TÜRKONFED: “Yeni düzenlemeyle birlikte karşılıksız çek sigorta sistemi de devreye sokulmalıdır”

TÜRKONFED: “Yeni düzenlemeyle birlikte karşılıksız çek sigorta sistemi de devreye sokulmalıdır”

TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz, hazırlık aşamasında olan Çek Yasası ile ilgili olarak “Borcunu ödeme güçlüğü çekenler ile mal varlığını gizleyen kişilerin birbirinden ayrıştırıldığı bir kanuni uygulamayı iş dünyası ve kamuoyu vicdanı açısından olumlu buluyoruz” dedi. Çenesiz, çek yasağı süresinin 5 yıldan uzun olması, çeklere sigorta yapılması ve banka sorumluluk miktarlarının artırılması konularında önerilerini dile getirdi

 

Türkiye?nin en büyük ve en yaygın gönüllü iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED?in (Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen „karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasına? yönelik “Çek Yasası” taslak çalışmalarına ilişkin görüş bildirdi. Erdem Çenesiz, Çek Yasası?nda hapis cezasının kaldırılmasına yönelik çalışmaların olumlu olduğunu ancak hassasiyetle üzerinde durulması gereken noktalar bulunduğunu söyledi.

 

Erdem Çenesiz, “Ekonomik krizlerde maddi sıkıntıya giren ve Çek Kanunu’ndaki yaptırım nedeniyle hapis cezasıyla hüküm giyen insanların bu mağduriyetlerinin çözülmesi olumlu bir yaklaşımdır. Tüm iyi niyetine rağmen çekini ödeme güçlüğü çeken bir iş adamını hapisle cezalandırmak, alacaklıları açısından da bir fayda sağlamamaktadır. Ancak iyi niyetli  kişilerle, borcunu ödemek yerine varlıklarını gizleyen kişilerin birbirinden ayrıştırıldığı bir kanuni uygulamayı iş dünyası ve kamuoyu vicdanı açısından daha olumlu buluyoruz” dedi.

 

 “Yeni düzenleme iyi niyetli olmayan kişilere karşı çek alacaklılarını da korumalıdır”

 

Geçmiş dönemde, çekini ödeme gücü olduğu halde mal varlığını devrederek alacaklıları mağdur eden kişi ya da kurumların domino etkisi yaratarak birden fazla işletmeyi de mali sıkıntıya soktuğunu hatırlatan Erdem Çenesiz, yeni yasaya ilişkin çekincelerini şu sözlerle aktardı: “Karşılıksız çek keşide edenlere yönelik hapis cezasının kalkmasıyla, ödeme imkanı mevcutken çek alacaklısından mal varlığını gizleyenlere yönelik caydırıcılık ortadan kalkacaktır. Yeni düzenlemeyle, çekini ödemek yerine mal varlıklarını transfer eden kişilere karşı, çekin alacaklıları da korunmalıdır.”

 

 ”Karşılıksız çek sigorta sistemi geliştirilmelidir”

 

Erdem Çenesiz,  yasaya  yönelik  bir  dizi  öneri de getirdi.  Çenesiz,  önerilerini  şöyle sıraladı:

“Karşılıksız  çek  keşide  edenlere  getirilecek  olan  çek  yasağı  süresi,  5  yıldan  daha    uzun

 

olmalıdır. Karşılıksız çek keşide edenlerin varlıklarını çek alacaklılarından gizlediği veya üçüncü şahıslara transfer ettiği durumlarda hapis cezasının yürürlükte kalması daha doğrudur. Çek yapraklarında banka sorumluluk miktarları artırılarak ciddi bir meblağ haline getirilmeli ve bankaların çek verirken daha dikkatli davranmalarına vesile olunmalıdır”

 

Erdem Çenesiz, karşılıksız çeklere ilişkin olarak da “Karşılıksız çek sigorta sistemi” uygulamasının geliştirilmesini önererek, “Her bir çek yaprağı için bir sigorta bedeli keşideci tarafından   ödenmelidir.  Çekin   kanuni   yoldan  tahsil   edilemediği   durumlarda,  üst limiti

100.000 TL ile sınırlı olmak şartıyla çek bedelinin yüzde 75’i bu sigorta kapsamında ödenmelidir, bu önerdiğimiz rakamlar toplam kullanılan çek adedi ve karşılıksız çıkanlarının oranlanmasıyla yeniden hesaplanabilir” dedi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zümrüt Şenhava / Grup 7 İletişim Danışmanlığı Telefon: 0212 292 13 13  / 0 530 391 19 17

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici  ve  İşadamları Federasyonlarına bağlı 93 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı  altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 13 federasyon altında toplanan 119 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. www.turkonfed.org

Paylaş: