“Uyanıkken kabus görmeyelim”

“Uyanıkken kabus görmeyelim”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Kalkınma Ajansları’nda yürütmeyi durdurma kararını eleştirerek, “tamamen kamu kontrolü altında yönetilecek olan Kalkınma Ajansları’nın bile ülkeyi böleceğinden korkuluyorsa, ciddi bir anlayış farkı içindeyiz demektir,” dedi

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Danıştay’ın 10. Dairesi’nin “Kalkınma Ajansları’nın Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in yürütmesini beş ay süreyle durdurmasını “uyanıkken kabus görmek” olarak niteleyerek, “tamamen kamunun kontrolü altında yönetilecek olan Kalkınma Ajansları’nın bile ülkeyi böleceğinden korkuluyorsa, ciddi bir anlayış farkı içindeyiz demektir,” dedi. Beysel sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“TÜRKONFED olarak başından beri Kalkınma Ajansları’nı çok önemsiyoruz. Gelişmiş ülkelerde çok sayıda başarılı örneği bulunan Kalkınma Ajansları, kuruldukları bölgede yerel ekonomilerin, özellikle de KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmada, bölgeye yatırım çekmede etkin rol oynamaktadır. Başta istihdam, gelir dağılımı ve bölgesel eşitsizlikler olmak üzere tüm ekonomik ve sosyal göstergelerin dengeli bir biçimde iyileştirilmesinde çok önemli bir araç olarak gördüğümüz Kalkınma Ajansları’nın ülkemizde kuruluşuna her platformda destek olduk.

 

Aslında Kalkınma Ajansları yasasını, ajans yönetimlerinde iş dünyasının gönüllü sivil toplum kuruluşlarına yeterince yer vermediği, fazla merkezci ve bürokratik bir ruh taşıdığı için eleştiriyorduk. Bugün gelinen noktada Kalkınma Ajansları, yönetim kurullarının en az %75’ini kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin oluşturduğu; kalkınma kurulu üyelerinin vali tarafından atandığı ve yine ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan yapılardır. Ancak Danıştay 10. Dairesi, Kalkınma Ajansları Yasası’nı “ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü”, “ülkenin bölünmezliği” “idarenin bütünlüğü”, “idari vesayet”, “yetki genişliği” gibi temel kavramlar açısından bile Anayasa’ya aykırı bularak yürütmeyi durdurmuştur.”

 

TÜRKONFED   Başkanı   Celal   Beysel,   Danıştay   10.   Dairesi’nin   kararına şaşırdıklarını

belirterek şunları söyledi:

 

“Yargıya saygımız sonsuzdur. Ama insan sormadan edemiyor. Tamamen kamunun yönetiminde olan, başkanlığını valilerin yaptığı Kalkınma Ajansları’nın gerçekten  ülkeyi böleceğinden mi korkuluyor? Türkiye bu derin korkularından kurtulmadıkça, ilerleme ve kalkınma adına en küçük bir adım atmak çok zor hale geliyor.”

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:     Mehtap Çakıroğlu Grup 7 İletişim

Telefon: 0212 2921313/ 0532 236 05 02

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, hazır giyim, kırtasiye, promosyon ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile 150 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: