TÜRKONFED: “Yerel aktörleri kalkınma politikalarına daha fazla dahil etmeliyiz”

TÜRKONFED: “Yerel aktörleri kalkınma politikalarına daha fazla dahil etmeliyiz”

TÜRKONFED, öncelikli çalışma alanlarından biri olan “Bölgesel Kalkınma” konusunu tartışmaya açtığı “2.Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nu Adana’da gerçekleştirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Bugün Türkiye’de bölgesel kalkınma geçmişte olduğu gibi merkezi hükümetin müdahalesine dayalı yukarıdan aşağıya bir yaklaşım olarak tanımlanmıyor. Bölgesel kalkınma; bölgesel, yerel, ulusal ve hatta uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir olgu olarak tanımlanıyor” dedi.

 

Türkiye’nin bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu), “Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nun ikincisiniAdana’da, Çukurova Üniversitesi’nde düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmaları Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz,Çukurova Üniversitesi RektörüProf. Dr. Mustafa Kibar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça,TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ÇukurovaSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akkurt ve Adana SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmeztarafından gerçekleştirildi.

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, Türkiye’nin,2012’nin son çeyreğine, makroekonomik dengelerde, geçmiş yıllara oranla zayıflamış olarak girdiğini söyleyerek, “Büyümenin yavaşlaması da, büyümenin nimetlerinin ne ölçüde adil dağıtıldığı ile ilgili bir sorunu gündeme getiriyor” dedi. Bugün nüfusun yüzde 16.1’inin yoksulluk riski altında olduğunu ve yoksulluk derecesinin bölgeden bölgeye de önemli farklılıklar gösterdiğini belirtenSüleyman Onatça sözlerini söyle sürdürdü:

 

“Bölgelerarası gelişmişlik farklarının yüksekliği, ülkemizde bölgesel kalkınma araçlarının bir kez daha gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Bununla birlikte, bölgesel kalkınma konusunda geldiğimiz noktada Türkiye’de bir anlayış değişikliği hasıl olmuş ve olması gereken yönde adımlar atılmaya başlamıştır. Bugün Türkiye’de bölgesel kalkınma geçmişte olduğu gibi merkezi hükümetin müdahalesine dayalı yukarıdan aşağıya bir yaklaşım olarak tanımlanmıyor. Bölgesel kalkınma, bölgesel, yerel, ulusal ve hatta uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir olgu olarak tanımlanıyor.”

 

“Yerel aktörlerin kalkınma politikalarına dahil olmadığı bir süreç düşünemiyoruz”

 

Süleyman Onatça, günümüzde bölgesel kalkınmanın, geri kalmış bölgelere dönük bir yeniden dağıtım ve teşvik sistemi olmaktan çıkarak, bölgelerin rekabet gücünün artırılmasına dönük önemli faktör haline geldiğini de vurguladı. Onatça, “Bölgenin mevcut sorunlarını göz ardı eden, sorunları parasal teşvik tedbirleri ile dengelemeye çalışan anlayış, yerini, öncelikli olarak sorunların saptanıp ortadan kaldırılmasına bırakmıştır” dedi.

 

Süleyman Onatça konuşmasına şöyle devam etti: “Hem bölgenin kendi içinde hem de bölgelerarası farkları azaltacak ve kalkınmayı ülke sathına yayacak bir politikanın uygulama başarısı her şeyden önce ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin verimli bir işbirliğini gerektirir.Yerel düzeyde bu katılımcılığı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği sağlayabilmenin mekanizması bugün için Kalkınma Ajansları ile oluşturulmuştur. Ancak, bölgesel kalkınma ajanslarının mevcut yönetim yapısı, arzulanan verimli işbirliği için yeterli değildir. TÜRKONFED olarak, yerel aktörlerin kalkınma politikalarına dahil olmadığı ve bu politikalara katkı sunmadığı bir süreç düşünemiyoruz.”

 

“Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı, Türkiye’nin yönetim yapısı açısından önemli bir reform fırsatıdır”

Konuşmasında yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarısına da değinen Süleyman Onatça, hizmetlerin planlama ve uygulama sorumluluğunun merkezi yönetim ve yerel yönetimler  arasındaki dağılımının yeniden tasarlanmasının, Türkiye’nin yönetim yapısı açısından çok önemli bir reform fırsatını barındırdığını dile getirdi. Onatça, ortaya konulacak olan yaklaşımla ilgili olarak  da şunları söyledi:

 

“Bir bölgeye yapılan yatırım, diğer bölgelere yapılan yatırımlardan olumlu ya da olumsuz etkilenebilir.‘Doğru’ yatırımların seçilmesinde yerel bilginin kullanılması, merkezi hükümetin ve bölgesel kalkınma amacıyla oluşturulmuş kurumların, yerel yönetimler ve diğer yerel aktörlerle sıkı bir işbirliği içinde olması ve bölgesel ihtiyaç ve öncelikleri saptayarak yatırım politikalarını oluşturması can alıcı önem taşımaktadır.”

 

Bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesinde de ikili bir yaklaşım gerektiğini belirten Süleyman Onatça konuyu şöyle özetledi: “Öncelikle bölgedeki iş ve yatırım ortamının cazip hale gelmesi ve rekabet gücünün artması için yerel kaynaklara ağırlık verilmesi gerekir. Bölgeye has özelliklerinin geliştirilmesi için yatırım yapılmalıdır. Diğer yandan, bölgeye dışarıdan yatırım çekebilmek için uygulanacak politikalarda merkezi hükümetin devreye girmesi  gerekmektedir.”

 

Süleyman Onatça “Türkiye bu ilkeleri hayata geçirebilecek bir yerel yönetim reformunu gerçekleştirmesi durumunda kalkınmayı ve gelir adaletini eş zamanlı ve dengeli bir biçimde sağlayacak, bu da Türkiye’ye arzuladığı 2023 perspektifini hayata geçirmenin yollarını açacaktır” diyerek konuşmasına son verdi.

 

En İyi Bölgesel Kalkınma Araştırmalarına Ödül

 

“2. Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nda açılış konuşmalarının ardından Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl ve OECD Bölgesel Kalkınma Politikası Bölümü Başkanı  JoaquimOliveiraMartinsbirer konuşma yaptı.

 

Çukurova Üniversitesi’nin ev sahiplendiğinde düzenlenen sempozyumda “Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar” konulu bir panel de düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Naci Küçüker’inmoderatörlüğünde gerçekleşen panele, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Çakmak, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Kumral, ÜSAM  Genel Koordinatörü Prof. Dr. Hamit Serbest ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Sedef Akgüngör panelist olarak katıldı.

 

“2. Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu” ödül alan bildirilerin sunumları ile sona erdi. Bilim Kurulu’nun seçimiyle belirlenen akademisyenler ödüllerini, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça’nın elinde aldı.

 

TÜRKONFED Bölge Bilimi Ödülünü “Türkiye’de Bölgelerin Ekonomik Performans Ölçümü: Shift-Share Analizi (1992-2008)” çalışmalarıylaZeynep Elburzaldı.

 

TÜRKONFED Bölgesel Kalkınma Program Ödülü, “AirTrafficandLocalEmployment: EvidenceFromTurkey” çalışmasıyla Dr. İsmail Çağrı Özcan verildi.

 

TÜRKONFED Bölge Bilimi Mansiyon Ödülü “Türkiye’de Endüstriyel Kümelenme ve Bölgeselleşme Eğilimi” çalışmaları ile İrfan Kaygalak’a, TÜRKONFED Bölgesel Kalkınma Program Mansiyon Ödülü ise “Ulaştırma Sistemlerinin Etkilerinden Seyahat Süresi Tasarrufunun Ekonomik Değerinin Bölgesel Bazda Hesaplanması”çalışmaları ile Murat Doğan ve Veli Yılmaz’a verildi.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehtap Çakıroğlu Kaynak / Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 408 28 75

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 16 federasyon altında toplanan 130 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: