Hükümetin AB konusundaki enerjisi buraya kadar mıydı?”

Hükümetin AB konusundaki enerjisi buraya kadar mıydı?”

Bursa’da gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi’nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, hükümetin AB ile bütünleşme sürecindeki enerjisinin azaldığına dikkat çekerek, müzakerelerin başlangıcında gösterilen performansın sürekliliğinin olması gerektiğini belirtti.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 2006 yılındaki ikinci Başkanlar Konseyi Toplantısı, BUSİAD’ın ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, AB ile entegrasyon sürecinde hükümetin çok ciddi adımlar atmasına rağmen, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin iç kamuoyunun desteğinin düştüğüne dair araştırmalar yayınlandığını da vurguladı. Beysel sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Bütün atılımlar, başarılar, AB müzakereleri başlayana kadar mıydı? Demokratikleşme özlemi müzakereler başlayınca bitti mi? Fikir ve ifade özgürlüğü gibi çok temel konular kısa vadeli siyasi gelişmelere göre mi belirlenecek?”

 

Beysel, AB ile ilgili kamuoyuna yönelik yeterli iletişim yapılmadığına da dikkat  çekerek,

 

“Bırakınız üst düzey siyaset meselelerini, AB’ye tam üyelik sonucunda halkın gündelik hayatında nelerin değişeceğinin, AB’nin bir parçası olmanın bireyler, toplumun değişik kesimleri, şirketler için ne anlama geleceğinin iletişimi yapıldı mı? Öte yandan, Avrupa kamuoyunun, Türkiye konusunda ne kadar ikircikli olduğu bilinmiyor muydu? Bu konuda birkaç reklam ve slogan dışında gerçek bir çalışma yapıldı mı? Bu soruların yanıtı maalesef olumsuz” dedi.

 

Avrupa’yı da eleştirerek, Türkiye’yi değerlendirirken uygulanan çifte standardın çok övülen Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını söyleyen Beysel, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“80 yıldır yüzünü çağdaş medeniyete döndürmüş ilerleyen Türkiye’nin aydınlık yüzünün karartılmaması için onlar üzerlerine düşeni yapıyorlar mı? Türkiye’nin değil, kendi gelecekleri için ülkemizin batı dünyası yanında yer alması gerektiği gerçeğini iliklerinde hissediyorlar mı?”

 

TÜRKONFED Başkanı Beysel, hükümetin ekonomik örgütlenmelerdeki tavrını da eleştirerek, Mesleki Yeterlilikler Kurumu Yasa Tasarısı, Kalkınma Ajansları Yasası, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı gibi yeni çıkan bazı yasalar ve hazırlanan yasa tasarılarındaki ortak bir anlayışa dikkat çekti. Beysel konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

 

 

 

 

 

“Bütün bu yasalardaki ortak anlayış, ekonomi ile ilgili kurum ve kurulları kamunun denetimi altında tutmaktır. Bu modası geçmiş tavrın demokratikleşme, sivilleşme, katılımcılık, piyasa ekonomisine yöneliş, özetle batılılaşma açısından son derece yanlış bir tutum olduğunu düşünüyoruz.”

 

TÜRKONFED Başkanlar Konseyi toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı ise ekonomide risk yaratabilecek gelişmeleri önceden belirleyip alternatif politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı. Cari işlemlerin ve enflasyonun yakından izlenmesi gerektiğini belirten Sabancı, siyasi risklerin istikrarı olumsuz etkilemesine, genel seçimlerin ekonomik dengelerde bir bozulmaya yol açmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. TÜSİAD Başkanı Sabancı konuşmasında demokratikleşme ve fikir özgürlüğü konularına da değinerek şunları söyledi:

 

“Bugün TCK’nın 301. maddesi ile yeniden gündemde olan “düşünce suçu” kavramından bir türlü kurtulamıyoruz. Kapıdan kovuyorsunuz, bacadan giriyor. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun son raporu da bu durumun sonucu.”

 

Sabancı, TCK’nın 301. maddesi ve benzeri düşünce ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren maddelerin, bir an önce gözden geçirilmesini ve hak etmediğimiz “demokratik açıdan tam olarak gelişmemiş ülke” eleştirilerini bertaraf etmemiz gerektiğini belirtti.

 

TÜRKONFED’in Bursa’daki Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesinde, Marmara  ve Batı Karadeniz Bölgesindeki İller Kapsamında “Karşılaştırmalı Sektör Analizi- Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması” çalışması değerlendirildi.

 

Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Paneli düzenlendi.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.tr

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile; 150 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyo

Paylaş: