BÜYÜME HIZINI KORUYAMAMA RİSKİMİZ VAR”

BÜYÜME HIZINI KORUYAMAMA RİSKİMİZ VAR”

TÜRKONFED bu yılın ikinci Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı Ordu’da gerçekleştirdi. TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, “Yeni politikaları ve yeni yaklaşımları devreye sokmak ve bunlarla yeni küresel ortama hazır olmak konusunda görüşlerimizi bildirmek en önemli görevimizdir” dedi.Çenesiz, Meclis’ten ve Yeni Hükümet’ten ülkeyi 2023 vizyonuna ulaştıracak ve küresel ortamın gerekliliklerini yerine getirecek, reform niteliğinde politikalar uygulamalarını talep ettiklerini ve bu doğrultuda Hükümet’e fikir desteğinde bulunmak amacıyla “Yeni Dönem Yeni Hedefler” raporunu hazırladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütlerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2011 yılının ikinci Başkanlar Konseyi toplantısını ING Bank ve Vodafone sponsorluğunda Ordu’da gerçekleştirdi. Ordu SİAD’ın ev sahipliği yaptığı Başkanlar Konseyi toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve TÜRKONFED çatısı altındaki 13 federasyon ve 112 derneğin temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşti.

 

Başkanlar Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, küresel planda meydana gelebilecek değişimlerin öngörülmesinde yaşanan zorlukların, çok ciddi bir belirsizlik ve risk yarattığını belirterek, yurtdışında ve yurtiçinde yaşanan tüm gelişmelerin birbiriyle etkileşim halinde olduklarını söyledi.

Büyümede özel sektör etkisi

Dünya ekonomisinde toparlanmanın yavaş geliştiği bir süreçte Türkiye ilk çeyrekte yüzde 11.6, ikinci çeyrekte de yüzde 8.8 gibi tahminlerin üstünde bir hızla büyüdü” diyen Çenesiz, ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de büyümeyi özel sektörün tüketim ve yatırım harcamalarının sürüklediğini söyledi. Büyümedeki yüksek performansla birlikte istihdam piyasalarında da kuvvetli düzelmeler görüldüğünün altını çizen Çenesiz, önümüzdeki dönemde bu hızları koruyamama riskinin olduğunu vurguladı.

Erdem Çenesiz, küresel planda ekonomik ortamda olacak değişikliklerin ulusal ekonomimizi de etkilemesinin söz konusu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “TÜRKONFED olarak, yeni araçları, yeni politikaları ve yeni yaklaşımları devreye sokmak ve bunlarla bu yeni ortama hazır olmak konusunda görüşlerimizi bildirmek en önemli görevimizdir. Bu nedenle,  Yeni  Meclis’ten  ve  Yeni  Hükümet’ten  ülkemizi  2023  vizyonuna  ulaştıracak  ve

 

küresel     ortamın     gerekliliklerini     yerine     getirecek,     reform     niteliğinde politikalar

uygulamalarını talep etmekteyiz”

Bu noktada TÜRKONFED olarak önemli bir sorumlulukları olduğunu söyleyen Erdem  Çenesiz, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla tespit ve önerilerin bir araya getirildiği “Yeni Dönem Yeni Hedefler” raporunu hazırladıklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu sorununun çözümünün anahtarı: Yeni Anayasa

Türkiye-AB ilişkilerinin duraklama noktasına geldiğini belirten Erdem Çenesiz, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanmasının, sadece Türkiye ve AB ya da daha geniş coğrafyada Avrupa için değil, özellikle Arap coğrafyası ve Orta Doğu bölgeleri başta olmak üzere, küreselleşen dünyanın istikrarı ve geleceği için de bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

 

Yeni Dönem, Yeni Hedefler raporunda sundukları reformların hayata geçirilebilmesi için demokratik bir siyasi ortama sahip olunması gerektiğini hatırlatan Çenesiz, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin birincil önceliği yeni bir anayasanın hazırlanmasıdır. Anayasanın sadece içerik olarak demokratik olması değil katılımcı ve müzakereci demokrasiyi içeren bir süreç içinde hazırlanması gerekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sorununun demokratik çözümünde en önemli boyut yeni anayasa yapma sürecidir.” Çenesiz, meclisin verimli ve geniş bir katılımla çalışabilmesi açısından BDP’nin yeni yasama döneminde Meclis’e yemin ederek katılma kararının demokratik acıdan doğru bir karar olduğunu söyledi. .

 

“Makroekonomik istikrardan ödün verilmemeli”

 

Türkiye’nin büyüme sorununu, işsizlik, gelir ve bölge eşitsizliği gibi sosyoekonomik sorunlarla birlikte çözmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, yüksek bir büyüme hızını gerçekleştirebilmek için rekabet gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekti. Çenesiz “Büyüme sorunları, makroekonomik istikrarı sağlayarak çözülür. Bunun için bütçe disiplini sağlanması, enflasyonla mücadele edilmesi ve kur politikalarının ihracatı destekleyecek, ithalatı caydıracak tarzda, ama makro dengeleri de gözetecek biçimde yürütülmesi gerekir” dedi.

 

“Mikroekonomik reformlarla sanayinin rekabet gücü mutlaka yükseltilmeli”

 

Makroekonomik istikrarı sağlayacak yapısal reformlarda güçlü adımlar atıldığında, ancak sanayinin rekabet gücünü iyileştirecek mikroekonomik reformların da aynı kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çenesiz, TÜRKONFED’in mikroekonomik reformlar konusu ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: “Mesleki ve girişimcilik eğitimini kapsayan  köklü bir eğitim reformu hayata geçirilmelidir. İleri teknoloji içeren yeni malların üretilmesi, Ar-Ge desteklerine bağlıdır. Orta ve küçük ölçekli firmaların ucuz finansman kaynaklarının erişimlerinin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması, işgücü piyasası ve enerji piyasası reformlarının hayata geçirilmesi ve ulaştırma maliyetlerinin aşağı çekilmesi konusunda gerekli adımların atılması, rekabet gücü yüksek bir sanayi için şarttır.”

 

Sanayi stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin KOBİ’ler olduğunu söyleyen Erdem Çenesiz, KOBİ’lerin küresel kurallar ve AB normları çerçevesinde devlet tarafından desteklenmeleri gerektiğini söyledi. Çenesiz, “KOBİ’lerin finansman erişimi sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılması ve Büyük firmalarla birlikte Ar-Ge çalışması yapan KOBİ’lere ilave destek verilmesi yan sanayi- anayasayı entegrasyonu açısından son derece önemlidir” dedi.

 

Erdem Çenesiz, vergi ve teşvik politikaları önerilerini ise şu şekilde sıraladı: “İhraç edilen ürünlerin maliyetindeki ÖTV’nin mahsup edilmesi rekabet gücünün artmasına neden olacaktır. Kurumlar vergisini düzenli ödeyen firmalara avantaj sağlanmasının ve sermaye piyasalarına giriş için KOBİ’lere yönelik vergi avantajlarının da kayıtlı ekonomiye geçiş için önemli destekler olduğunu düşünüyoruz.”

 

“Yatırım tesisi inşaatlarında TOKİ modeli kullanılabilir”

 

Bölgesel ve sektörel gelişmeyi kısıtlayan en önemli faktörlerden birinin nitelikli yatırım yeri temin etmedeki zorluklar olduğunu söyleyen Erdem Çenesiz, bu konudaki önerileri hakkında da şunları söyledi: “TOKİ’nin ekonomik konut inşaatlarında kullandığı modelin, yatırım tesisi binalarının inşaatlarında da kullanması bu önemli sorunun aşılmasına imkan sağlayacak ve yatırımların TOKİ vasıtasıyla arzu edilen bölgelere çekilebilmesi mümkün olacaktır.”

 

Erdem Çenesiz, “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunda Türkiye’deki bölgesel farklılıkların azaltılmasına ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik ekonomik ve sosyal bir dizi öneri sunduklarını kaydetti. Bölgesel farklılıkları gidermek için bölgenin iktisadi faaliyetlerini artıracak ve etkinleştirecek bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Çenesiz, bölgelerarası farkları azaltacak bir politikanın uygulama başarısının da ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. Çenesiz, mevcut bölgesel kalkınma ajanslarının yönetişim yapısının, arzulanan verimli işbirliği için yeterli olmadığını dile getirerek, “Kalkınma ajanslarının yapısı gözden geçirilirken yerel iş dünyası örgütlerinin rolü ve etkinliği artırılmalıdır” dedi.

 

Erdem Çenesiz, reform konularının katılımcı ve uzlaşmacı bir zeminde ele alınması için Ekonomik ve Sosyal Konseyin de yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan ve artık ANAYASAL bir kurum haline gelen Ekonomik ve Sosyal Konsey, sivil toplum örgütleri ve diğer aktörlerle birlikte tüm bu konuları tartışılabilir ve öneriler üretebilir” dedi.

 

TÜRKONFED’in sponsorları arasında yer alan ING Bank ve Vodafone’a da konuşmasında teşekkür eden Çenesiz, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının işbirliği ve desteği dolayısıyla duyduğu memnuniyetin altını çizerek, bu gibi ortaklıklar sayesinde üyelerine farklı olanaklar yaratabildiklerini belirtti.

 

Ordu Başkanlar Konseyi toplantısında, TÜRKONFED’in Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle birlikte hazırladığı “Yeni Dönem Yeni Hedefler” raporunun paylaşıldığı ve tartışıldığı bir oturum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat E. Keyman, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan’ın katılımı ve Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Yeni Dönem Yeni Hedefler” oturumunda, Türkiye’nin en temel sorunları masaya yatırıldı.

 

Ordu Başkanlar Konseyi toplantısı Türkiye’nin önde gelen dernek ve temsilcilerini biraraya getirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ile birlikte TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ORDUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Enfin ve DOKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeyyat Kafkas Türkiye ekonomisini ve önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeleri tartıştı.

 

Yeni Dönem, Yeni Hedefler Raporu Hakkında

 

Akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporu, Türkiye sorunlarının analizini ve TÜRKONFED’in görüş ve önerilerini kapsıyor. Avrupa Birliği ve demokratikleşme, ekonomi, sanayi politikası, bölgesel kalkınma, Ekonomik ve Sosyal Konsey konularını içeren “Türkiye’nin Beş Temel Konusu” başlıklı bölüm; Prof. Dr. Fuat E. Keyman, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Berent tarafından hazırlandı. Raporda ayrıca federasyonlar, sanayici ve iş adamları derneklerinin Türkiye ekonomisine yönelik görüşlerinin Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen tarafından analizi yer alıyor.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED):  İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 88 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 112 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 50'den fazla ülkede 125,000 çalışana ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.

 

 

Vodafone Türkiye hakkında

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden Vodafone Grubu bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2011 itibarıyla hizmet sunduğu 17.5 milyon abonesiyle Türkiye’nin 2. büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin ikinci en büyük uluslararası doğrudan yatırımı olan Vodafone Türkiye’nin 2006 yılından bu yana satın alma dahil toplam yatırımları 10 milyar TL’yi aşmıştır. Yaklaşık 3.000’i aşkın çalışan kadrosu, 1.000’i aşkın mağazası, 21 bin satış noktası ve 53 bin kişilik paydaş ailesiyle Türkiye’nin 81 ilinde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen operatör olma hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Vodafone Türkiye, Türkiye’nin en büyük 500[i] şirketinin yaklaşık %50’sine stratejik iletişim ortağı olarak telekom çözümleri sunmaktadır.

Vodafone basın odası: http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/basin_odasi.php

Paylaş: