TÜRKONFED’DEN TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ İÇİN YOL HARİTASI

TÜRKONFED’DEN TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ İÇİN YOL HARİTASI

TÜRKONFED, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine sahip Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için hazırladığı reform önerilerini “Yeni Dönem Yeni Hedefler” raporu ile kamuoyuyla paylaştı. TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz sürdürülebilir büyüme için mikroekonomik reformların çok önemli olduğunu ve raporda bu konulara detaylarıyla yer verdiklerini belirtti. Doğu güneydoğu sorununun çözümünde geniş katılımla ve mutabakatla hazırlanacak bir anayasanın anahtar rolü olduğunu söyleyen Erdem Çenesiz, TÜRKONFED’in gerek anayasa çalışmalarında gerekse Ekonomik ve Sosyal Konsey’de her türlü göreve hazır olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütlerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefine katkıda bulunmak amacıyla iş dünyasının görüşlerini ve reform önerilerini kapsayan bir rapor hazırladı. TÜRKONFED, “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” adını verdiği, ekonomik ve sosyal kalkınma için öneriler ve görüşler içeren raporu, düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye-AB İlişkileri, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa, Makroekonomik İstikrar, Mikroekonomik Reformlar, Vergi ve Teşvik Politikaları Önerileri, Sanayi Politikası, KOBİ’ler, Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Sosyal Konsey başlıkları, reform ajandasının temel bileşenleri olarak masaya yatırılıyor.

 

Basın toplantısında konuşma yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye’yi bekleyen değişim sürecinin çok katmanlı, çok boyutlu ve karmaşık yapısının, tüm toplumsal aktörlere sorumluluk yüklediğini belirterek, iş dünyasını temsil eden, TÜRKONFED’in, “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporuyla bu sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

 

Erdem Çenesiz, TÜRKONFED olarak, Haziran 2011 seçimlerinin ardından gerekli gördükleri reformları kamuoyuna ve hükümete sunmak ve atılması gereken adımlar konusunda hükümet, muhalefet, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum kesimleri arasında güçlü bir diyalog zemini geliştirmek amacıyla hazırladıkları “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunun Türkiye’nin önümüzdeki dönem politikalarında da yol gösterici olacağına inandıklarını belirtti.

 

“Doğu ve Güneydoğu sorununun çözümünün anahtarı Yeni Anayasa”

 

Türkiye-AB ilişkilerinin iki taraftan kaynaklanan nedenlerle duraklama noktasına geldiğini belirten Erdem Çenesiz, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanmasının, sadece Türkiye ve AB ya da daha geniş coğrafyada Avrupa için değil, özellikle Arap coğrafyası ve Orta  Doğu  bölgeleri başta olmak üzere, küreselleşen dünyanın istikrarı ve geleceği için de bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

 

Yeni Dönem, Yeni Hedefler raporunda sundukları reformların hayata geçirilebilmesi için demokratik bir siyasi ortama sahip olunması gerektiğini hatırlatan Çenesiz, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin birincil önceliği yeni bir anayasanın hazırlanmasıdır. Anayasanın sadece içerik olarak demokratik olması değil katılımcı ve müzakereci demokrasiyi içeren bir süreç içinde hazırlanması gerekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sorununun demokratik çözümünde en önemli boyut yeni anayasa yapma sürecidir.”

 

Makroekonomik istikrardan ödün verilmemeli

 

Türkiye’nin büyüme sorununu çözerken, işsizlik, gelir ve bölge eşitsizliği gibi sosyo ekonomik sorunlarla birlikte çözmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, yüksek bir büyüme hızını gerçekleştirebilmek için rekabet gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekti. Çenesiz “Büyüme sorunları, makroekonomik istikrarı sağlayarak çözülür. Bunun için bütçe disiplini sağlanması, enflasyonla mücadele edilmesi ve kur politikalarının ihracatı destekleyecek, ithalatı caydıracak tarzda, ama makro dengeleri de gözetecek biçimde yürütülmesi gerekir” dedi.

 

Mikroekonomik reformlarla sanayinin rekabet gücü mutlaka yükseltilmeli.

 

Makroekonomik istikrarı sağlayacak yapısal reformlarda güçlü adımlar atıldığında, ancak sanayinin rekabet gücünü iyileştirecek mikroekonomik reformların da aynı kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çenesiz, TÜRKONFED’in mikroekonomik reformlar konusu ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: “Mesleki ve girişimcilik eğitimini kapsayan  köklü bir eğitim reformu hayata geçirilmelidir. İleri teknoloji içeren yeni malların üretilmesi, Ar-Ge desteklerinin kapsamının geliştirilmesine bağlıdır. Orta ve küçük ölçekli firmaların ucuz finansman kaynaklarının erişimlerinin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması, işgücü piyasası ve enerji piyasası reformlarının hayata geçirilmesi ve ulaştırma maliyetlerinin aşağı çekilmesi konusunda gerekli adımların atılması, rekabet gücü yüksek bir sanayi için şarttır.”

 

“Sanayi stratejisinin en önemli bileşeni KOBİ’ler desteklenmeli”

 

Sanayi stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin KOBİ’ler olduğunu söyleyen Erdem Çenesiz, KOBİ’lerin küresel kurallar ve AB normları çerçevesinde devlet tarafından desteklenmeleri gerektiğini söyledi. Çenesiz, “KOBİ’lerin finansman erişimi sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılması ve nitelikli eleman istihdamını kolaylaştıracak mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda KOBİ’lerle  Ar-Ge alanında işbirliği yapan büyük firmalara da ilave destek verilmelidir” dedi.

 

Erdem Çenesiz, vergi ve teşvik politikaları önerilerini ise şu şekilde sıraladı: “İhraç edilen ürünlerin maliyetindeki ÖTV’nin mahsup edilmesi rekabet gücünün artmasına neden olacaktır. Kurumlar vergisini düzenli ödeyen firmalara avantaj sağlanmasının ve sermaye

 

piyasalarına     giriş    için    KOBİ’lere    yönelik    vergi    avantajlarının     önemli    olduğunu düşünüyoruz.”

 

“Yatırım tesisi inşaatlarında TOKİ modeli kullanılabilir”

 

Bölgesel gelişmeyi ve sektörel gelişmeyi kısıtlayan en önemli faktörlerden birinin nitelikli yatırım yeri temin etmedeki zorluklar olduğunu söyleyen Erdem Çenesiz, bu konudaki önerileri hakkında da şunları söyledi: “TOKİ’nin ekonomik konut inşaatlarında kullandığı modelin, yatırım tesisi binalarının inşaatlarında da kullanması bu önemli sorunun aşılmasına imkan sağlayacaktır.”

 

Bölgesel kalkınmaya hız verilmeli; bunun için de ajansların yapısı gözden geçirilmelidir.

 

Erdem Çenesiz, “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunda Türkiye’deki bölgesel farklılıkların azaltılmasına ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik ekonomik ve sosyal bir dizi öneri sunduklarını kaydetti. Bölgesel farklılıkları gidermek için bölgenin iktisadi faaliyetlerini artıracak ve etkinleştirecek bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Çenesiz, bölgelerarası farkları azaltacak bir politikanın uygulama başarısının da ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. Çenesiz, mevcut bölgesel kalkınma ajanslarının yönetişim yapısının, arzulanan verimli işbirliği için yeterli olmadığını dile getirerek, “Kalkınma ajanslarının yapısı gözden geçirilirken yerel iş dünyası örgütlerinin rolü ve etkinliği artırılmalıdır” dedi.

 

Erdem Çenesiz, reform konularının uzlaşmacı bir zeminde ele alınması için Ekonomik ve Sosyal Konseyin de yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, sivil toplum örgütleri ve diğer aktörlerle birlikte tüm bu konuları ele alarak tartışılabilir” dedi.

 

Tarihi zamanlarda yaşıyoruz.

 

Raporun editörü Ümit İzmen de yaptığı sunumda yurtiçi ve yurtdışında eşanlı olarak meydana gelen birçok köklü değişimin Türkiye üzerinde de derin etkileri olacağına işaret ederek, “Toparlanamayan ABD, sorunlu AB, uluslararası finansal piyasalarda çalkantılar, ABD ve AB’deki ekonomik sıkıntılardan küresel resesyon riskine, ekonomik sorunların ABD ve AB’de yarattığı siyasi etkilerden Arap Baharı’na kadar meydana gelen bu gelişmelerin Türkiye üzerinde mutlaka etkisi olacaktır” dedi.

 

Ekonomik sorunların siyasi ve sosyal sorunlarla da iç içe olduğuna dikkati çeken Ümit İzmen, “Türkiye’ye sorunlarını çözmesi ve 2023 vizyonunu yerine getirebilmesi için tarihi bir fırsat var önümüzde. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için önümüzdeki risklerin de gerçekçi bir değerlendirmesini yapmak ve iyi yönetmek durumundayız” dedi.

 

Anadolu iş dünyası kapsamlı ve köklü çözüm istiyor.

 

TÜRKONFED üyesi dernek başkanları ile yapılan anket hakkında da bilgi veren Ümit İzmen, genelde Anadolu iş dünyasının tespitleri ile raporun akademik tespitleri arasında çok yakın bir uyum olduğuna işaret etti. Anadolu iş dünyasının perspektifinden bakıldığında, ekonomik sorunların siyasi ve sosyal sorunlarla iç içe geçmiş olduğunun görüldüğünü belirten  Ümit İzmen, ekonomik, siyasi ve sosyal sorunların birbiri ile iç içe geçmiş olması, çözümde de bu karşılıklı etkileşimin dikkate alınmasını gerektirmektedir.” dedi.

 

Yeni Dönem, Yeni Hedefler Raporu Hakkında

 

Akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporu, Türkiye sorunlarının analizini ve TÜRKONFED’in görüş ve önerilerini kapsıyor. Avrupa Birliği ve demokratikleşme, ekonomi, sanayi politikası, bölgesel kalkınma, Ekonomik ve Sosyal Konsey konularını içeren “Türkiye’nin Beş Temel Konusu” başlıklı bölüm; Prof. Dr. Fuat E. Keyman, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Berent tarafından hazırlandı. Raporda ayrıca federasyonlar, sanayici ve iş adamları derneklerinin Türkiye ekonomisine yönelik görüşlerinin Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen tarafından analizi yer alıyor.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED):  İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 88 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 112 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: