“Anayasa süreci oldu-bittilerden arındırılmalı”

“Anayasa süreci oldu-bittilerden arındırılmalı”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, yeni Anayasa metninin kamuoyunda etraflıca tartışılması ve tüm kesimlerin görüşleri alındıktan sonra nihai şekline sokulması gerektiğini söyledi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, İskenderun’da gerçekleştirilen TÜRKONFED Başkanlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Anayasa sürecinin oldu-bittilerden ve dayatmalardan arındırılması gerektiğini belirterek şu görüşlere yer verdi:

 

“Dileğimiz, yeni Anayasa metninin kamuoyunda etraflıca tartışılmasının sağlanması, tüm kesimlerin görüşleri alındıktan sonra nihai şekline sokulmasıdır.”

 

“Anayasa, adeta toplumun çimentosudur. Bu özelliği nedeniyle bir uzlaşma metni olmak zorundadır. Anayasamız, herkesin rahatlıkla içselleştirebildiği, insan haklarına dayalı, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletini özümseyen, Atatürk’ün bizlere gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine erişmemize katkıda bulunacak bir metin olarak, tüm vatandaşlarını eşit şekilde kucaklamalıdır.”

 

Celal Beysel konuşmasında ekonomiyle ilgili olarak da, 2007 yılının seçim yılı olması nedeniyle bütçe dengesinde bir miktar bozulma olduğunu, bu nedenle de cari açık ve istihdam konularında önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

 

“Her iki sorunun da orta vadeli çözümünde KOBİ’lerimiz anahtar konumundadır. Bu yüzden yeni bir sanayi stratejisinin belkemiğini, KOBİ’lerimizin verimli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturulması, eğitime, teknolojiye, insan kaynakları ve kurumsallaşmaya yaptıkları yatırımların teşvik edilmesi, bu sayede küresel rekabete elverişli ölçeğe ulaşıp katma değeri yüksek üretim yapabilir hale getirilmeleri yönündeki çabalar oluşturulmalıdır.”

 

TÜRKONFED’in önem verdiği konuların başına bölgesel kalkınmanın geldiğini söyleyen Beysel, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Bir ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsü de, hiç kuşkusuz, bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkının azlığıdır. Türkiye’de bu fark ne yazık ki çok fazladır. Bu  nedenle,  bölgesel altyapı çalışmalarının tamamlanması, KOBİ’lerin desteklenmesi, girişimciliğin,  inovasyon kapasitesinin ve bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi, eğitimin ve özellikle mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve çevrenin korunması gibi temel koşulların hazırlanması gerekmektedir.”

 

TÜRKONFED Başkanlar Konseyi’nde bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da konuşmasında hükümetten beklentilerini dile getirdi ve şunları söyledi:

 

“Anayasa değişikliğine ilişkin süreç, şeffaf olmalı ve geçmiş dönemle hesaplaşma anlayışı içinde hazırlanmamalıdır. Ekonominin yapısal dönüşümünün sürdürülmesi için bir reform takvimi hazırlanarak kamuoyuna açıklanmalı ve ilk 6 ayda reformların tüm çalışmaları tamamlanmalıdır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz yeniden canlandırılmalıdır.”

 

Toplantıda ayrıca, TÜRKONFED’in hazırladığı “Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Karşılaştırmalı ve Sektör Analizi – Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması” çalışmasının sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:   Mehtap Çakıroğlu Grup 7 İletişim

Telefon: 0212 2921313/ 0532 236 05 02

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

Paylaş: