TÜRKONFED’den kalkınma ajansları için “ikili yapı” önerisi

TÜRKONFED’den kalkınma ajansları için “ikili yapı” önerisi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), bölgesel kalkınma politikalarında kalkınma ajanslarının rolünü tartıştığı bir rapor yayınladı.TÜRKONFED, “Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları” raporunda, rekabet gücü düşük bölgelerde kalkınma ajanslarının lider ve yönlendirici bir rol yüklenmesini, yüksek bölgelerde ise tamamlayıcı bir rol benimsemesini öneriyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ana çalışma konularından biri olan bölgesel kalkınma konusuna yeni bir raporla katkıda bulunuyor. TÜRKONFED, kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmadaki rolünü “Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları” raporu ile ortaya koyuyor. Raporda, kalkınma ajanslarının bölgesel rekabeti geliştirmesindeki rolü ve  etkin çalışma yöntemleri konusunda tespit ve önerilerde bulunan TÜRKONFED, bölgesel rekabet gücü zayıf bölgelerde ajansların lider bir rol, rekabet gücü yüksek bölgelerde ise tamamlayıcı bir rol üstlenmesini öneriyor.
 
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, bölgesel ve sektörel kalkınmanın TÜRKONFED’in ana çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek bölgesel kalkınma konusunda yaptıkları çalışmalara bir yenisini eklediklerini kaydetti. Çenesiz şöyle konuştu: “Bölgesel farklılıklar, ülke düzeyindeki eşitsizliğin önemli bir kaynağı… Son 50 yılda bölgesel politikalar uygulanmasına rağmen, bölgesel kalkınma farklılıkları derinliğini koruyor. Bu farklılıkları gidermenin yolu ise bölgelere yönelik politikalar geliştirmektir. Bölgesel ve yerel bir perspektifle bölgelerin üstün ve zayıf yönleri ve önceliklerini ortaya koymalıyız. Bölgesel kalkınma politikalarının başarıya ulaşması; rekabet gücüne, istihdama ve ulusal kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Bölgesel kalkınma politikaları geri kalmışlık tuzağından çıkmak için yararlı olacaktır.” Çenesiz, bölgesel kalkınmanın, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel boyutları olduğunu da hatırlatarak, sosyal, kültürel ve altyapı farklılıklarının bölgesel politikaların tasarımını etkileyeceğini belirtti.
 
Kalkınmanın aktörleri olan ajansların bölgesel politika geliştirme sürecinde üstleneceği rollerin doğru tarif edilmesi gerektiğini de söyleyen Erdem Çenesiz, “Kalkınma ajansları, sürecin etkin  ve aktif aktörleri olarak yeniden yapılandırılmalıdır” dedi. Erdem Çenesiz, kalkınma ajanslarının temel işlevinin, bölgesel rekabeti geliştirmek ve yatırım ortamını iyileştirmek olduğunu belirterek, ajansların rolüyle ilgili raporda yaptıkları tespitlere şu sözlerle değindi: “Ajansların hangi koşullarda bölgesel kalkınma ve büyüme sorununa daha iyi cevap verebileceğini tartışmaya çalıştık. Bu kurumların bölgenin gelişmesi için neler yapabilecekleri, bölgesel rekabeti nasıl daha iyi geliştirebilecekleri ve nasıl daha etkin çalışabilecekleri konusunda birtakım tespitlerde bulunduk.”
 
Zayıf rekabet gücüne sahip bölgelere farklı kalkınma stratejisi
 
“Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları” raporunu hazırlayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Doğruel, kalkınma ajanslarının bölgesel büyümenin temelini oluşturacak rekabeti nasıl geliştirebileceğinin önemli olduğunu vurgulayarak tespitlerini şu sözlerle açıkladı: “Bazı bölgelerin rekabet açısından zayıf olması ve birden fazla ilden oluşması sebebiyle, kalkınma ajanslarının işleyişinde koordinasyon ihtiyacı doğmaktadır. Kalkınma ajanslarının gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelere yönelik ikili bir yapıya ihtiyacı vardır.”
 
Kalkınma ajanslarının bütün bölgelere odaklandığını kaydeden Doğruel, zayıf rekabet gücüne sahip bölgelere daha farklı stratejilerle yaklaşmak gerektiğinin altını çizdi. Doğruel sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalkınma ajanslarına rekabet gücü düşük bölgelerde lider ve yönlendirici bir kurumsal işlev yüklenirken rekabet gücü yüksek bölgelerde sadece tamamlayıcı bir rolü benimsemesi böyle bir stratejinin ilk adımı olabilir.”
 
Yeni Teşvik Paketi’nin bölgesel politikalar üzerindeki etkisine de değinen Fatma Doğruel, “Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının amaç ve görevlerinde benzerlikler vardır. Bu nedenle hazırlanan Yeni Teşvik Paketi’nde yer verilen desteklerin, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin amaç ve görevlerinin çakışma ve çatışma alanlarının tespiti gerekir”  dedi.
 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehtap Çakıroğlu Kaynak / Grup 7 İletişim Danışmanlığı
Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 408 28 75
 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 16 federasyon altında toplanan 130 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org
 

Paylaş: