“Meslek Eğitimi’nin geleceği imam hatiplere feda edilemez ”

“Meslek Eğitimi’nin geleceği imam hatiplere feda edilemez ”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Celal Beysel, Milli Eğitim Şûrası Alt Komisyonu’nun katsayı uygulamasının kaldırılmasına yönelik MEB’e tavsiye kararını eleştirerek, “imam hatip liselerinin statüsü değişmedikçe, katsayıların kaldırılması meslek lisesi sorununu çözmez, daha da zorlaştırır” dedi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Celal Beysel, Milli Eğitim Şûrası alt komisyonu kararlarının bir taraftan toplumsal konsensüs’ü sağlama çabasından yoksun olduğunu, diğer taraftan da meslek eğitiminin gerekleri göz önüne alınmadan gerçekleştirildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye niteliğinde olan bu kararların mevcut sorunları çözmek için yetersiz ve toplumda gereksiz tartışmaları artıracak nitelikte olduğunu ileri süren Beysel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

 

“Biz TÜRKONFED olarak mesleki eğitimi son derece önemsiyoruz. Bu konuda Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte hazırladığımız ve kamuoyuna sunduğumuz raporda da görüşlerimizi belirttik. Biz diyoruz ki, Türk eğitim sistemini çağdaş ve uygar ülkelerin seviyesine çıkarmak için katsayının da dahil olduğu bir çok alanda yeniden yapılandırma gerekiyor. Ancak, meslek lisesinden üniversiteye geçişte katsayı konusunda gereken yapılandırma imam hatip liselerinin meslek lisesi statüsünden çıkarılmasından, genel lise değil, özel bir statü kazandırılmasından sonra gerçekleştirilmelidir.”

 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Beysel konuyla ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü:

İmam hatip liseleri konusundaki çözüm önerileri toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görmelidir. İmam hatip liseleri uzun yıllardan beri çeşitli taraflarca siyasi  istismar konusu yapılmaktadır. Bunun sonucunda, bizim TÜRKONFED olarak çok önemsediğimiz meslek liseleri için gerçekleştirilmesi gereken reformların da önü kesilmekte, mesleki eğitimin geleceği imam hatipler sorununa feda edilmektedir. Tarafların konuya ülke gençliğinin ve sanayisinin geleceği adına bu yönden bakmıyor olmaları gerçekten üzücü bir durumdur”.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Mehtap Çakıroğlu Kaynak

Telefon: 0212 2921313

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile; 150 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: