“Teşvikler konusunda yanlış yolda ilerleniyor”

“Teşvikler konusunda yanlış yolda ilerleniyor”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, yatırım indirimi teşviklerini kaldırmanın son derece yanlış olduğunu söyleyerek, Organize Sanayi Bölgeleri’nin bu teşviklere ihtiyacı olduğunu; bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için ise doğu ve güneydoğudaki bazı illere özel teşvik uygulanması gerektiğini vurguladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, Türkiye’deki yatırım ortamının daha iyi hale getirilmesi çalışmaları yapılması gerekirken, yatırım indiriminin kaldırılmasını eleştirdi. Özsaruhan konuyla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi:

 

“Yatırım indirimi teşviklerinin bugüne kadar hak olarak elde etmiş olanların elinden alınmaması gerekir. Geleceğe dönük olarak ise, uygulamanın tamamen kaldırılması yerine revize edilerek, Organize Sanayi Bölgeleri’nde devam ettirilmesi daha doğrudur.”

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, teşvik tedbirlerinin, istihdam sorununa çözüm olacak küçük ve orta ölçekli yatırımların geliştirilmesi ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için hayati önemi olduğunu vurguladı. Özsaruhan sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“İstihdam sorununda kilit önem taşıyan KOBİ’lerin doğru yönlendirilmesi ve özellikle Anadolu’da Organize Sanayi Bölgelerinde kümelenen girişimcinin ölçek kazanabilmesi açısından iyi düşünülmüş teşvikler ve özellikle yatırım indirimi hayati önem taşımaktadır. Öte yandan, hassas bölgelerdeki ekonomik gelişmeye hız kazandırmak isteniyorsa, doğu ve  güneydoğudaki bazı iller için özel teşvik tedbirleri alınması gereklidir.”

 

5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki hakkındaki yasayla getirilmek  istenen teşvik uygulamalarının amacına ulaşmadığını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı şunları söyledi:

 

“Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen sosyal ve ekonomik gelişmişlik katsayısı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı üzerinden tespit edilen 49 ilde yapılan teşvik uygulaması, birbirine komşu illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri’nin sanayicileri arasında haksız rekabet yaratmıştır.

 

 

Bu uygulama, bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını azaltma  yolunda  yararlı olamamış, aksine doğu bölgelerine yapılabilecek yatırımların batı bölgelerine yakın teşvik kapsamdaki illere yönlenmesine yol açmıştır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zühre Kurt Telefon: 0212 292 13 13

E-posta: zkurt@grup7.com.tr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), beş bölgesel ve bir sektörel federasyon tarafından kuruldu. Bugün toplam sekiz federasyona ulaşan ve iş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan konfederasyonun bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 60 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm,  nakliye, lojistik, hazır giyim, ve yapı ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 16 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED’in bünyesindeki toplam 76 dernek ile bir araya getirdiği iş insanı sayısı 8600.

Paylaş: