TÜRKONFED “Küresel İlkelere” İmza Attı

TÜRKONFED “Küresel İlkelere” İmza Attı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak “Global Compact Network” olarak adlandırılan Küresel İşbirliği Ağı’na katıldı

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi evrensel ilkeleri kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı. TÜRKONFED, sözleşmeye imza atarak, Global Compact Network olarak adlandırılan Küresel İşbirliği Ağı’na katılmış oldu. Dünya çapında birçok kurumun üye olduğu, hesap verebilirlik ve şeffaflığa dayalı bir sosyal sorumluluk girişimi olan Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı, TÜRKONFED üyeliğini, 20 Mart tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleştirdiği Genel Kurul’da duyurdu.

 

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imza töreninin ardından konuşma yapan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, dünyanın 1995’ten bu yana çok boyutlu bir küreselleşme krizi içinde olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Bugün küreselleşen dünya düzenini, ‘risk, güvensizlik ve belirsizlik’ kelimeleri tanımlıyor. Küreselleşme, küresel iklim değişikliği, yoksulluk, işsizlik, dışlanma, insan hakları ihlalleri, iç savaşlar, terör, refah uçurumu, enerji ve gıda alanlarındaki riskler ve bölgesel eşitsizlikler gibi birçok soruna ve sosyal adaletsizliğe de işaret ediyor. Küresel süreçlerin yarattığı tüm bu sorunlar, dünyamızı ‘çok boyutlu krizlerin’ ve ‘küresel türbülansın’ içine sokuyor.”

 

 ‘Küresel İlkeler’, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak

Küresel krizlerin ihtiyacının küresel çözümler olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel İlkeler Sözleşmesi, küresel sorunlara çözüm üretmek için sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Sözleşmenin İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele olmak üzere dört ana ekseni, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama adına hem özel sektöre, hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına pusula tutuyor. Bu ilkelerin, TÜRKONFED olarak başlıca çalışma alanlarımızdan biri olan bölgesel kalkınma vizyonumuza ve çalışmalarımıza katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

 

Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, üyesi olan Türkiye çapındaki 17 federasyon ve 134 derneğin Küresel İlkeler Sözleşmesini benimsemesini sağlamayı hedefliyor. TÜRKONFED ayrıca, sanayinin bel kemiği olan KOBİ’lerin dünya ekonomik sistemine entegrasyonu ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, “Küresel İlkelerin” Türkiye çapındaki iş insanları tarafından benimsenmesi için çeşitli çalışmalar yapacak.

 

TÜRKONFED dünyanın en büyük gönüllü ağı Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak, geçmişteki tüm faaliyetlerinde de benimsediği sözleşmenin tüm ilkelerini tüzüğüne entegre etmiş oldu.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehtap Çakıroğlu Kaynak / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 408 28 75

 

TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve  yerel  yönetimler  konusundaki  çalışma  ve  uygulamaları  izlemek,  bölge  ve  sektörlerde  girişimci  örgütleri  desteklemek  amacıyla  faaliyetini

 

sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 17 federasyon altında toplanan 134 dernek ile, 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız,  gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Orta Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Tesisat İnşaat Malzemeleri Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org

Paylaş: