TÜRKONFED genişlemeyi sürdürüyor

TÜRKONFED genişlemeyi sürdürüyor

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun kurulmasıyla birlikte TÜRKONFED’e bağlı federasyonların sayısı on ikiye çıktı.

TÜRKONFED’in 2010 yılı içinde başlattığı genişleme ve derinleşme çalışmaları başarıyla devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl içinde yapılanmaya başlayan üç federasyondan Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) kuruldu ve TÜRKONFED’e üye oldu. Böylece TÜRKONFED bünyesindeki toplam federasyon sayısı on ikiyi buldu.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, yeni federasyonun kurulmasına emek veren tüm Trakya derneklerini ve TRAKYASİFED Başkanı Kadir Baran’ı kutlayarak, “Ailemiz hızla büyüyor. TÜRKONFED’in yıllardır özenle savunduğu bağımsız, sivil örgütlenme anlayışının her  geçen gün daha çok kişi ve dernek tarafından benimsenmesi, bu büyümenin gerçek nedeni, kanımca. Gurur duyuyoruz.” dedi.

 

TRAKYASİFED'in kurucu dernekleri şunlar; Edirne SİAD (EDSİAD), Lüleburgaz SİAD (LÜSİAD), Trakya SİAD (TRAKYASİAD), Çorlu İşadamları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD), Çerkezköy Sanayiciler Derneği (ÇERSAD), Silivri Kadın Girişimciler Derneği (Silivri KAGİD) ve Silivri SİAD (SİSİAD).

 

Merkezi Çorlu’da olan TRAKYASİFED’ in kuruluş amaçları şöyle:

·         Sanayi ve iş dünyasındaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra bölgedeki siyasal, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözlemlemek,

·         Dernek mensuplarının sanayi ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasında işbirliğini sağlamak, doğabilecek sorunlara güç birliği içinde çözümler üretmek,

·         Bölgede kentsel yapının gelişmesine yönelik olan ekonomik, sosyal ve fiziki alt yapı  imkan ve ihtiyaçlarını tespit ederek, konferans, panel ve seminer gibi faaliyetler gerçekleştirmek,

·         Eğitim, sağlık ve çevre gibi temel konularda bölgedeki sorunlara yönelik tespitler yapmak, çözüme yönelik çalışmaları başlatmak için gündem oluşturmak.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 80 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki on federasyon altında toplanan 102 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: