KOBİ’lere çözüm raporu

KOBİ’lere çözüm raporu

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortaklaşa hazırladıkları raporda KOBİ’lerin sorunları ve çözüm önerileri yer aldı. Rapora göre KOBİ’lere destek şart

 

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi ortak çalışması ile hazırlanan “KOBİ’lerde Finansmana Erişim” raporu basına tanıtıldı. Raporda KOBİ’lerin temel sorunları masaya yatırılarak, kapsamlı çözüm önerileri sunuldu. KOBİ’lerde Finansmana Erişim raporu, iki kurumun Nisan ayında “KOBİ’lerde Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Kapasitenin Artırılması” temasıyla başlattığı uzun vadeli işbirliğinin en önemli ürünü.

 

“KOBİ’lerde Finansmana Erişim” raporuna göre KOBİ’lerin en temel sorunları arasında finansman bilgisi, kurumsal yönetim, Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında eksiklikler yer alıyor. Raporda ayrıca destek ve hibe konusundaki mevzuatın sadeleştirilmesi, Kredi Garanti Fonu’nun etkinleştirilmesi ve Ar-Ge desteklerinin artırılmasını da içeren çok sayıda çözüm önerisi yer alıyor.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel yaptığı konuşmada raporun hazıranması aşamasında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini şu sözlerle ifade etti:

 

“Projemizi anlatmak ve katılımı sağlamak için çok sayıda kenti dolaştık. Üyelerle birebir ilişki içine girdik. Paneller ve yuvarlak masa toplantıları düzenledik. Bu toplantılara gösterilen ilgili gerçekten çok iyiydi. Raporumuzun hem KOBİ’lere, hem de KOBİ’lere destek sağlayan kurumlara yol gösterici olacağına inanıyorum.”

 

Mezunlarının yüzde 15’inin KOBİ kurarak girişimci olmasını istediklerini söyleyen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Erkut şöyle devam etti:

 

“Türkiye’de sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve işsizliği azaltmak için etkin girişimci dediğimiz, fırsatları değerlendirebilen, büyüme kapasitesi yüksek, yenilikçi girişimcilerin daha fazla ortaya çıkması gerekiyor. TÜRKONFED işbirliği ile yürüttüğümüz 5 yıllık projenin ve bu yılki çalışmalarımızın meyvesi olan ‘KOBİ’lerde Finansmana Erişim’ raporunun bu hedefi gerçekleştirmeye önemli katkısı olacağını düşünüyorum.”

 

Raporu hazırlayan Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Akademik Direktörü Prof. Ali Beba  ise,  raporun  temel  amacının  KOBİ’lerin  finansmana  erişimde  karşılaştıkları     gerek

 

kendilerinden, gerek finans kurumlarından ve gerekse mevzuattan kaynaklanan sorunları ortaya koymak olduğunu söyledi. Beba, “Raporun, ortak akıl ile KOBİ’lerin finansmana erişimi için çözüm yollarının açılmasına destek olacağına inanıyorum” dedi.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

E-posta: medya@turkonfed.org

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, seramik sektörü derneklerini birleştiren Türkiye Seramik Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki on federasyon altında toplanan 105 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 10 binden fazla iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

 

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancından yola çıkarak, Özyeğin Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirmektedir. Tüm bireylere ve organizasyonlara araştırma ve geliştirme hizmetleri sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek üniversitenin hedefleri arasındadır. Detaylı bilgi için www.ozyegin.edu.tr

Paylaş: