Demokratik katılım olmadan bölgesel kalkınma olmaz

Demokratik katılım olmadan bölgesel kalkınma olmaz

TÜRKONFED tarafından yayınlanan bir raporla, bölgesel gelişme çok yönlü olarak irdelendi. Rapor bölgesel kalkınma farklarının azaltılması için teşvik sistemine yeni bir yaklaşım getiriyor.

Bölgeler arası farkları, etkileşimleri araştırmak ve bölgeler arası uçurumları azaltmak üzere yeni bir kaynak dağıtım mekanizması geliştiren rapor TÜRKONFED tarafından yayınlanarak basına tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, ekonomideki yüksek performansa rağmen bölgeler arasındaki farklılıkların kapanmadığını, bazı bölgelerde kişi başına gelirin ortalamanın çok gerisinde kaldığını belirterek, “Büyümede dengeli bir dağılım ve eşitliğin sağlanamıyor olması hepimizi rahatsız ediyor” dedi.

 

“Türkiye’de Bölgesel Kalkınma: Farklılıklar, Bağıntılar ve Yeni Bir Mekanizma Tasarımı” raporunu basına anlatan Beysel, “Bölgeler arasındaki farkları ortaya koymaya, karşılıklı etkileşimi incelemeye ve kaynak dağılımı için adil, uygulanabilir ve etkin bir mekanizma önermeye çalıştık” dedi.

 

TÜRKONFED Başkanı raporun sonucunu değerlendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Mekanizmanın detaylarına girmeyeyim ama çıkan sonuç şu: Tam merkeziyetçi bir bölgesel yapı üzerinde ısrar edilmesi durumunda etkin bir bölgesel kalkınma sistemi oluşturulması mümkün değildir. Yerel düzeyde katılımcı ve demokratik bir sistem kullanılması zorunludur. Kısacası, doğru bölgesel politikaların uygulanması için bölgeye ait kritik bilgilerin doğru tespit edilmesinde ve merkeze doğru aktarılmasında yerel aktörlerin karar alma sürecine katılımı elzemdir. Bizim de TÜRKONFED olarak yıllardır deneyimlerimizden çıkartarak savunduğumuz prensip buydu. O yüzden bu sonuca bilimsel olarak, matematikle varmaktan çok memnun olduk. Bundan sonra, bölgesel kalkınma ve kalkınma ajanslarının etkinliğini nasıl artırmak gerektiğini tartışırken elimizde bilimsel bir kanıt da olacak.”

 

Doç. Dr. Alpay Filiztekin, Doç. Dr. Özgür Kıbrıs ve Yard. Doç. Dr. Mehmet Barlo tarafından hazırlanan rapor, bölgeler arasındaki farkların ve ilişkilerin çeşitli boyutlarını ortaya koyuyor ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için etkin, adil ve uygulanabilir bir mekanizma önerisi geliştiriyor.

 

Rapora www.turkonfed.org adresinden ulaşılabilir.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki on federasyon altında toplanan 104 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: