Kadınların İş Dünyasında Güçlenmesi Ülke Refahını Artırır”

Kadınların İş Dünyasında Güçlenmesi Ülke Refahını Artırır”

TÜRKONFED tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın” sempozyumunda, kadınların ekonomideki konumlarının güçlenmesi konusundaki öneri ve bulgular tartışıldı. Sempozyumda konuşan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Türkiye’de çalışan kadın oranının AB’ye kıyasla çok düşük seviyede bulunduğunu vurguladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın” sempozyumunda, Türkiye’nin ilerlemesi ve çağdaş bir ülke olmasının en temel meselelerinden biri olan kadın istihdamının artırılması için hukuki düzenlemelerin, mali politikaların ve eğitim sisteminin geliştirilmesi konularında  tüm ilgili kesimlerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

 

Sempozyumda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Türkiye’nin kadın haklarının geliştirilmesi ve eşit şartların oluşturulması için birçok uluslararası sözleşmeye imza attığını, ancak uygulama aksaklıkları nedeniyle, ülke olarak henüz hedeflenen noktaya ulaşamadığımızı söyledi. Türkiye’nin bu konuda AB standartlarına ulaşması için çok yol kat etmesi gerektiğini vurgulayan Beysel, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Türkiye’de bugün yetişkin kadınların yaklaşık % 20’si okuma yazma bilmemektedir. Kız çocuklarının okullaşma oranı hala erkek çocuklardan daha düşüktür. Kadınların eğitim yetersizliği işgücü piyasasına uyum sağlamalarını güçleştirmektedir. Yetersiz eğitim, çocuk ve yaşlı bakımının kadınlara yüklenmesi ve kanunlardaki eksiklikler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışmaktan vazgeçmesine, böylelikle de iş hayatına katılımlarının hızla düşmesine yol açmaktadır. Kadınların yaşadığı sorunların çözümlenmesi için ülke olarak çok yol kat etmemiz gerekmektedir. AB’de kadın çalışan oranının ortalama % 55,1 olması ve Türkiye’de ancak % 26’yı bulması, bu konunun önemini daha da vurgulamaktadır.”

 

Sempozyumda, akademisyenler tarafından kaleme alınan “İş Dünyasında Kadın” raporunun ön sunumu gerçekleştirildi. Anayasa, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin değerlendirildiği, mali ve eğitim politikalarının geliştirildiği üç temel bölümden oluşan raporda, kadıların iş dünyasındaki yerini güçlendirmesine yönelik şu konuların çözümlenmesi önerildi:

 

Hukuk açısından; Anayasa, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, gebe ve emziren kadınlar yönetmeliği ve yerel yönetimlerin mevzuatında kadınların işgücüne katılımını kolaylaştıracak ve destekleyecek yasal düzenlemelerin yapılması,

 

Mali açıdan;

 

·         Kreş ve yaşlı bakımevi sayısının arttırılması,

·         Aile yardımları sigortasının kurulması,

·         Yaşlılara yönelik bakım sigortası kurulması ve evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

·         Çeşitli sektörlerde çalışan kadınlara yönelik vergi ve sigorta prim teşvikleri sağlanması,

·         Kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi,

·         Çalışan kadının sosyal güvenliğe erişiminin kolaylaştırılması, Eğitim açısından ise;

·         Örgün ve yaygın eğitimde, yaratıcılığın ve girişimciliğin geliştirilmesini sağlayan eğitim sisteminin oluşturulması,

·         Okullaşma bilincinin yaygınlaştırılması için, basın, yerel yönetim, STK, eğitim kurumları ve sanayici işbirliğinin sağlanması,

·         Özellikle      kırsal      kesimlerde     okullara      ulaşımın      devlet     tarafından desteklenmesi,

·         Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde kız çocukların okula gönderilmesi konusunda kampanya başlatılması,

·         Mesleki eğitim programlarının günümüz bilim ve teknolojisi ile emek piyasasının talepleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması,

·         Mesleklerin analizine dayalı olarak yeterlilik profilinin çıkartılması ve mesleki standartların belirlenmesi sonucunda “Ulusal Yeterlilik Sistemi”nin kurulması,

·         İş-Kur    tarafından   düzenlenen   kurslara    katılım    oranının    düşük   olma nedenlerinin araştırılması, kursların etkinliği ve yaygınlığının artırılması.

 

 

 

Sempozyuma, Alman Yeşiller Partisi Eş Bakanı Claudia Roth, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe ve PricewaterhouseCoopers Türkiye Sorumlusu Cansen Başaran Symes, konuk konuşmacı olarak katıldı.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Mehtap Çakıroğlu

Telefon: 0212 292 13 13

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; ambalaj, demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 26 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 95 dernek ile; 185 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 55 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9600 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: