ise yerel aktörlerin kendi içlerindeki uyumun sağlanması ve ardından yerelin tercihleri ile ulusal politikaların uyumlulaştırılması geliyor. Bu koşul yerine geldikten sonra, ilin kültürel ortamının, kentsel altyapısının ve beşeri sermayenin uygun niteliklere kavuşturulmasının sağlanması gerekiyor.”

 

DERSİM’E ‘YEŞİL EKONOMİ’ MODELİ

Başkan Onayça konuşmasında “Tunceli’nin ekonomik imkanları, doğal ve beşeri kaynakları başka illerimizden farklı bir kalkınma modeline işaret ediyor. Çalışmamız için gerçekleştirdiğimiz çalıştay, yürüttüğümüz anketler ve birebir görüşmeler doğrultusunda ortaya çıkan sonuçları, “yeşil ekonomi” modeli olarak adlandırabiliyoruz. Bu modelin gerçekleştirilebilmesi için “yeşil” olarak adlandırabileceğimiz sektörlerin Dersim’de desteklenmesi gerekiyor. Tunceli’nin ekonomik kalkınması açısından organik tarım ve hayvancılık, kültür, doğa, inanç, sağlık vb. farklı turizm türleri ve çevre turizmi gibi sektörler ön plana çıkıyor. Tunceli’de kalkınmanın hızlanabilmesi için, teşvik sistemindeki konumunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekli. Tunceli’nin teşvik sisteminde beşinci bölgede yer almasının nedeni nüfus azalması nedeniyle kişi başına düşen değerlerin yüksek çıkmasıdır.” Dedi.

Editöre Not:

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)“TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip,  1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org

 

 

 

Detaylı bilgi için: Communication Partner

Serpil Çakar 0 530 303 38 31 / serpilcakar@cpartner.com.tr

 

Handan Şahin 0507 695 73 30 / handansahin@cpartner.com.tr

Paylaş: