TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “İşbirliği ve diyalog içinde ekonomiye odaklanmak gerek”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “İşbirliği ve diyalog içinde ekonomiye odaklanmak gerek”

Celal Beysel seçmenin hükümete önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, artık seçim üslubunu geride bırakıp, işbirliği ve diyalog içinde meselelere yaklaşmak gerektiğini vurguladı. Beysel birinci önceliğin ekonomiye verilmesi gerektiğini söyledi; yapılması gerekenleri bütçe, büyüme ve enflasyon gibi makro hedeflerin yeniden belirlenip kamuoyuna açıklanması, KOBİ’lere kredi verme şartlarının kolaylaştırılması ve IMF ile anlaşmanın sonuçlandırılması olarak sıraladı.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel yerel seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, seçmenin verdiği mesajların da hükümet tarafından doğru algılanacağını umduğunu söyledi. İyi niyetli eleştirilerin tehdit olarak algılanması, işbirliğine, diyaloğa yeterince açık olunmaması ve Başbakanın bir müddettir kullandığı üslubun AKP’nin oylarının azalmasında önemli etken olduğunu düşündüğünü söyleyen Beysel, artık seçim atmosferini geride bırakıp, seçmenin mesajlarını da göz önüne alarak, elbirliğiyle ülkeyi kalkındırma çalışmalarına kaldığı yerden devam etme zamanıdır” dedi.

 

Celal  Beysel  özellikle  ekonomide  bazı  adımların  atılmasının  şart  olduğunu    vurgulayarak

şunları söyledi:

 

“Hükümetin gecikmeli de olsa açıkladığı ekonomik paketlerin olumlu etkileri olmuştur ancak bunlar yeterli değildir. Tüketimi canlandıran önlemlerin ardından, üretimi canlandıracak önlemlerin alınması gerekmektedir. Esas önemli olan ise, kısa vadeli sorunların aşılması ve ekonomiyi uzun vadeli büyüme çizgisine oturtabilmektir. Bize göre hızla yapılması gerekenlerin başında büyüme, enflasyon ve benzer makro hedeflerinin revize edilmesi, bütçe büyüklüklerinin gerçekçi temellerde yeniden belirlenmesi, kredi akışını sağlayacak önlemlerin alınması ve IMF anlaşması geliyor”

 

Hükümetin halen, kriz öncesi verilere dayanarak hazırlanmış olan 2009 yılı programına göre hareket ediyor olmasının ekonomik aktörler arasında ciddi bir belirsizlik yarattığını söyleyen TÜRKONFED Başkanı, “Yeni makro büyüklükler açıklanmalı” dedi. Beysel, sene sonunda beklenen bütçe açığı seviyesine şimdiden ulaşılmış olmasının bir revizyona duyulan ihtiyacın en açık göstergesi olduğunu söyledi.

 

Celal Beysel, ikinci olarak da, şimdiye kadar hükümetin almış olduğu talep artırıcı önlemlerin kredilerdeki artışla desteklenmesinin önemini vurgulayarak, kredi garanti fonunun gerçekçi bir tabana oturtulması, finansal kiralama sisteminin KDV düzenlemesi ile yeniden canlandırılması, finansal yeniden yapılandırma programı gibi çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Beysel, istihdamdaki kan kaybının ancak bu suretle önlenebileceğinin altını çizdi.

 

TÜRKONFED Başkanı, son olarak da IMF ile anlaşmanın önemine dikkat  çekti.  Beysel, sanayi üretimindeki düşüşler ve ihracattaki daralmanın istihdam üzerindeki baskıların devam edeceğine işaret etini söyledi. Beysel, IMF ile anlaşmanın ekonomi yönetimine duyulan güveni pekiştireceğini, tüm dünyayı saran belirsizlik ortamında Türkiye ekonomisinin öngörülebilirliğini artıracağını ve yabancı kaynaklara ulaşımda kolaylık sağlayacağını vurguladı. Beysel, oluşacak bu güven ortamının yabancı sermayenin Türkiye’deki yatırımlarına devam etmesi açısından da faydalı olacağını vurguladı.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı  altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder.

Paylaş: