TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin YENİKOBİ projesi Adana’da start aldı

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin YENİKOBİ projesi Adana’da start aldı

KOBİ’lere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatan TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi, Anadolu’ya açılımlarını Adana’dan başlatarak, uzmanların ve bölge işadamlarının katıldığı eğitim ağırlıklı bir program gerçekleştirdiler.

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin kısa bir süre önce imzaladıkları beş yıllık protokolle başlattıkları YENİKOBİ projesinin ilk toplantısı Adana’da gerçekleştirildi. KOBİ’lerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması hedefiyle yola çıkan projede, özellikle kriz döneminde KOBİ’lerin önde gelen sorunlarına çözüm yaratabilmek amacıyla, “KOBİ’lerde Finansmana Erişim Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusu, projenin 2009 yılı teması olarak seçildi.

Bölge işadamlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, iş planı hazırlama eğitimi verildi. Ayrıca finansmana erişim konusunda bir panel ve KOBİ’lerin sermaye yapıları ile temel finansman sorunları konusunda yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Celal Beysel, krizle birlikte giderek artan rekabet ortamında KOBİ’lerin kısa ve uzun vadede önemli değişimler geçirmelerinin şart olduğunu söyledi. TÜRKONFED Başkanı Beysel, sözlerini şöyle sürdürdü.

TÜRKONFED olarak KOBİ’lerin içinde bulunduğumuz zor dönemi atlatmalarına yardımcı olmak ve uzun vadede de kurumsallaşmalarını tamamlayarak, dünya pazarlarının önemli oyuncuları haline gelmelerini sağlamak istiyoruz. Adana’da başlattığımız çalışmanın amacı da budur. ”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut, KOBİ’lerin günümüzde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli aracı olarak görüldüğünü ve Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin de yüzde 15’inin girişimci olarak KOBİ kurmalarını hedeflediklerini söyledi. Erhan Erkut, Özyeğin Üniversitesi olarak girişimcilik potansiyeli yüksek KOBİ’leri doğrudan etkileyen böyle bir projede yer almanın üniversiteleri açısından çok önemli olduğunu belirtti. TÜRKONFED işbirliği ile Adana’da başlattıkları eğitim

 

 

 

çalışmalarını Türkiye geneline yaymayı planladıklarını belirten Erkut, talep gelen illerde iki günlük iş planı eğitimleri ve danışmanlık vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

 

DASİFED Başkanı Süleyman Onatça YENİKOBİ projesinin ilk toplantısının Adana’da yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve şunları ekledi:

Bölgemizde işsizlik oranının yüksek olması, tarım ve tekstil sektörünün yaşadığı sorunlar önceden de var olan ama küresel krizle birlikte şiddetlenen sorunlardır. Dolayısıyla KOBİ’lerimiz önemli bir mücadele içindedir. En önemli sorun doğal olarak finansmana erişimde yaşanmaktadır. “KOBİ’lerde Finansmana Erişim Sorunları ve Çözüm Önerileri”, bu nedenle çok önemsediğimiz ve parçası olmak istediğimiz bir çalışma.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

 

 

 

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancından yola çıkarak, Özyeğin Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirmektedir. Tüm bireylere ve organizasyonlara araştırma ve geliştirme hizmetleri sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek üniversitenin hedefleri arasındadır. Detaylı bilgi için www.ozyegin.edu.tr

Paylaş: