TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “En önemli konu, krizin yarattığı kısır döngüden çıkmak ”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “En önemli konu, krizin yarattığı kısır döngüden çıkmak ”

Ekonomik krizin finans sektörü ile reel sektör arasında kısır döngüye girdiğini söyleyen Beysel, “Bu döngüden çıkmak için bazı önlemlerin hemen alınması gerekiyor” dedi.

 

TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksindeki düşüşün beklenenin çok üstünde çıkması ve finans kesiminde başlayan krizin üretim kesimine tahmin edilenin üstünde  yansıması konusunda görüşlerini açıklayan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, üretimdeki bu  düşüşün bir süre sonra yine finans kesimini olumsuz etkileyeceğini; bunun da kısır bir döngü oluşturduğunun söyledi. Beysel konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

 

“Krize karşı alınan bir dizi önlem finans sektöründeki çöküşü engelledi. Ancak reel sektörün krizi derinleşmeye devam ediyor, reel sektör de ağır biçimde etkileniyor. Ne yapılırsa yapılsın, krizden çıkışın zaman alacağı açıktır. Reel sektörün derinleşen krizi, bir süre sonra dönüp yine finans sektörünü vuracaktır. Şu anda finans sektörü ve reel sektör arasında kısır döngüye girmiş olan krizin esas vuracağı alan ise istihdam olacaktır. İşsizlik rakamları önümüzdeki aylarda büyük artış gösterebilir.”

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, krizin derinleşmesine karşı önerilerini şöyle sıraladı:

 

“1-Özellikle KOBİ’ler için Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) daha etkin bir şekilde kullanılması ve limitlerinin artırılması önemli faydalar yaratacaktır. Bu fon için devletin kaynaklarının yanında, işçi ve işveren sendikalarıyla TOBB da elini taşın altına daha  fazla koymalıdır. Bu bağlamda öncelikle bu kuruluşların mevcut kaynaklarının bir kısmının uygun oranlarda KGF kapsamında oluşturulacak havuza aktarılması düşünülmelidir. Bunun yanı sıra, KGF’nin operasyonel işleyişinin etkinleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, tüm bankaların KGF ile işbirliğine gitmesi de kriz ortamında teminat sıkıntısına giren KOBİ’lerin finansman sorunlarının aşılmasının yolunu açabilir.

2-  Tüketici kredilerinden alınan % 15’lik Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin kaldırılması, ekonomik durgunluğa karşı iç talebin canlandırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

3-  Ekonomik konjonktürden kaynaklanan geçici sebeplerle kredilerini geri ödemekte zorlanan şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için gereken hukuki altyapının süratle oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 2001 krizi sonrasında uygulanan “İstanbul Yaklaşımı”na kamu alacaklarının dahil edilmemiş olması, bu önlemin sadece büyük firmaları kurtarmaya yönelik olması, sürecin beklenen faydayı getirmesini engellemiştir. Bu nedenle hazırlanacak olan finansal yeniden yapılandırma programına kamu alacaklarının dahil edilmesi ve KOBİ’lerin programın dışında kalmaması elzemdir.

4-  IMF ile mevcut anlaşmazlıkların çözümü için hükümetin azami gayreti gösterdiği hususunda kamuoyunu ikna etmesi, kriz ortamında ihtiyaç duyulan güven artırıcı bir yaklaşım olacaktır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

E-posta: medya@turkonfed.org

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 96 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder.

Paylaş: