TÜSİAD ve TÜRKONFED’in Anadolu turları sürüyor

TÜSİAD ve TÜRKONFED’in Anadolu turları sürüyor

 

Kalkınma Ajansaları ile işdünyası örgütleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir seri toplantı düzenleyen TÜSİAD ve TÜRKONFED’in ikinci durağı Trabzon.

 

TÜSİAD ve TÜRKONFED’in Kalkınma Ajansları ile iş dünyasının gönüllü temsil örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantı serisinin ikincisi dün Trabzon’da gerçekleştirildi. “Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü” başlıklı toplantıda bölgenin iş insanları ile kalkınma, yerel ihtiyaçlar ve öncelikli proje alanları değerlendirildi. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşecek  beş toplantının ilki, Gaziantep’te gerçekleştirilmişti.

 

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD’ın, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için iş dünyasının bağımsız ve gönüllü temsil kuruluşlarının, ülkede karar  alma ve siyaset üretme süreçlerinde yer alması gerektiğine inandığını söyledi. Ümit Boyner TÜRKONFED ile ilgili olarak da şunları söyledi:

 

“TÜRKONFED, katılımcı, katkı sağlayabilen, yerel dinamikler ve Kalkınma Ajansları ile tutarlı bir yeniden yapılanma amaçlamaktadır. Bu yapı, katılımcılık ilkesinin yerelde en etkin şekilde hayata geçmesi açısından da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, TR90 bölgesindeki bağımsız ve gönüllü iş dünyası temsil örgütlerinin, TÜRKONFED çatısı altında bir federasyon olarak örgütlenmeleri hareketinin, bölgenin gelişim politikalarına çok daha etkili, koordineli bir şekilde katkı sağlanması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum.”

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel ise yaptığı konuşmada bölgesel kalkınmanın Türkiye için çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, kalkınma ajansalarını bölgesel kalkınma içindeki payının önemini vurguladı. Beysel konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

 

“Biz TÜRKONFED olarak çok erken bir dönemden itibaren Kalkınma Ajansları’nı gündemimize aldık ve kamuoyunun da gündeminde olmasını sağladık. Şuna inanıyoruz: Kalkınma Ajansları bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi, yatırımların bölgeye çekilmesi, yerel aktörlerin etkinleştirilmesi ve devlet ve özel sektör arasında dinamik bir işbirliği sağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptirler.”

 

Toplantı kapsamında “Etkin Bölgesel Kalkınma Politikalarına Doğru” paneline katılan Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli, yaptığı sunumda “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde merkezi Trabzon’da bulunan bir bölge müdürlüğümüz ve 30 şubemiz var. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne Akbank olarak desteğimizi artırmak istiyoruz. Bunun için bölgenin demografik verilerini, finansal yapısını, trendlerini inceleyerek sorunlarını tespit ettik ve bu doğrultuda çözüm önerilerimizi belirledik” dedi. Besli yaptığı konuşmada bölgenin rekabet gücünü artıracak kongre turizmi, sınır ülkeler ile ihracat gibi potansiyel sektörlerin önemini de vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki on federasyon altında toplanan 104 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder.

 

 

Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

Paylaş: