Sanayi Stratejisi uluslararası rekabet gücünün artırılmasında önemli bir fırsattır

Sanayi Stratejisi uluslararası rekabet gücünün artırılmasında önemli bir fırsattır

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye’nin sanayi stratejisinin, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü artırmada, onları dünya ekonomisi içinde etkili birer oyuncu haline getirmede çok önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Çenesiz, ulusal rekabet gücünün artmasının cari açığın azalmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütlerinden TÜRKONFED, 2011 yılının ilk Başkanlar  Konseyi toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, KOBİ’lerin büyüme stratejilerindeki önemi ve Sanayi Stratejisi Belgesi ele alındı.

 

TÜRKONFED Başkanı olarak ilk kez federasyon başkanlarına hitap eden Erdem Çenesiz, Celal Beysel’den aldığı bayrağı layıkıyla taşımaya, TÜRKONFED’in başarı grafiğini geçmişte olduğu gibi yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

 

“Gelecek 10 yılda benimsenecek büyüme stratejisi, geçmiş 10 yıldan farklı olmak zorunda”

 

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, önümüzdeki 10-15 yıllık sürecin dünya ekonomisi üzerinde zorlu bir sürece işaret ettiğine dikkat çekerek, dünyada güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kayma eğiliminin önümüzdeki dönem de devam edeceği belirtti. “Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl boyunca benimseyeceği büyüme stratejisi, geçmiş 10 yıldan farklı olmak zorunda” diyen Çenesiz, Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Japonya ekonomisinin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiler gibi küresel risklere karşı hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizdi.

 

Türkiye’nin en temel yapısal sorunlarının başında cari açık geldiğini ve bu sorunun çözümünün ihracatın rekabet gücünü artırmaktan geçtiğini söyleyen Çenesiz, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun da yolu KOBİ’lerden geçiyor. Ancak bugün Türkiye’de üretim yapan bir KOBİ, gerek enerji maliyeti, gerek ara malı ve girdiler açısından, gerekse istihdam üzerindeki ilave yükler açısından, rakip ülkelere, özellikle de hızla büyüyen Asya ülkelerine kıyasla çok ciddi dezavantajlarla karşı karşıya”

 

Dünyada sanayi stratejilerinin, büyüme stratejilerinin en önemli parçaları haline geldiğini belirten Çenesiz, Türkiye’nin sanayi stratejisinin, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü artırmada, onları dünya ekonomisi içinde etkili birer oyuncu haline getirmede çok önemli fırsatları barındırdığını söyledi.   Çenesiz,   Türkiye,  2023   ihracat  hedeflerine   ulaşacaksa,   KOBİ’lerinin teknolojik

 

altyapısını güçlendirebilmeli, KOBİ’lerin teknoloji geliştiren birimler haline getirebilmeli ve bu bilgiyi üretecek, kullanacak nitelikli insanı yetiştirebilmelidir” dedi.

 

“Hükümetler, siyasiler, bürokrasi, nereye ne kadar yatırım yapılacağına kendi başlarına karar vermemelidirler. Riski alan kesimin de alınan kararlara mutlaka katkıda bulunması gerekir” diyen Çenesiz, sanayi stratejisini uygulanmasında, iş dünyası ile ekonomi bürokrasisinin bir arada verimli ve etkin bir diyalog içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

 

“Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nu çağdaş demokrasilere uygun hale getirilmeli

 

Konuşmasında gündemdeki anayasa tartışmalarına da değinen Çenesiz, “TÜRKONFED olarak, özlenen hedeflere ulaşmanın, küreselleşmenin gereklerine uyum sağlayan, piyasa ekonomisini bütün kurum ve kuralları ile etkin biçimde işleten, özgür bireyi ve özgür girişimi öne çıkaran, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, tam demokratik ve laik bir ekonomik ve siyasi ortamın yaratılarak sağlanabileceğine inanıyoruz” dedi.

 

Toplumun beklentisinin sadece yeni ve çağdaş bir Anayasa’yla sınırlı olmadığını da söylen Çenesiz, daha gelişmiş bir toplum için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun da çağdaş demokrasilere uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çenesiz konuşmasını söyle devam etti: Milletin vekilleri, seçildikleri bölgede seçmenlerine hesap verebilir bir sistemde olabilmelidirler. Parti içi demokrasinin gelişmiş biçimlerinin uygulanmasına geçilmelidir. Dokunulmazlıkların sınırlandırılması ile siyasetin daha itibarlı bir hale getirilmesi sağlanmalıdır.

 

İki gün süren toplantının ikinci gününde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011 – 2014” konulu sunumunda, sanayi strateji belgesini değerlendirdi.

 

Toplantı, “Yeni Sanayi Stratejisi Işığında Türkiye’de Sektörlerin Gelişimi” konulu bir panelle sona erdi. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suut Doğruel’in üstlendiği panelde, Medak Yazılım Genel Müdürü ve TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Mehmet Akyelli, Finansbank Hazine Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Doğan, Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer, HAMAM Genel Müdürü Çağrı Ovayurt ve Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan konuşmacı olarak yer aldılar.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sevi Yüzbaşıoğlu / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 80 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 12 federasyon altında toplanan 102 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: