TÜRKONFED HEYETİNDEN ANKARA’YA ÇIKARTMA

TÜRKONFED HEYETİNDEN ANKARA’YA ÇIKARTMA

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da bir dizi temasta bulundu. TÜRKONFED, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ü ziyaretinde KOBİ'lere yönelik “Önce küçüğü düşün” prensibinin önemine değinirken; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a "sert fren" etkisi yapacak tedbirlerin ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, beraberindeki heyetle birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı makamlarında ziyaret etti.

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Ankara’daki temasları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, TÜRKONFED olarak, ilgili bakanlıkların ve TÜRKONFED’in gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

 

“KOBİ’ler “Önce küçüğü düşün" prensibi ile güçlenecek

 

Erdem Çenesiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e yeni Ticaret Kanunu’nda, “KOBİ’lere geç ödemelerin engellenmesine yönelik düzenlemeler” konusunda, TÜRKONFED’in görüşlerinin de yer bulması nedeniyle teşekkür ettiklerini belirterek, “Yeni TTK’da yer alan KOBİ’lere geç ödemelerin engellenmesine yönelik düzenlemeler kamu kurumları ve belediyeleri de kapsayacak şekilde yürürlüğe sokulmalıdır. TÜRKONFED olarak, yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında da her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

 

Çenesiz, Avrupa Birliği’nde kabul edilen “Önce küçüğü düşün” prensibinin KOBİ Strateji ve Eylem Planı’nda da yer bulmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu prensibin 2023 hedeflerine ulaşılmasında önemli bir paya sahip olacağını belirtti. KOBİ’lere daha fazla Ar-Ge desteği sağlanması gerektiğini söyleyen Çenesiz, “KOBİ’lerle Ar-Ge alanında işbirliği yapan büyük firmalara ilave destek verilmesi KOBİ-büyük işletme işbirliklerini de artıracaktır” dedi. Çenesiz, bir diğer beklentilerinin de yurtdışında yatırım yapacak, Türk sanayicisine yol gösterecek, yatırım destek ofisi işlevi görecek bir kurum olduğunu söyledi.

 

Sert fren etkisi yapacak söylem yada eylemlerle ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatmayalım”

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve beraberindeki heyet Ankara’daki bir diğer ziyaretini Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a yaptı.

 

Erdem Çenesiz görüşmede, “Öncü göstergeler, ekonominin yılın ikinci yarısında yavaşlama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Dünya ekonomisindeki sıkıntılar, dış talebin ve küresel fon akımlarının azalması gibi sebeplerle büyümemizin ivme kaybetmesi doğaldır” dedi. Çenesiz, sert fren yapma etkisi gösterecek tedbirlerin ekonomide kontrolsüz tepkiler oluşturma tehlikesi doğurabileceğini dile getirdi.

 

Türkiye ekonomisinin iki temel sorunu olan cari açık ve işsizlik konusunda da görüşlerini paylaştıklarını belirten Çenesiz, “Birbiri ile yakından ilişkili bu iki sorunun temelinde, uluslararası rekabet gücümüzün istenilen seviyeye henüz ulaşmaması yatmaktadır” dedi. Çenesiz, cari açık ve işsizlikle mücadele edebilmek ve üretimde dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapıya ulaşmak için, sanayinin, özellikle KOBİ'lerin rekabet gücünün ve üretimin artırılması gerektiğinin altını çizerek, kamu ve özel sektör işbirliğiyle bunun sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin kısa surede alınacağına inandıklarını vurguladı.

 

“TÜRKONFED’in Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yer alması, konseyin fikri zenginliğini artıracaktır"

 

TÜRKONFED heyeti, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaretinde ise, kara gümrüklerinde tek durak uygulaması ve gümrüklerde çalışanların niteliğinin artırılması konusunu gündeme getirdi. Özellikle numune ürün ithalatlarında yaşanan sorunların tekstil ve benzeri sektörleri çok yavaşlattığı belirtildi.

 

Heyet, temaslarında Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yer almak istediğini vurgulayarak, “TÜRKONFED, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e güç katarak, konseyin fikri zenginliğini artıracaktır” dedi.

 

TÜRKONFED’in Ankara temasları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yapacakları ziyaretle devam edecek.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 88 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya,  müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 112 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: