Anayasa oluşturulurken tüm kesimler sürece katılmalı

Anayasa oluşturulurken tüm kesimler sürece katılmalı

TÜRKONFED Başkanı Beysel, “Anayasanın içeriği kadar nasıl bir yöntemle hazırlandığı da önemlidir” dedi

 

TÜRKONFED 6. olağan Mali (seçimsiz) Genel Kurulu bugün (20 Mart 2010) gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılış konuşması TÜSİAD Başkanı Ümit  Boyner tarafından yapıldı.

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel de Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Anayasa’nın içeriği kadar hazırlanış yönteminin de önemli  olduğunu vurguladı. Celal Beysel konuşmasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

“Biz TÜRKONFED olarak Anayasa’nın içeriği kadar nasıl bir yöntemle hazırlandığının da belirleyici olduğunu ve bu sürecin yeni bir Türkiye yaratılmasına çok önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. Daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız gibi doğru tavır, Anayasa’nın tümden ele alınması ve değiştirme aşamasında toplumun tüm kesimlerinin sürece katılımını sağlamak için bir Anayasa Konseyi oluşturulmasıdır. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda, muhalefet partilerinin  bazı çekinceler sonucu mecliste tartışmaya yanaşmaması, yasamanın Anayasa’yı olması gerektiği gibi tümden ele alınmasını imkansız kılmaktadır. Bu durum, hükümetin anayasayı parçalı olarak değiştirecek yöntemlere başvurmasını bir anlamda meşrulaştırmaktadır. Bu usul kullanılırsa, referandumun kutuplaşmaları keskinleştirici ve riskli yönteminin ülkeyi nasıl etkileyeceğini kestirmek bu gün için zor görünmektedir. Siyasi Partiler Kanunu değişmiş, seçim barajı aşağı çekilmiş, milletvekillerinin çoğunluğu parti genel başkanları değil, çağdaş demokratik ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi yöre halkının katkısıyla tespit edilmiş bir meclisin yapacağı Anayasa değişikliği, hiç şüphesiz ki bu gün yapılacak bir değişiklikten çok daha demokratik, kabul edilebilir ve meşru olacaktır.”

 

Hükümetten  beklentilerin  de  dile  getirildiği  toplantıda  Başkan  Celal  Beysel, taleplerini

şöyle özetledi:

 

 

“Biz TÜRKONFED olarak,

 

·         Krizden çıkışın daha iyi yönetilmesini,

 

·         IMF çıpasının yokluğunun disiplin eksikliği yaratmamasını,

 

·         KOBİ’lerin finansman ve AR-GE açısından desteklenmesi talep ediyoruz. Yine bu dönemde,

·        Siyaset, hukuk ve bürokrasi arasındaki kavganın sona ermesini,

 

·        Anayasanın parçacı yaklaşımlardan kurtularak, oldubittiye getirilmeden, toplumsal konsesus içinde yenilenmesini,

·        İstikrarlı ama otoriteryen olmayan bir siyaset yapılanması istiyoruz.

 

 

TÜRKONFED’in 6 Olağan Mali Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yönetim kurulu yenilenmesinin yapılmadığı toplantıda, üyeler geçmiş yılı değerlendirirken gelecek yıla yönelik planlarını da tartıştılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan  Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki on federasyon altında toplanan 104 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder.

 

 

Detaylı bilgi için www.turkonfed.org 

Paylaş: