TÜRKONFED: “Benimsenen yeni yöntemle düzenlenen teşvik sistemi Türkiye’nin ihtiyacı olan istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için olumludur ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltacaktır.”

TÜRKONFED: “Benimsenen yeni yöntemle düzenlenen teşvik sistemi Türkiye’nin ihtiyacı olan istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için olumludur ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltacaktır.”

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, yeni teşvik sisteminin bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemli olduğunu belirterek sistemin uygulama esaslarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

Türkiye’nin en büyük bağımsız gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in (Türk  Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Başkanı Erdem Çenesiz, yeni teşvik sistemi ile ilgili olarak görüş bildirdi. Yeni teşvik sisteminin TÜRKONFED’in altını sıklıkla çizdiği bölgesel farklılıkların azaltılmasını hedeflemesinin olumlu olduğunu söyleyen Çenesiz, ancak uygulama esasları aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı.

 

Gelişmişlik kategorilerinin 6’ya çıkarılması doğu illerine avantaj sağlar

 

“TÜRKONFED olarak raporlarımızda ve temaslarımızda dile getirdiğimiz gibi, teşvik sisteminde NUTS 2 düzeyinde değil NUTS 3 bazında illerin gelişmişlik farklılıklarının ele alınması daha yararlı olmuştur. Bir önceki yatırım teşvik sisteminde oluşan bazı gelir düzeyi yüksek şehirler yüzünden komşu gelişmemiş şehirlerin üst kategoriye girmesi veya tam tersi olarak komşu şehirleri gelişmemiş olduğu için yüksek gelir düzeyine sahip olduğu halde daha avantajlı kategoriye girmesi sorunu böylelikle ortadan kalkmış olacaktır.” Gelişmişlik kategorilerinin 6’ya çıkarılmasının, doğu illerine avantaj sağlayacağının altını çizen Erdem Çenesiz, “Gelişmişlik yapısının dinamik bir süreç olarak yapılanması ileride oluşacak gereksiz sermaye ve işgücü hareketlerini önleyecektir” dedi.

 

“Yeni teşvik sistemi ile cari açık azalabilir”

 

Erdem Çenesiz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Yeni teşvik sistemi ile ülkemizin en önemli problemi olan cari açıkta azalma sağlanabilir. Ülkemiz ekonomisinin daha rekabetçi bir yapıya ulaşması için daha fazla teknolojik ürünler üretebilmesi ve ihracat yapması gerekiyor. Bu  kapsamda  stratejik  yatırımlara  vergi  muafiyeti,  KDV  istisnası  gibi    önemli

 

destekler vermesi, ara malı ithalatına dayalı sanayi yapısını değişikliğe uğratması bakımından olumlu bir yaklaşımdır.” Çenesiz, yeni sistem ile organize sanayi bölgelerinin yatırım açısından teşvik edilmesinin inovasyon, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyen rekabetçi kümelenmeler oluşturması açısından itici bir rol oynayabileceğini belirtti.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici  ve  İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek  çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 16 federasyon altında toplanan 130 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: