“Siyaset OSB’lerden elini çeksin”

“Siyaset OSB’lerden elini çeksin”

Hazırlanan yeni bir yasa tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin yönetimlerinin ağırlıkla odalara ve kamu kuruluşlarına verilmek istenmesine karşı çıkan TÜRKONFED Yönetim Kurul Başkanı Celal Beysel, “Bu tasarı ile sanayicilerin kendi ortak mülklerinin yönetimi yeniden başkalarına veriliyor” dedi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel dün yaptığı bir açıklamayla, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın değiştirilerek, 15 kişiden oluşan OSB yönetiminin dokuzunun sanayi odalarına verilmesini ve yasanın tümüyle merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmak istenmesini eleştirdi. Celal Beysel konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

“Hükümet bir eliyle yaptığını öbür eliyle bozmaya devam ediyor. Bir yandan AB’ye uyum çalışmaları altında merkeziyetçi yapı yerine demokratik ve yerinden yönetim ilkeleri getiriyormuş gibi yapıyor. Öte yandan ekonomik örgütlenmelerle ilgili konular, yönetmelikler ve hazırlanan yasa tasarılarıyla tümüyle merkeziyetçi hale getiriyor. Bunun en can alıcı örneği yeni hazırlanan OSB yasa tasarısıdır”

 

Celal Beysel, hazırlanan tasarının yasalaşması halinde bölge sanayicilerinin, mülkiyetine sahip oldukları OSB’leri kendilerinin idare etme hakkının ellerinden alınacağını, bunun yerine yönetim ağırlığının birer kamu kuruluşu niteliğinde olan sanayi odalarında çoğu zaman gerçek sanayici vasfı olmayan “profesyonel oda yöneticilerine” devredilmiş olacağını belirtti. Bunun antidemokratik ve merkeziyetçi bir anlayışın ürünü olduğunu ve mantıkla da bağdaşmadığını vurgulayan Beysel şunları söyledi:

 

“2002 yılından bu yana sanayiciler kendi OSB’lerindeki seçilmiş yönetim kurulları ile kendi bölgelerini başarıyla yönetmektedir. Şimdi hazırlanan yasa tasarısı ile bu hak ellerinden alınmaktadır. Yasanın farklı bir çok maddesi değiştirilerek şunlar yapılmak istenmektedir:

-          Sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmasının engellenmesi,

-          Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun,mülk sahibi OSB sanayicilerine değil, oda temsilcilerine verilmesi,

-          Genel kurulların ortadan kaldırılarak, Müteşebbis Kurul’un devamının tesis edilmesi ve bu 15 kişilik heyette İl Özel İdaresi, Belediye ve OSB’lerin temsilci sayılarının bir ile sınırlanmasına karşın, diğer üyeliklerin ağırlıklı bölümünün Sanayi ve Ticaret Odalarına verilmesi.

 

Gerçekleştirilmek istenen bu yeni yapılanmanın, tümüyle siyasi menfaatlere dayalı seçim ekonomisi için yeni kanallar açmaya dönük bir oyun olduğunu ve gerek sanayimize gerekse demokratikleşme çabalarımıza önemli bir darbe vurduğunu görmezden gelemeyiz. Siyaset, OSB’lerden elini çekmelidir.”

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile; 150 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: