TÜRKONFED: “Çek Kanununda Eksiklikler Var”

TÜRKONFED: “Çek Kanununda Eksiklikler Var”

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, yayımlanarak yürürlüğe giren “Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Tasarısı”nda

„ekonomik suça ekonomik yaptırım? ilkesinin göz önüne alınarak hapis cezasının kaldırılmasını olumlu bulduklarını, ancak yasadaki bazı eksiklikler yüzünden, piyasada önemli bir enstrüman olarak kullanılan çekin güvenli bir ödeme aracı olma özelliğini kaybedebileceğini söyledi

 

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 3 Şubat 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Tasarısı”na ilişkin görüş bildirdi. Çenesiz, “ekonomik suça ekonomik yaptırım” ilkesi göz önüne alınarak, karşılıksız çek keşide etmeye hapis cezası uygulamasının kaldırılmasını,  acze düşen iyi niyetli iş insanlarının mağduriyeti açısından olumlu bulduklarını ifade ederken yasada hala bir takım eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Çenesiz, “Yeni yasa değişikliği ile çözüm aranmıştır, ancak halen yapılması etkili olabilecek çalışmalar söz konusudur. Çekin yaptırımlarının azalması nedeniyle kötü niyetli davranışların artmasına paralel olarak karşılıksız çek oranının yükselmesinden kaygı duyuyoruz” dedi.

 

 “Acze düşen ile kötü niyetliler arasındaki fark gözetilmelidir”

 

Yasa değişikliği ile karşılıksız çek keşide edenlere yönelik “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” uygulanacağını ve karşılıksız çek kesen kişilere 10 yıl süreyle çek verilmeyecek olmasının iyi ancak yeterli olmayan bir yaptırım olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Bir iş insanı  için çekinin karşılıksız çıkması ticari hayatına devam edememesiyle sonuçlanabilir. Bu durum hapis cezası kadar caydırıcıdır. Ancak borcunu ödeme konusunda ısrarla zorluk çıkaran yükümlüye ticari sicillerini etkileyecek caydırıcı müeyyideler de getirilmelidir” dedi.

 

Yasadaki eksikliklere dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz,  yeni yasa değişikliği ile çekini ödeyemeyen iyi niyetli kişiler ile çekini ödemeden mal varlığını devreden veya çeki ödememe amacıyla organize bir hareket ile dolandırıcılığa meyilli kişilerin tam olarak ayrıştırılmadığını söyledi. Çenesiz, “Yeni yasada, çeki tanzim ettiğinde ödeme imkanı mevcutken çek alacaklısından mal varlığını gizleyenlere yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Acze düşen ile kötü niyetli hareket eden kişilerin arasında fark olmalı ve caydırıcılık getirilmelidir. Bu konunun, İcra ve İflas Kanunu kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

 

 “Bankaların çek sorumluluğu artırılmalıdır”

 

Bankaların sorumluluklarına yönelik olarak yasada var olan düzenlemelere bir değişiklik getirilmediğini söyleyen Erdem Çenesiz, “Bu kanunla bankalara düşen araştırma yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmesine yönelik tedbirler alınırsa sistem oldukça rahatlayacaktır. Bankaların yaprak başına garanti ettiği miktar yükseltilerek bankaların sorumluluğu artırılmalıdır. Önerimiz, A-B-C tipi çeklerin olması ve her birinin 1.000, 3.000,

10.000 TL gibi farklı banka garanti limitlerinin olmasıdır. Bu sayede banka da çek verirken daha dikkatli davranır ve müşterileri kategorilere ayırabilir. Böylelikle piyasanın önemli bir vadeli ödeme aracı olan çeke olan güvenin sarsılmaması sağlanabilir” dedi.

 

 “Çek sigorta sisteminin getirilmemesi eksikliktir”

 

Yeni yasada karşılıksız çeklere ilişkin olarak karşılıksız çek sigorta sistemi uygulamasının geliştirilmemesini eksiklik olarak değerlendiren Erdem Çenesiz, çek sigorta sistemi ile ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

 

“Ülke genelinde karşılıksız çıkan çek sayısı, karşılıksız çeklerin ortalama tutarı ve toplam kullanılan çek yaprağı sayıları dikkate alınarak, her bir çek yaprağı için keşideciden alınacak prim tutarı hesaplanarak bir sigorta sistemi kurulabilir. Şüphesiz, ödenmeyen çek yaprağı başına sigortanın bir üst limiti olmalıdır. Suiistimalleri önlemek amacıyla, sigortadan paranın alınabilmesi için çeke konu ticaretin ispatlanması ve keşidecinin çek yasağı  mahkumiyeti almış olması şart olmalıdır.”

 

Hukuki yaptırımların azalmasının hukuk dışı tahsilat yöntemlerinin önünü açabileceğini söyleyen Çenesiz, “Çek alacağını tahsil etmede hukuki yolların yeterli olmadığı durumlarda hukuk dışı tahsilat yöntemleri gündeme gelebilecektir. Bu nedenle hukuki yaptırımların artırılmasında fayda var” dedi.

 

Erdem Çenesiz, yeni yasada çalıntı ve sahte çeklerle ilgili olarak da ayrıntılı düzenlemeler olmadığını sözlerine ekledi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici  ve  İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı  altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 117 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: