Hedeflerin yakalanması, yapısal reformların hayata geçirilmesine bağlı

Hedeflerin yakalanması, yapısal reformların hayata geçirilmesine bağlı

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, açıklanan Orta Vadeli Program’da yapısal reformlar konusunda yapılan vurguyu olumlu karşıladıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, "Yapısal reformları gerçekleştirebildiğimiz ölçüde başarılı olacağız" sözlerini, Türkiye’nin kronik sorunlarının çözülmesi doğrultusunda bir irade beyanı olarak gördüğünü belirten Onatça, program kapsamında 25 maddelik dönüşüm alt başlıklarının iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğüne dikkati çekti. Onatça, “Tasarrufların artırılmasından kayıt dışılığın önlenmesine, yatırım ortamının iyileştirilmesinden nitelikli iş gücü konusuna her fırsatta dillendirdiğimiz konular Orta Vadeli Program’da yer alıyor” dedi. 

 

 BASIN BÜLTENİ

8 Ekim 2014

TURKon/BAS/14-37

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, OVP’yi Değerlendirdi:

Hedeflerin yakalanması, yapısal reformların hayata geçirilmesine bağlı

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, açıklanan Orta Vadeli Program’da yapısal reformlar konusunda yapılan vurguyu olumlu karşıladıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, "Yapısal reformları gerçekleştirebildiğimiz ölçüde başarılı olacağız" sözlerini, Türkiye’nin kronik sorunlarının çözülmesi doğrultusunda bir irade beyanı olarak gördüğünü belirten Onatça, program kapsamında 25 maddelik dönüşüm alt başlıklarının iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğüne dikkati çekti. Onatça, “Tasarrufların artırılmasından kayıt dışılığın önlenmesine, yatırım ortamının iyileştirilmesinden nitelikli iş gücü konusuna her fırsatta dillendirdiğimiz konular Orta Vadeli Program’da yer alıyor” dedi.

OVP çerçevesinde enflasyon, cari açık ve büyüme hedeflerinin iş dünyasının beklentilerine kıyasla mütevazı kalsa da bugünkü dünya konjonktüründe rasyonel karşılanabileceğini belirten Onatça, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz de TÜRKONFED olarak raporlarımızda sıklıkla ülkemizin yüksek enflasyon düşük büyüme cari açık patikasına girdiğini dile getirmiştik. Bu sonuç içinden geçmekte olduğumuz siyasi çalkantılarla da ilintili. 2015’te genel seçimleri de geride bırakıp ekonomiye odaklanma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Açıklanan OVP, bu performans artışını mümkün hale getirecek. OVP’de belirtilen yapısal reformalar hızla hayata geçirilebilirse, enflasyon, cari açık ve büyüme hedefi yakalanmış olur, aksi halde düşük performans devam edecektir.”

ORTA GELİR TUZAĞI’NDAN ÇIKIŞA KATKI SAĞLAR

Reformların hayata geçirilememesi durumunda orta-gelir tuzağı riskine dikkat çeken Onatça, başta KOBİ’ler olmak üzere üretimin önünü açacak somut adımların kısa süre içinde atılmasına ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. İthalat bağımlılığını azaltacak, yatırım ortamını geliştirecek, yerli kaynakları harekete geçirecek, nitelikli iş gücünü ön plana çıkaracak adımların TÜRKONFED’in gündeminden düşürmediği Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışa destek vereceğini kaydetti.

Programda özel sektör vurgusunun ağırlık kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirten TÜRKONFED Başkanı Onatça, hükümetin OVP’nin hayata geçme aşamalarında iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarını karar alma süreçlerine katmaya davet etti.

BASIN BÜLTENİ

8 Ekim 2014

TURKon/BAS/14-37

TÜRKONFED HAKKINDA:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 142 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org”

Detaylı bilgi için: Communication Partner

Handan Şahin | 0507 695 73 30 | handansahin@cpartner.com.tr

 

Paylaş: