TÜRKONFED’den eğitimde 4+4+4 formülüne tepki: Çocuğun yeri fabrika olmamalı

TÜRKONFED’den eğitimde 4+4+4 formülüne tepki: Çocuğun yeri fabrika olmamalı

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, zorunlu eğitimde 4+4+4 formülüne tepki gösterdi. Çenesiz, “4’üncü yıldan sonra mesleki eğitime yönelen çocuklar, fabrikalara staj için geldiğinde 15 yaşın altında olacaktır.Bu, 15 yaş altı çocukların fabrikalarda çalıştırılmamasına yönelik ILO Sözleşmesine terstir” dedi.

 

 

Türkiye’nin en büyük bağımsız gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda  görüşülmeye başlanan “ İ l köğret im   ve   Eğ i t im   Kanunu i l e Baz ı Kanun la rda Değ i ş i k l i k Yap ıl mas ına Da i r Kanun Tek l if i ” ile ilgili açıklama yaptı.

 

4’er yıl kademeli olması planlanan sistemin eğitimin kalitesine ve sürdürülebilirliğine gölge düşüreceğini söyleyen Erdem Çenesiz, “Kademeli eğitim sisteminde 4’üncü yıldan sonra mesleki eğitime yönelen çocuklar, fabrikalara staj için geldiklerinde 15 yaşının altında olacaktır. Fabrikada eğitim alabilecek olgunluğa erişmemiş olan 15 yaş altı çocuklar, iş güvenli açısından büyük risk teşkil edecektir” dedi. Çenesiz, bu durumun Türkiye’nin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesinin ‘15 yaş altı çocukların özel sektör sanayi işletmelerinde ya da bunların alt birimlerinde istihdam edilmemesi ve çalıştırılmaması’ ile ilgili maddesine de ters düşeceğinin altını çizdi.

 

12 yıllık zorunlu eğitimi, ancak ve ancak 8 yılın kesintisiz temel eğitim içermesi halinde

desteklediklerini belirten Erdem Çenesiz, şunları söyledi:

 

“Türk sanayisinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan eğitim reformunun mesleki eğitimi de kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. TÜRKONFED olarak 12 yıllık zorunlu eğitimde, 8 yılın kesintisiz olmasını ve onu izleyen 4 yılda doğru yönlendirmelerle mesleki eğitime de olanak sağlanmasını öneriyoruz.”.

 

“Köklü eğitim reformu Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşır”

 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı politikalar ortaya

koyduğunu hatırlatan Çenesiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Türkiye 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisi olma hedefine ancak teknolojiyi geliştirerek ulaşabilir. Bunun için en önemli gereklilik, güçlü temel becerilere sahip insan sermayesidir.  Temel  beceriler  eğitim  sisteminin  bölünmesi  ile  değil,  birleştirilmesi ile

 

güçlenir. Bu anlamda ülkemizi 2023 vizyonuna taşıyacak temel adımlardan biri çok yönlü ve köklü bir eğitim reformudur. Eğitim reformunun, mesleki eğitimi de kapsayacak şekilde katılımcı bir perspektifle oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus bize dünyayla rekabette önemli avantajlar sunuyor. Bu avantajı, genç nüfusumuzun becerilerine ve bilgi birikimine yatırım yaparak değerlendirmeliyiz. Eğitim düzeyi yüksek bir neslin toplumsal faydası da yüksek olacak ve ülkemiz refahına katkıda bulunacaktır.”

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 117 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: