TÜRKONFED BAŞKANLAR KONSEYİ YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ

TÜRKONFED BAŞKANLAR KONSEYİ  YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Bandırma’da gerçekleştirdiği Başkanlar  Konseyi toplantısında Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu değerlendirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak şu hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdi:

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Bandırma’da gerçekleştirdiği Başkanlar  Konseyi toplantısında Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu değerlendirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak şu hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdi:

 

·         Bireye değil devlete öncelik tanıyan mevcut Anayasa’nın mantığı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Toplumun tüm kesimlerinin laisizm, insan hakları ve demokrasi temelinde uzlaşmasının sağlanarak yapılacak yeni bir  Anayasa’nın, ülkemizi layık olduğu demokratik ve ekonomik seviyeye sıçratacağından şüphemiz yoktur.

 

·         Gündemin önde gelen maddelerinden olan Anayasa’nın değiştirilmesi konusunda Meclis’te yaşanan kimi gerçek kimisi suni tartışmalar toplumun gerilimini gereksiz yere artırmaktadır. Bu konuda Meclis’in daha dikkatli davranmasını beklerdik.

 

·         Anayasa’nın içeriği kadar nasıl bir yöntemle hazırlandığı da uzlaşmada yardımcı bir etkendir. Bu bağlamda muhalefet partilerinin konuyla ilgili tartışmaları zorlaştırma stratejisini uyguluyor olmaları ne kadar yanlışsa, iktidarın da toplumun önemli bir kesiminin çağrılarına kulak tıkayan tavrı da o kadar yanlıştır..

 

·         Küresel krizin yaralarını sarmak zaman alacaktır. Bu süreçte karşımızdaki en büyük tehlike cari açıktır. Öte yandan bu süreç önemli fırsatlar da sunmaktadır. Ancak, siyasetin tüm aktörlerinin bu fırsatları kaçıracak gerilimlere neden olması, Türkiye’deki yatırım ortamının bozulmasına yol açabilir. Krizin yarattığı zararın süratle telafi edilmesinin iki ön koşulu vardır:

 

1.   Yeniden büyümeye geçişte uygulanmakta olan para ve maliye politikaları hem hızlı bir çıkışı mümkün kılacak hem de enflasyonist olmayacak biçimde hayata geçirilmelidir. Yunanistan’da başlayan ve İspanya, Portekiz ve İtalya’ya da sıçrama eğiliminde olan finansal sıkıntılar ve ikinci kriz dalgası konusunda tetikte olmak gerekmektedir.

 

2.   Kriz sonrası dünyasının güçlü bir oyuncusu olabilmek için ekonominin gerçek motoru olan KOBİ’lere yönelik etkin bir strateji oluşturularak, sanayi politikası geliştirme, inovasyonu destekleme, vergi ve benzeri yükleri azaltma konularında daha süratli hareket etmek gerekmektedir.

 

·         İşsizlik en temel sorun olarak çözüm beklemektedir. Konjonktürel boyutunun yanısıra bu probleminin kökeninde yapısal sorunlar da yatmaktadır. Bu nedenle, bir taraftan şirketlerin rekabet gücünü artıracak önlemler, diğer taraftan işgücü piyasasındaki vasıf uyumsuzluğunu çözecek, eğitimin nitelik ve niceliğini yükseltecek aktif işgücü politikalarının daha etkin uygulanması şarttır.

 

Türkiye’nin en büyük gönüllü ve bağımsız sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED bu konuların takipçisi olacaktır.

Paylaş: