TÜRKONFED’den Toplu İş İlişkileri Kanunu’na öneriler

TÜRKONFED’den Toplu İş İlişkileri Kanunu’na öneriler
TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, hükümet tarafından TBMM’ye
sunulan “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı”nın,
işsizlik sorunu ile mücadele etmeye ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler içermesi gerektiğini söyledi.
 

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, hükümet tarafından TBMM’ye sunulan “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak görüş bildirdi. Ülkemizde işsizliğin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Erdem Çenesiz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İstihdam piyasalarına  yönelik düzenlemeler, ülkede rekabet gücünün artırılması ve işsizlik sorunu ile mücadele edilmesi açısından çok gerekli. Bu bağlamda, TBMM’ye sunulan Toplu İş İlişkileri Taslağı’nın da ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler içermesi gerektiğini düşünüyoruz.”

 

“Baraj, iş yeri ve işletme için yüzde 50+1 olmalı”

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, tasarıda bazı noktaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek önerilerini şöyle sıraladı: “Toplu sözleşmede yetkili sendikanın belirlenmesinde yüzde 50+1 olan işyeri barajı ve yüzde 40 olan işletme barajı, çoğunluğun tercihini zedeleyecektir. Ayrıca sendikalar arasında yaşanabilecek mücadele nedeniyle işyeri huzuru ve çalışma barışı da olumsuz yönde etkilenecektir. Dolayısıyla, bu oranın hem iş yeri hem işletme için yüzde 50+1 olması gerektiğini düşünüyoruz.”

 

Yürürlükte olan teşmil uygulamasının sakıncalı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini de söyleyen Çenesiz, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Teşmil uygulaması, hem yetki müessesesini ortadan kaldırması hem de farklı bir iş yerinde uygulanan bir Toplu İş Sözleşmesi’nin aynı ekonomik seviyede olmayan bir işveren nezdinde uygulaması açısından, o işvereni güç durumda bırakmaktadır. Bu sebeple kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.”

 

“e-devlet yaklaşımında yeni düzenlemelere ihtiyaç var”

 

Sendikaya üyeliğin e-devlet uygulaması üzerinden kazanılmasının uygun bir yaklaşım olduğunu belirten Erdem Çenesiz, “Üyelik hususunda işverene de bilgi verilmesini sağlayacak, mükerrerliğin önüne geçilecek ve gerektiğinde işverenin itirazını mümkün kılacak bir düzenlemenin yapılmasında fayda vardır”dedi.

 

Erdem Çenesiz, KOBİ’lerin küresel rekabet ortamında var olma savaşı verdiğini belirterek, işe iade davası açılabilmesi için asgari şart olan 30 kişilik istihdam ve 6 aylık çalışma süresinin KOBİ’ler için önemli olduğunu söyledi. Sendikal nedenlerle dahi olsa, işe iade davasında aranan bu şartların kaldırılması durumunda KOBİ’lere ilave mali yükümlülükler geleceğinin altını çizen Çenesiz, düzenlemenin KOBİ’lerin ihracat gücünü azaltacağını, bu nedenle mutlaka  düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 117 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: