TÜRKONFED 11. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜRKONFED 11. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Eskişehir’de gerçekleştirdiği “İş Dünyası’nda Kadın” temalı zirvede, Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu da değerlendirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak şu hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Eskişehir’de gerçekleştirdiği “İş Dünyası’nda Kadın” temalı zirvede, Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu da değerlendirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak şu hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdi:

 

Cicim ayları bitti. Hükümet ekonomide tehlike sinyallerini ciddiye almalıdır.

 

2007 yılı boyunca uluslararası piyasalar, büyümemizde küresel kaynakları kullanma konusunda, 2008’den itibaren ciddi risklerle karşılaşacağımız sinyallerini vermektedir. İçerde ise enflasyon yeniden yükselme eğilimine girmiş, büyümenin ise ciddi biçimde yavaşlamıştır. Bunun temel nedeni, 2007’nin seçim yılı olması ve bu yüzden reform sürecinin ciddi biçimde yavaşlaması, birçok kritik reformun ertelenmesidir.

 

Ekonomimizde katma değeri ve verimliliği artıracak bir yapısal dönüşümün stratejisi acilen çizilmeli, ertelenen reformlar yenileriyle birlikte, özellikle mikro seviyede uygulamaya konmalıdır.

 

Fransa’ya  en  sert  tepkinin  arkasındayız.  Ama  AB  konusunda  hükümetin silkinmesi

şart.

 

Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtı hareketler, Fransa’nın devlet ciddiyeti ve Avrupa idealleri ile bağdaşmayan, hukuk dışı tutumuyla en yüksek noktasına ulaşmıştır. TÜRKONFED, hükümetin Fransa’ya göstereceği en sert tepkiyi desteklemeye hazırdır. Ancak bugün içinde bulunduğumuz durumun önemli bir nedeninin de hükümetin yaklaşık iki yıldır bu alanı boş bırakması olduğunu unutamayız. Engelleme her zaman oldu. Ama Türkiye, sürecin başından beri adım adım hukuksal ve kurumsal kazanımlar elde etmeyi başardı.

 

Şimdi bir kez daha silkinme zamanıdır. Türkiye AB ilişkilerini yeniden gündeminin üst sıralarına taşımalıdır. Hedefe odaklanarak ve kararlı biçimde tam üyelik müzakerelerini sürdürmeli, müzakere fasılları kapanma aşamasına getirilmelidir.

 

Anayasa yapım sürecinde “parti taslağına katkı almak” yaklaşımı yanlıştır.

 

Anayasa bir toplumsal mutabakat belgesidir. Azınlık-çoğunluk bakış açısıyla değil, tartışma – ikna - uzlaşma ekseninde şekillendirilmelidir. Bunun için bir Anayasa Konseyi kurulmalı, bu konsey mevcut taslakları uzlaşma yoluyla üçe indirerek, Meclis uzlaşma komisyonunda görüşülmek üzere, TBMM Başkanlığı’na sunmalıdır.

 

Yeni Anayasa devlet erkleri arası denge, özgürlükler arası denge ve devlet-birey arası denge üzerine oturtulmalıdır. Anayasal yurttaşlığa, insan haklarına, laiklik ilkesine, devletin ekonomideki yerinin sınırlanmasına, başta kadın-erkek eşitliği olmak üzere genelde eşitlik ilkesine vurgu yapmalıdır.

 

TÜRKONFED, kadınların iş dünyasında daha etkin bir yere sahip olması için, başta Anayasa olmak üzere tüm ilgili hukuk alanlarında, mali sistemde ve eğitimde, pozitif ayrımcılık da dahil, her türlü etkili düzenlemenin yapılmasını ve bu yolla kadın-erkek eşitliğinin etkin biçimde sağlanmasını talep etmektedir.

 

Bunun için, kadın-erkek eşitliğini kamunun her kademesinde gözetecek yetkili organlar oluşturmayı önermektedir. Burada nihai amacımız, iş hayatında yerini alabilmesi için, kadının önünü açmak ve ona gerekli donanımı sağlamaktır.

 

TÜRKONFED bu amaçla yayınladığı rapordaki önerilerinin, parlamento, hükümet, sivil toplum ve kamuoyu nezdinde takipçisi olacaktır.

Paylaş: