“KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü artırılmadan cari açıkla baş edilemez”

“KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü artırılmadan cari açıkla baş edilemez”

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Başkanı Erdem Çenesiz, KOBİ’lerin üretimlerinin, yatırımlarının ve katma değerinin artırılmasının sağlanması amacıyla hazırlanan 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın açıklandığı toplantıya katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Çenesiz, KOBİ Strateji ve Eylem Planı’nın, ulusal ölçekte, sanayinin, daha üretken, daha verimli ve daha rekabetçi bir yapıya dönüşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün de katılımıyla gerçekleşen 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

 

TÜRKONFED’in, ülkenin dört bir köşesinden 10 bini aşkın KOBİ’yi temsil eden bir iş dünyası kuruluşu olduğunu belirten Erdem Çenesiz, “TÜRKONFED olarak ekonomilerin itici gücü olduğuna inandığımız, ülkenin belkemiği olarak gördüğümüz KOBİ’lerin sorunlarını duyurmak ve bunlara çözüm üretmenin temel görevlerimizin başında geldiğine inanıyoruz” dedi.

 

Bugün KOBİ’lerin ülke ekonomisinde hak ettikleri noktaya ulaşamadıklarını vurgulayan Çenesiz “Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine baktığımızda, devletçilikle başlayan ekonomik kalkınma sürecinin, büyük özel sektör şirketlerinin başlıca aktör olduğu, ithal ikameci dönemle devam ettiğini görüyoruz. Bu iki yaklaşım da KOBİ’lerin gelişmesi, modernleşmesi ve ekonomik büyümenin sürükleyici gücü haline dönüşmesi için uygun bir zemin sağlayamadı” dedi. Çenesiz sözlerine şöyle devam etti:

 

“Ardından ekonominin liberalleşme sürecine girdik. Bu süreçte piyasa ekonomisi kuralları gereği, büyük firmalara verilen devlet destekleri çekilirken; KOBİ’ler de piyasa ekonomisinin gerektirdiği zorlu küresel rekabet koşullarına hazırlayacak mekanizmalardan mahrum kaldı. KOBİ’lere yönelik kısıtlı sayıdaki destekler ise, geleceğin şekillendirilmesi amacına maalesef hizmet edemedi.”

 

“Sıra, KOBİ’lerin dünya piyasalarındaki rekabetçiliğini artırmaya geldi”

Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin ekonomide istikrar sağladığını ve yapısal reform sürecinin gereklerini büyük ölçüde yerine getirdiğini söyleyen Erdem Çenesiz “Şimdi sıra, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve KOBİ’lerin dünya piyasalarındaki rekabetçiliğini artırmaya gelmiştir. KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünün artırılması, Türkiye’nin önündeki  başlıca ekonomik hedef olmalıdır. Bu sağlanamadıkça, Türkiye’nin sürekli artan cari açıkla da baş etmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

 

Cari açık sorununun yakın zamanda hafifletilmesi için Merkez Bankası’nın aldığı  önlemlere  devam etmesi gerektiğinin altını çizen Çenesiz, cari açığın uzun vadeli ve kesin çözümünün ise, üretimin yapısal dönüşümünün sağlanması olduğuna inandıklarını, bunun da başlıca koşulunun KOBİ’lerin dönüşümünden geçtiğini vurguladı.

 

Çenesiz sözlerine şöyle devam etti: “KOBİ’lerin bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi gelişmiş, istihdam yaratan, katma değeri yüksek ürünler üreten, küresel piyasalarda rekabet edebilen yapılar haline gelmesi ile mümkündür. Son dönemde bu doğrultuda atılan adımların umut verdiğini görüyoruz. Bu bağlamda Sayın başbakanımızın yerlilik söylemlerini de son derece önemli buluyor ve mutlu oluyoruz.”

 

KOBİ’lerin gerek finansa erişimine ilişkin sorunlarının, gerekse kurumsal yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik atılması gereken adımların, ülke gündeminde daha çok yer edinmeye başladığını belirten Çenesiz, KOBİ’ler için önemli olan geç ödemeler yasasının Türk Ticaret Kanunu’na girmesinin bu değişimin en önemli göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.

 

KOBİ Stratejisi ve eylem planı çok önemli bir adım

KOBİ’lere ilişkin bütün sorunların ve çözümlerinin yer aldığı; bütün kurumların elini taşın altına koyduğu konsolide bir planın ülke ekonomisi için çok önemli bir adım olacağı inancında olduklarını aktaran Çenesiz, “Ümit ediyorum ki, KOBİ strateji ve eylem planı ulusal ölçekte, sanayimizin daha üretken, daha verimli ve daha rekabetçi bir yapıya dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülke kalkınmasında önemi daha çok anlaşılan KOBİ’lerin daha inovatif, Ar-Ge odaklı üretime geçişinde önemli bir yol haritası olacaktır.” dedi.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehtap Çakıroğlu / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 80 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 12 federasyon altında toplanan 102 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: