TÜRKONFED’in düzenlediği sempozyuma katılan Kalkınma Bakanı Yılmaz: ´Ekonomik büyüme için bölgesel kalkınma şart´

TÜRKONFED’in düzenlediği sempozyuma katılan Kalkınma Bakanı Yılmaz: ´Ekonomik büyüme için bölgesel kalkınma şart´

TÜRKONFED’in düzenlediği “Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nda, bölgesel gelişmenin ulusal kalkınmanın en temel başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’nin 2023 vizyonunu  sadece İstanbul ve Ankara’nın enerjisiyle gerçekleştiremeyiz. Bütün bölgeleri harekete geçirerek ve tüm aktörleri sürece dahil ederek bu vizyona ulaşabiliriz” dedi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ise, bölgesel kalkınma konusuna el atan ilk iş dünyası örgütü olduklarını ve sempozyumun ikincisini önümüzdeki yıl Adana’da, Çukurova Üniversitesi’nde düzenleyeceklerini söyledi.

 

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu), “Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nu Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen sempozyumun açılış konuşmaları Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Denizli SİAD Başkanı Mehmet Salih Başöz, TÜSİAD Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Kuruluşlarıyla İlişkiler Komisyonu Başkanı Muharrem Yılmaz ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından gerçekleştirildi.

 

 “2023 hedefine sadece İstanbul ve Ankara ile ulaşamayız”

 

Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşması için bölgesel kalkınma politikalarının önemine dikkat çeken Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Bölgesel gelişme ulusal kalkınmanın en temel başlıklarından biridir” dedi. Bölgesel kalkınma sürecinin sosyal, çevresel, demokrasi ve insan haklarıyla boyutlarıyla ele alınması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, bölgesel düzeyde rekabet gücünü ve refahın eşit dağıtılmasını sağlayacak strateji ve politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 2023 vizyonunu sadece İstanbul ve Ankara’nın enerjisiyle gerçekleştiremeyiz. Bütün bölgeleri harekete geçirerek, bütün bölgelerin potansiyelini değerlendirerek ve üniversite, sivil toplum, iş dünyası olmak üzere bütün aktörleri sürece dahil ederek bu vizyona ulaşabiliriz.”

 

Kalkınma Bakanlığı olarak bölgesel kalkınma konusuna önem verdiklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri tarafından da benimsenen bölgesel kalkınma yaklaşımlarını şöyle aktardı: “Bölgelerin potansiyel kaynaklarını değerlendirerek, bölgesel politika ve stratejiler geliştirilmelidir. Bölgelerde kalkınmaya yönelik işbirliği ve yönetişim platformları oluşturulmalıdır. Ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi belirlenmelidir. Bölgelerin beşeri, kurumsal ve sosyal sermaye geliştirilmelidir. Girişimci ve yenilikçi fikirlerin önünü açacak uygun ortam sağlanmalıdır.”

 

 “Son 50 yılda bölgesel politikalar başarılı olamadı”

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ise, bölgesel kalkınma konusuna el atan ilk iş dünyası örgütü olduklarını, bu sempozyumun bölgesel kalkınma adına atılan önemli bir adım olduğunu ve ikincisini önümüzdeki yıl Adana’da, Çukurova Üniversitesi’nde düzenleyeceklerini söyledi.

 

Çenesiz, Türkiye’nin, yüksek büyüme performansı, bölgesinde oynadığı lider rolü, reformları ve kalkınma hamlesi ile dikkat çeken bir ülke konumda olduğunu belirterek, “Türkiye’nin büyüme performansını sürdürmesi için, bölgesel farklılıkların giderilmesi ve bölgesel kalkınmaya  yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. Erdem Çenesiz, Türkiye’nin 2023 hedefine bölgesel kalkınma reformlarının hayata geçirilmesiyle bir adım daha yaklaşacağını vurguladı.

 

Erdem Çenesiz, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için hazırladıkları “Yeni Dönem Yeni Hedefler” raporunda, bölgesel kalkınma konusunu da ele aldıklarını ve bu konudaki reform önerilerini hükümet ve ilgili kurumlara sunduklarını belirtti. Çenesiz konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“Son 50 yılda bölgesel politikaların uygulanmasına yönelik çabalara rağmen, bölgesel farklılıklar, eşitsizliğin önemli bir kaynağı olmayı sürdürüyor. Bazı bölgelerde kişi başına gelir, ortalamanın çok gerisinde; işsizlik ise ürkütücü boyutlarda. Büyümede dengeli dağılım ve eşitlik maalesef sağlanamıyor. Bu farklılıkları azaltmayı hedefleyen politikaların başarılı olamadığını hep birlikte gördük.”

 

 “Finans, turizm, eğitim sektörleri, bölgesel kalkınmayı hızlandırır”

 

Erdem Çenesiz, Türkiye’de uygulanacak bölgesel politikalara ilişkin saptamalarını “Bölgesel kalkınma stratejisi, sanayi stratejisi ve ticaret politikaları ile uyumlu olmalı, uygulanacak politikalarda bölgelerin birbiriyle etkileşimi dikkate alınmalıdır. Sanayi sektörünün yanı sıra finans, turizm ve eğitim sektörleri gibi kalkınmayı hızlandıran diğer faaliyetlerden yararlanılmalıdır. Bölgede yatırımı cazip hale getirmek için altyapı iyileştirilmeli ve beşeri sermayenin niteliğini yükseltecek adımlar atılmalıdır” şeklinde sıraladı.

 

Erdem Çenesiz, TÜRKONFED’in bölgesel kalkınmayı sağlayacak önerileriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Ulaştırma imkanları genişletilmeli ve ucuzlatılmalı, kentsel altyapı iyileştirilmeli, yatırım yeri sorunları çözülmelidir. Bölgelerde rekabet gücü yüksek sektörlerin gelişmesini kolaylaştıracak önlemler alınmalı ve komşu bölgeler arasında ekonomik faaliyetleri hızlandıracak yatırımlara öncelik verilmelidir. Komşu ülkelere sınırı olan bölgelerde sınır ticaretinin gelişimi açısından gerekli altyapı tedbirleri alınarak, sınır illeri cazibe merkezleri haline getirilmelidir.”

 

İşsizliğin bölgesel kalkınma için önemli bir sorun olduğundan da bahseden  Çenesiz,  nitelikli işgücü oranını artıracak faaliyetlerin desteklenmesi ve kadın istihdam oranının artırılması gerektiğini belirtti.

 

Erdem Çenesiz, bölgesel kalkınma konusunda hızlandırıcı etki yaratabilecek iki temel politika önerisinden şu sözlerle bahsetti: “Bölgesel kalkınmayı sağlayacak girişimlere sinyal verilmelidir. Bölgesel refahın hızlı biçimde artmasını sağlayacak yoksulluk ile mücadele politikaları hızlandırılmalıdır.”

 

 En İyi Bölgesel Kalkınma Araştırmalarına Ödül

 

“Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu”nda gün boyu düzenlenen oturumlarda, bölgesel kalkınmaya yönelik politika, strateji ve reform önerileri tartışıldı. “Bölgesel Kalkınmada Türkiye Deneyimi ve Geleceği”, “Bölgesel Kalkınmada Uygulamalar ve Yeni Açılımlar” ve “TR32 İçin Kalkınma Perspektifleri” oturumlarında Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri bölgesel kalkınma konusunda görüş bildirdi.

 

Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahiplendiğinde düzenlenen sempozyumda bölgesel kalkınma konulu en iyi üç akademik çalışma ödüllendirildi. Bilim Kurulu’nun seçimiyle belirlenen üç akademisyen, ödüllerini, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’den aldı.

 

Birincilik ödülünü “Bölgesel Kalkınmada Kamu Sermayesi ve Sosyal Altyapı: Türkiye  Üzerine Bir Uygulama” çalışmalarıyla Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili ve Doç. Dr. Aykut Lenger aldı.

 

İkincilik Ödülü, “Türkiye’de Tarım İstihdamı ve Bölgesel Farklılıklar” çalışmasıyla  Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Mehmet Can Aldan ve Prof. Dr. Erol H. Çakmak’a verildi.

 

Üçüncülük Ödülü ise “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Büyümenin Mekânsal Ekonometrik Yöntemlerle Modellenmesi” Arş. Gör. Pelin Akçagün’e verildi.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv,  gıda,  kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 119 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: