TÜRKONFED “Uluslararası rekabet gücünün artması yüksek teknolojili ürünlere dayalı üretim yapısına bağlı”

TÜRKONFED “Uluslararası rekabet gücünün artması yüksek teknolojili ürünlere dayalı üretim yapısına bağlı”

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, “Sektörel Dernekler Federasyonu” ve “Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu” tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi’nin açılışında bir konuşma yaptı. Dünyada ekonomik ve siyasi istikrarın ciddi bir tehlike altında olduğunu söyleyen Çenesiz, “Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda Türkiye ekonomisi de yavaşlayacak” dedi.

 

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Sektörel Dernekler Federasyonu ve Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi’nin açılışında bir konuşma yaptı.

Birçok ülkede, vahim finansal sorunlar, reel sektöre yansımış ve önce ekonomik istikrarı, ardından da siyasi istikrarı tehlikeye atmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda 800 küsur şehirde görülen protesto dalgaları dünyada ekonomik ve siyasi istikrarın ciddi bir tehlike altında oluşunun işareti” diyen Çenesiz, ekonomik krizlere karşı dayanıklı olan Türkiye’nin, dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda yavaşlamasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

 

 Rekabet gücünü artırmanın anahtarı teknolojik gelişme

 

Erdem Çenesiz, içinde bulunduğumuz süreçte uluslararası sermayenin gelişmekte olan ülkelerden uzak durma ihtimalinin güçlendiğini söyleyerek, “Bu dönemde cari açığın azaltılması, bunun için de ihracatın rekabet gücünün artırılması gerekiyor” dedi. Çenesiz, konuşmasında, ihracatın rekabet gücünü artırmanın en önemli bileşenlerinden birinin teknolojik gelişme olduğunu söyledi.

 

Bir ürünün hayat çevriminin, inovasyonla başladığını ve bu inovasyonun ürünü geliştiren ülkenin ciddi bir ihracat geliri elde etmesine imkan verdiğini belirten Çenesiz sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda bir ürünün geliştirilmesinden seri üretimin diğer ülkelere geçmesine kadar olan süre çok kısalmış durumda. Günümüzde bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim, ürünlerin dünyanın farklı yerlerinden giden yarı mamullerle yapılabilmesine olanak veriyor.”

 

Erdem Çenesiz, üretimdeki bu gelişmelerin dünya pazarlarına üretim yapan dev ürün zincirlerinin doğmasına neden olduğunu ve milyonlarca KOBİ’nin bu zincirler vasıtasıyla dünya üretim ağının bir parçasına dönüştüğünü söyleyerek, “Birbirini besleyen bu süreçte, KOBİ’lerin dev üretim zincirleri içinde kendi rekabet güçlerini koruyarak var olabilmeleri, uluslararası rekabet güçlerinin artmasına bağlıdır” dedi.

 

 Türkiye’nin üretim yapısını yüksek teknolojili ürünlere doğru kaydırması şart

 

Dünya ticaretinde, yüksek teknolojili ürünlerin ticaretinin çok daha hızla arttığını ve bu ürünlerin yüksek katma değerin yanı sıra, talep artış hızı açısından da ihracat performansının belirleyicisi olduğunu söyleyen Çenesiz, Türkiye’nin teknolojiyi geliştiren değil, transfer eden bir ülke konumunda olduğunu belirtti. Türkiye’nin üretim yapısını ve ihracatının ürün bileşimini düşük ve orta teknolojili ürünlerden yüksek teknolojili ürünlere doğru kaydırmakta yeteri kadar başarılı olamadığını dile getiren Çenesiz sözlerine şöyle devam etti: “Ürün bileşiminin teknolojik özelliğinde Türkiye, rakiplerine kıyasla geride kalıyor. Bu da rekabet gücünün korunmasını zorlaştırıyor.”

 

Küresel ekonomik ve yurtiçi talebin yavaşladığı, ülkeler arasında dünya pazarlarına satış için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı günümüzde, çözüm sürecinin en önemli paydaşlarından birinin KOBİ’ler olduğunu belirten Çenesiz, “Teknolojiyi iyi kullanabilen ve inovasyon kapasiteleri güçlü KOBİ’ler, dünya üretim zincirleri içinde oynayacakları rol ile ihracat gelirlerini artırabileceklerdir. KOBİ’lerin teknoloji ve inovasyon kapasitelerini artırabilmesi ise hükümetin bu konudaki destekleyici ve özendirici politikalarına bağlıdır” dedi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv,  gıda,  kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında t oplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 119 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: