TÜRKONFED Başkanı Onatça: Yatırımların can suyunu kamu vermeli

TÜRKONFED Başkanı Onatça: Yatırımların can suyunu kamu vermeli

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), orta gelir tuzağı riski taşıyan 40 kentin durumunu Mersin?de gerçekleştirilen çalıştayla gündeme getirdi.TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “Türkiye?yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıma potansiyeli olan 40 kentimiz var. Can suyu niteliğindeki kamu yatırımlarıyla, bu kentler bir üst lige terfi eder, Türkiye tuzaktan kurtulur” dedi.

 

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Başkanı Süleyman Onatça ÇUKUROVASİFED işbirliğiyle Mersin?de düzenlediği „Orta Gelir Tuzağı?ndan Çıkış: Hangi Türkiye?? raporu değerlendirme çalıştayında, “Orta Gelir Tuzağı” (OGT) riski taşıyan 40 şehrin ekonomisini kalkındıracak önerileri dile getirdi.

 

Türkiye ekonomisini Cumhuriyet?in 100?üncü yıl hedefine ulaştıracak yatırımların sadece özel sektör marifetiyle mümkün olamayacağını kaydeden Başkan Onatça, “Türkiye’yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına taşıma potansiyeli olan birçok kentimizde yatırım yapacak arsa yok. Dünyanın en verimli topraklarına sahip Çukurova’da sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 50’si suyla buluşturulamamış. Bu kentlerde üretilen tarım ve sanayi ürünlerini dünya pazarlarına ulaştıracak hava taşımacılığı altyapısını henüz kurmuş değiliz. Örneğin, İç Anadolu’da üretilen ürünleri Mersin Limanı’na taşıyacak demiryolu hattımız yok. Bütün bunları özel sektör değil, kamu yapacak ki büyüme süreci yakalanabilsin” dedi.

 

 Kamu yatırımı ve reform gerekiyor

Süleyman Onatça, ekonomi verilerine göre değerlendirildiğinde Türkiye?nin sadece 14 kentinin gelişmiş ülkeler seviyesinde değer yaratabildiğini, 27 kentin yoksullukla mücadele ettiğini, kalan 40 kentin ise orta gelir tuzağı riski taşıdığını söyledi. 40 kentin her birinin farklı sektörlerde olmak üzere yüksek kapasiteli potansiyele sahip olduğunu hatırlatan TÜRKONFED Başkanı Onatça, “Bu şehirlerin değer yaratabilmesi ve büyümelerinin sağlanabilmesi için kamunun altyapı yatırımlarını süratle gerçekleştirmesi gerekiyor. Can suyu niteliğindeki kamu yatırımları ve orta vadede eğitim alanındaki reformlarla Türkiye’nin önümüzdeki on yılda orta gelir tuzağından çıkabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

 

 Öneriler ortaya çıkıyor

TÜRKONFED tarafından hazırlanan „Orta Gelir Tuzağı?ndan Çıkış: Hangi Türkiye?? raporunun bir durum tespiti olduğunu hatırlatan Onatça, ekonomi verilerine göre 3 farklı grupta değerlendirilen kentleri temsilen  3 ayrı şehirde çalıştay gerçekleştirildiğini belirterek, “Yoksullukla mücadele eden kentlerimizi temsilen Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz çalıştayın ardından orta gelir tuzağı riski taşıyan şehirlerimizi temsilen Mersin’de toplantımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde gelişmiş kentlerimizi temsilen Bursa’da bir çalıştay yapacağız. Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, SİAD ve federasyon yöneticilerimizden iş  dünyası temsilcilerine kalabalık bir grupla gerçekleşen çalıştaylar, Türk ekonomisinin sorun ve çıkış yollarıyla ilgili önemli tespit ve önerileri ortaya çıkarıyor. Teşhis içeren raporumuzun tedavi yöntemlerini ortaya koyacak ikinci cildi de Haziran ayında kamuoyu ve ekonomi yöneticileri ile paylaşacağız.” dedi.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehtap Çakıroğlu Kaynak / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 408 28 75

 

TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 17 federasyon altında toplanan 134 dernek ile, 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız,  gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Orta Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Tesisat İnşaat Malzemeleri Federasyonu, Türkiye Seramik  Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org

Paylaş: