Mesleki eğitimde finansman sorununu çözmek mümkün”

Mesleki eğitimde finansman sorununu çözmek mümkün”

TÜRKONFED ve Eğitim Reformu Girişimi tarafından ortaklaşa hazırlanan mesleki- teknik eğitimin finansmanı raporunu basına açıklayan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, mesleki eğitim kalitesinin artırılması için eğitime ayrılan kaynakların stratejik öncelikler çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yürütülen ortak çalışma için Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim  görevlisi Dr. Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri” raporu, 12 Nisan tarihinde The Marmara Oteli’nde düzenlenen toplantıda basın ile paylaşıldı.

 

Konuyla  ilgili  açıklama  yapan  TÜRKONFED  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Celal  Beysel

şunları söyledi:

 

“Mesleki ve teknik eğitimde doğru altyapının oluşturulmasının Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacağını tüm çalışmalarımızda vurguluyoruz. 2006 yılında yaptığımız çalışmalar sonucu mesleki eğitim konusunda gerçek ve uygulanabilir öneriler sunduk. Bugün sunduğumuz bu raporda da önerilerimizi finansman boyutuyla değerlendiriyoruz. Mesleki ve teknik eğitim için ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla raporda üç temel model öneriyoruz. Bu model setleri ile amacımız mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak, sanayide nitelikli elemanların yetişmesi için çözümler sunarak ekonomimizin gelişimini sağlamak. Stratejik önceliklerinizi belirlediğinizde mesleki eğitimde finansman sorunun çözmek mümkün.”

 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder ise, meslek eğitiminin iş, emek ve eğitim dünyasının işbirliği ile ele alınmasının önemini vurgulayarak bu alanda geliştirilecek politikaların zaman boyutunu içerecek biçimde ve popülist yaklaşımlardan kaçınılarak ele alınması, ihtiyaç ve talebin nesnel kıstaslarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Raporun sunumunu yapan Dr. Hakan Yılmaz ise mesleki ortaöğretimde öğrenci başına yapılan harcamanın genel ortaöğretimden 1,76 kat fazla olduğuna dikkat çekerek, ortaöğretimde örgün eğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte öğrenci başına harcamanın yaklaşık yüzde 25 düşeceğinin beklendiğini söyledi.

 

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri” raporunda mesleki-teknik eğitimin finansmanında ulusal, uluslararası ve özel fonların yanında İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin de kullanılabilmesi amacıyla üç model önerisi getiriliyor.

 

Birinci modelde, işletmelerin çalıştırdıkları personel için gereken eğitimi meslek eğitimi veren kuruluşlardan talep etmeleri öngörülüyor, finansmanı için ise işletmelerin kendi fonları yanında gelişmiş ülkelerde de kullanılmakta olan mekanizmalar ve çeşitli kaynaklar gösteriliyor. İkinci modelde, kullanılabilir fonların belirli bir bölümünün önce bir havuzda toplanması ve belirli dağıtım kriterleri sonucunda eğitim kurumlarına aktarılması  öngörülüyor. Üçüncü modelde ise, işletmelerin staj ve daha sonra istihdam etmek amacıyla aldıkları öğrenciler için işsizlik sigortası ödemelerini ilk yıl hepsini, izleyen iki yıl için ise azalan oranlarda düşürülerek bir kısmını ödemekten muaf tutulması öneriliyor.

 

Mesleki – teknik eğitim konusunda iki yıldır ortaklaşa çalışmalar yürüten TÜRKONFED ve ERG, geçen yıl içinde de “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler” raporunu yayınlamıştı.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Mehtap Çakıroğlu Kaynak

Telefon: 0212 2921313

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile; 145 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyor.

 

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar verme süreçlerine, araştırma, savunu ve izleme yoluyla katkıda bulunmak üzere, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde uygulamaya konulmuş bir projedir.

ERG, Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Kariyer.net, Sabancı Üniversitesi ve TAV Havalimanları Holding tarafından desteklenmektedir.

Paylaş: