“Yeni TTK, önemli bir reform ancak bazı maddeler mutlaka yeniden düzenlenmeli”

“Yeni TTK, önemli bir reform ancak bazı maddeler mutlaka yeniden düzenlenmeli”

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, 1 Temmuz 2012?den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu?nun KOBİ?ler için çok önemli bir yasal reform olduğunu belirterek, KOBİ?lerin yeni kanuna yönelik hazırlık yapabilmeleri için bir geçiş dönemi olmasını önerdi.Çenesiz, kanun yürürlüğe girmeden önce, bazı maddelerin de mutlaka yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) KOBİ’ler için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Çenesiz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “KOBİ?lerimiz ülkemiz ekonomisinin amiral gemisi. Onların 2023 Türkiye vizyonu rotasından sapmadan ilerlemeleri için yarım asırlık Ticaret Kanunu?nun değiştirilmesi ve günümüz koşullarına göre düzenlenmesi gerekiyordu. Kanunun yasalaşması, ülkemiz KOBİ?lerinin kurumsal yönetime geçişi için tamamlanan en büyük yasal reform olarak tarihe geçti. Ancak kanun devreye girmeden yapılması gereken düzenlemeler de son derece hayatidir.”

 

Erdem Çenesiz, Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim, kontrol ve şeffaflık mekanizmalarına getirdiği yeni uygulamaların, kurumsallaşmayı ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını teşvik etmesi ve KOBİ’leri uluslararası rekabete hazırlaması açısından olumlu taraflarının çok fazla olduğunu belirtti. Çenesiz, hapis cezaları, şirket sırlarının ifşası ve güncel ekonomik yapıya ters düşen kısıtlamaların fazlalığı gibi konularda, kanunun devreye girmesinden önce mutlaka düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

 

 Geç ödemeler maddesi, KOBİ?leri finansal açıdan rahatlatacaktır

 

KOBİ’ler için yeni TTK’daki en önemli düzenlemenin, geç ödemelerin önüne geçmeyi amaçlayan 1530’uncu maddede yer alan düzenleme olduğunu kaydeden Erdem Çenesiz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

“TÜRKONFED olarak, Avrupa?da yıllardır uygulanan geç ödemeleri engelleyen yasaların ülkemizde de yürürlüğe girmesi için hükümet ve kamu temsilcileri ile temaslarda bulunduk. Konu ile ilgili ayrıntılı araştırmalar ve çalışmalar yaptık. Bu maddenin hayata geçmesi, KOBİ?lerin alacaklarını zamanında tahsil etmelerini sağlayarak finansman sorunlarını büyük ölçüde aşmalarına destek olacak, finansal açıdan KOBİ?leri rahatlatacaktır.”

 

Yeni TTK?ya geçiş dönemi gerekiyor

 

Erdem Çenesiz, yeni Türk Ticaret Kanunu’na geçişin KOBİ’ler için kolay olmayacağını söyleyerek, KOBİ’lere yönelik bilgilendirme yapılmasını ve geçiş dönemi olmasını önerdi. Konuyla ilgili olarak Çenesiz şunları söyledi: “KOBİ?lerin yeni dönemin özellikleri hakkında doğru bilgilendirilmesi ve yeni döneme hazırlık yapabilmeleri için gerekli sürenin tanınmış olması gerekiyor. Her iki konuda da kamu desteğine mutlaka ihtiyaç  var. Ancak bilgilendirme ve geçiş sürecine rağmen kanun hükümlerine uymanın getireceği maliyet var. KOBİ?lerin yeniden yapılanmasına yardımcı olmak üzere bir destek programının tasarlanıp açıklanmasında fayda görüyoruz.”

 

 Hapis cezası yerine „ekonomik suça ekonomik ceza? ilkesini savunuyoruz

 

Erdem Çenesiz, yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce, bazı maddelerin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle hapis cezası öngören maddelerin yeniden ele alınmasını istediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Denetleme yetkisine sahip denetim elemanlarına defter ve belge sunmamak, Sermaye şirketlerinin internet sitesi açmaması gibi  maddelerde hapis cezası öngörülmektedir. Kanunda hapis cezasının öngörüldüğü maddelerde, „ekonomik suça ekonomik ceza? ilkesini savunuyoruz” dedi.

 

 Ticari sırların açığa çıkmasına yol açacak ya da haksız rekabete yol açacak herhangi

 bir uygulamanın hayata geçmesine karşıyız

 

Şirketlerin internette tüm bilgi ve belgelerinin yayınlanması ile ilgili maddenin de gözden geçirilmesini talep ettiklerini söyleyen Çenesiz, “Ticari sırların açığa çıkmasına yol açacak ya da haksız rekabete yol açacak herhangi bir uygulamanın hayata geçmesine karşıyız” dedi.

 

 İkincil mevzuatların azami dikkatle hazırlanmasını talep ediyoruz

 

Erdem Çenesiz, yeni TTK uygulamalarına yön verecek olan ikincil mevzuat konusunun önem arz ettiğini, ancak konuyla ilgili tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin henüz yayınlanmadığını hatırlattı.

 

Çenesiz, “İnternet Sitesi Yönetmeliği bu mevzuatlardan sadece biri. Tüzük ve yönetmelikler olmadan Kanunun ticari hayata etkilerini tam olarak anlamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu mevzuatların vakit kaybetmeden, ancak azami dikkat gösterilerek hazırlanmasını talep ediyoruz” dedi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu  (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 117 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: