TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “İhracat için, TİM’e de, birliklere de, bunlara ek kaynak tahsisine de gerek yok”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “İhracat için, TİM’e de, birliklere de, bunlara ek kaynak tahsisine de gerek yok”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Celal Beysel, “Bu yıl ihracatın 125 milyar USD olması beklenmektedir. Bunun % 10’u 12,5 milyar USD’dir. Bu miktar Türkiye’nin cari açığının üçte biridir. Birliklerin ve TİM’in bu denli bir büyük bir kaynağa talip olmaları kabul edilebilir bir girişim değildir”, dedi.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri kuruluş ve görev tanımlarını içeren kanunda öngörülen değişikliklerin ihracatçılara ek yük getireceğini, ihracata ise katkısının olmayacağını vurguladı. Aslında gelişmiş ekonomilerde yok olmaya başlayan merkeziyetçi zihniyet ile yapılanmış olan Türkiye İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin kaynaklarının değil, niçin var olduklarının tartışılması gerektiğini vurgulayan Beysel, sözlerine şöyle devam etti:

 

“Üyelerinin çoğunluğunu sanayicilerin oluşturduğu bir kuruluş olarak, birliklere yeni statü ve yeni kaynak yaratmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısına karşıyız. Esasen bu birliklerin ihracatçıdan kanun gücüyle sağladıkları fonlarla TOBB’un yapamadığı ya da yapamayacağı neyi başardıklarını da anlamış değiliz. Kaldı ki AB ilerleme raporlarında da vergi benzeri kamu geliri statüsünde olan gelirlerin uygunsuzluğu defalarca vurgulanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi kanununa uygun denetlenmeyen birlik bütçesinin daha da büyütülmesine çalışılması, anlaşılamaz bir yaklaşımdır. Ekonominin darboğazdan geçtiği bir dönemde ihracatın önünü açacak, sanayinin rekabet gücünü artıracak uygulamaların merkeziyetçilikten ve bürokrasiden uzak, serbest piyasa ekonomisi felsefesine uygun, AB ile uyum içerisinde mekanizmalar olması gerekir.”

 

İhracatçılığın bir meslek olmadığını dolayısıyla yeni birliklere ihtiyaç bulunmadığını belirten Beysel, “AB sürecinde sivil toplum örgütlerinin ve odaların yeri belli iken Türkiye’ye özgü bir yapılanma olan ihracatçı birliklerinin ne işe yaradığı somut biçimde ortaya konmalıdır. Birliklerin sunacağı tüm hizmetleri, odalar ve borsalar üyelerine bedelsiz olarak sunmaktadır, yenilerini de sunma kapasitesine sahiptir. Bu yıl ihracatın 125  milyar USD olması beklenmektedir. Bunun % 10’u 12,5 milyar USD’dir. Bu miktar Türkiye’nin cari açığının üçte biridir. Birliklerin ve TİM’in 5018 sayılı kanun denetiminden uzak böyle bir kaynağa talip olmaları kabul edilebilir bir girişim değildir,” dedi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Mehtap Çakıroğlu Grup 7 İletişim

Telefon: 0212 2921313/ 0532 236 05 02

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı  altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; ambalaj, demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 26 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 95 dernek ile; 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: