Celal Beysel “KOBİ’ler olmadan Avrupa Birliği’ne girilemez”

Celal Beysel “KOBİ’ler olmadan Avrupa Birliği’ne girilemez”

Trabzon’da gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi’nde konuşan TÜRKONFED’in yeni başkanı Celal Beysel, sadece İstanbul ve Ankara ile AB’ye girilemeyeceğini söyleyerek, “Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler olmadan AB’ye girilemez” dedi. Beysel mesleki-teknik eğitimi de 2006’nın en önemli konusu olarak niteledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 2006 ilk Başkanlar Konseyi toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi. Başkanlar Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED’in yeni başkanı Celal Beysel kalkınmanın adil ve tabana yayılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Beysel şunları söyledi:

 

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girerken en önemli gündem maddelerinin başında KOBİ’lerin uyumu geliyor. Hem KOBİ’lerin hem de bölgesel kalkınmanın artık  Türkiye gündeminin birinci maddesi olması gerekiyor. Çünkü KOBİ’ler olmadan AB’ye girilemez…Bölgesel kalkınma olmadan AB’ye girilemez… Sadece İstanbul ve Ankara AB’ye girmeyecek; Kırklareli, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Erzurum da girecek.”

 

TÜRKONFED’in sanayide bölgesel ve sektörel örgütlenmeyi aynı çatı altında toplamayı başaran tek örgüt olduğuna dikkat çeken Celal Beysel, çalışmalarını Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan bölgesel kalkınma, KOBİ’ler ve mesleki-teknik eğitim gibi konular etrafında sürdüreceklerini söyledi. Beysel, mesleki-teknik eğitimle ilgili olarak şu çağrıyı yaptı:

 

“Ben bu kürsüden hükümete ve YÖK’e bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen mesleki eğitimi, imam hatip okulları gölgesi altında tartışmaktan vazgeçin. Lise öğrencilerinin sadece yüzde 4’ünü ilgilendiren imam hatip sorununun, milyonlarca gencimize istihdam olanağı sağlayacak olan mesleki-teknik eğitim konusunu gölgelemesine, ülkemizin geleceğine ipotek koymasına izin vermemelidir.”

 

TÜRKONFED Başkanlar Konseyi toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye ekonomisinde karşı karşıya kaldığımız sorunların giderilmesi için bozulmuş olan bekleyişlerin tekrar olumluya döndürülmesi gerektiğine işaret etti. Sabancı bu konuda şunları söyledi:

“Dalgalanmalara teknik müdahale olanakları bellidir ve sınırlıdır. Ancak kalıcı çözüm bu teknik müdahalelerde yatmamaktadır. Günlük çözümlere konsantre olarak reformları ertelemek, Türkiye ekonomisini sürekli olarak krizlere açık halde bırakmak anlamına gelmektedir. Unutmayalım ki bu reformları gerçekleştirmiş olan ülkeler, bugün piyasalarda dalgalanmalardan en az etkilenen ülkelerdir.”

 

TÜRKONFED’in Trabzon’daki Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesinde, Doğu Karadeniz Bölgesindeki İller Kapsamında “Karşılaştırmalı Sektör Analizi-Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması” çalışması değerlendirildi.

 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin gelecek 10 yılda önder ve göreli üstünlük taşıyabilecek sektörleri turizm, balıkçılık ve su ürünleri, eğlence ve kültür hizmetleri, ziraat ve avcılık, gıda, içki ve tütün sanayi, inşaat ve bayındırlık işleri olarak değerlendirildi. Raporda, bu sektörlerin gelişmesi ve gelişmenin önündeki engellerin kaldırılması için şu konularda gelişme sağlanması gerektiği bildirildi:

 

1.       Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için Ar-Ge ve özgün üretim  faaliyetlerindeki eksikliğin giderilmesi,

2.       Sosyal yaşamı belirleyen bireyselliğin, ekonomik yapıya küçük hatta cüce işletmeler olarak yansımasının önüne geçmek için bölgede şirketleşme kültürünün ve kurumsallaşmanın önünün açılması,

3.       Yetişmiş ara eleman ihtiyacını gidermek, ürün ve emek kaybını asgariye indirmek için mesleki eğitim eksikliğinin giderilmesi,

4.       Bölgenin yeterli liman ve demiryolu bağlantısının olmamasının yarattığı nakliye sorununun giderilmesi,

5.       Bölge ile ilgili yetersiz desteklerin, bölgesel ve sektörel göreli üstünlükler gözetilerek yeniden yapılandırılması.

Paylaş: