TÜRKONFED: YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK

TÜRKONFED:  YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz,Başbakan tarafından açıklanan hükümet programının TÜRKONFED’in savunucusu olduğu konularla ilgili hedefleri kapsadığını belirterek, “TÜRKONFED olarak stratejik çalışmalarda yer almaya hazırız” dedi.

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61’inci Hükümet Programı’na ilişkin görüşlerini açıkladı. Çenesiz, 61’inci Hükümet Programı’nda, Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarının önemli bir bölümüne yer verilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Bugün ihtiyaç duyulan önlemler sadece ekonomik istikrara ve büyümeye indirgenemeyecek çaptadır” dedi.

 

Erdem Çenesiz açıklamasında, hükümet programında yer alan cari dengenin makul seviyelerde tutulması, istihdam, büyümenin ihracata dayalı olması, kıdem tazminatı fonunun kurulması, kayıt dışılığın azaltılması ve mesleki eğitim gibi konularda belirtilen hedeflerin, TÜRKONFED olarak kuruluşlarından bu yana savunucusu oldukları fikirler olduğunu, programda yer alan AB üyeliği ile ilgili kararlı tutumu da son  derece sevindirici bulduklarını belirtti.

 

Çenesiz, TÜRKONFED olarak önemle üzerinde durdukları bir başka konunun “Bölgesel Kalkınma” olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “Kalkınma ajanslarının yeni hükümet programı ile beraber yerel inisiyatif ve sivil toplumun daha etkin olduğu bir yapıya kavuşturulması, bölgesel kalkınmanın hızlanmasına sebep olacaktır.”

 

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için yeni bir anayasa hazırlanmasının öncelikli bir konu  olduğunu belirten Çenesiz açıklamasına şöyle devam etti: “Yapılacak yeni toplum sözleşmesinin demokratik hukuk devletinin tüm unsurlarını içermesi, çoğulcu bir bakış açısıyla, toplumsal çeşitliliğin bir zenginlik olduğu bilinciyle hazırlanması hepimizin ortak dileğidir. Anayasa’nın geniş bir mutabakatla hazırlanması ülkenin demokratik olgunluğu ve dünya ligindeki yeri açısından son derece önemlidir.”

 

“Belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi bu çerçevenin nasıl uygulanacağı ile de yakından ilişkili olacaktır. Taraflar arasında sağlıklı bir tartışma ortamının ve toplumsal uzlaşmanın uygulama başarısı açısından taşıdığı önem ortadadır” diyen Çenesiz, yeni hükümetten beklentilerinin yüksek olduğunu; TÜRKONFED olarak sürece destek vermekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 88 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya,  müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 110 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: